Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Vlada Kosova je odlučna u primeni reformi za evropske integracije

јануар 28, 2013

Priština, 28 januar 2013 god. – Ministarka za Evropske Integracije, Vlora Çitaku, danas se pojavila pred Parlamentarnom Komisijom za Evropske Integracije sa informativnim izveštajem u vezi Akcionog Plana za pregovore za Sporazum o Stabilizaciji i Pridruživanju. Tokom ove diskusije, od strane Ministarke Çitaku je predstavljen jedan rezimirani izveštaj sa ključnim merama i akcijama koje će se primeniti od strane Kosovskih institucija u cilju početka pregovora Sporazuma o Stabilizaciji i Pridruživanju.

Ovim povodom ministarka Çitaku je potencirala da: „Jedan veliki deo kratkotrajnih kriterijuma sada su već ispunjeni, i u ovom kontekstu, Vlada Republike Kosova i državne institucije su odlučne u primeni reformi koje izgrađuju i razvijaju jedno evropsko Kosovo“.

Akcioni Plan za PSP se sastoji od 200 aktivnosti, od kojih 47 aktivnosti su pod poglavljem političkih kriterijuma, 19 pod poglavljem ekonomskih kriterijuma i 133 pod sposobnostima za preduzimanje obaveza koje rezultiraju iz PSP.

Izveštaj u rečju pokriva samo ona poglavlja koja su identifikovana kao ključna unutar Studije Izvodljivosti. Ona su: Vladavina prava, odnosno Pravosudni Sistem i Borba Protiv Korupcije, Javna Uprava, Zaštita Manjina i Trgovina.

Dalje, ministarka je navela da u odnosu sa vladavinom prava; u pravosudnom sistemu Kosova je evidentiran veliki napredak gde je usvojen Pravni okvir za reformu, Zakon o sudovima, Zakon o sudskom savetu, Zakon o državnom tužilaštvu i tužilačkom savetu, tako postižući supstancijalni progres u reformiranju i strukturiranju novog nezavisnog, efikasnog i nepristrasnog pravosudnog sistema u skladu sa zakonodavstvom.

Što se tiče borbe protiv korupcije, Vlada je uspostavila neophodni okvir za politike kao i zakonski okvir protiv korupcije, a takođe je i osnovala ključne institucije u cilju primene zakonodavstva i politika protiv korupcije.  Usvojen je i zakonski okvir protiv korupcije: Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, Zakon o zaštiti informatora, Zakon o suzbijanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije, Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine visokih  javnih zvaničnika i prijavljivanju, poreklu i kontroli poklona za sve zvaničnike.

Dok se Javna Uprava na Kosovu karakteriše sa unapređenim primarnim i sekundarnim zakonodavstvom kao i konsolidovanim dugotrajnim strateškim okvirom. Tri osnovna zakona,  Zakon o civilnoj službi Republike Kosova, Zakon o platama javnih službenika i Zakon o državnoj administraciji Republike Kosova sastoji zakonsku osnovu za status civilnih službenika. Ključne odgovorne institucije za upravljanje i koordiniranje reforme javne uprave/administracije su osnovane i funkcionalne.

Poštovanje i zaštita manjina i kulturna prava na Kosovu su regulisana ne samo Ustavom Republike Kosova nego i sa Međunarodnim Konvencijama koje se primenjuju direktno u Republici Kosova za eliminisanje svih oblika diskriminacije. Postoji i unapređeno primarno i sekundarno zakonodavstvo koje je povezano sa zagarantovanim pravima.

U funkciji jačanja tržišne ekonomije, Ministarstvo Trgovine i Industrije je nastavilo da doprinosi na aktivan način u pravcu razvoja neophodnih preduslova za trgovinu. Postojeći liberali tržišni režim Kosova bazirajući se na zakonodavstvo na snazi za jednu otvorenu ekonomiju pruža dobru osnovu za funkcionisanje tržišta u harmoniji sa standardima EU-a.

 

Last modified: август 16, 2022

3 Responses to " Vlada Kosova je odlučna u primeni reformi za evropske integracije "

 1. … [Trackback]

  […] Find More Information here to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/vlada-kosova-je-odlucna-u-primeni-reformi-za-evropske-integracije/ […]

 2. his explanation каже:

  … [Trackback]

  […] Info to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/vlada-kosova-je-odlucna-u-primeni-reformi-za-evropske-integracije/ […]

 3. official website каже:

  … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/vlada-kosova-je-odlucna-u-primeni-reformi-za-evropske-integracije/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *