Integrimi Evropian

Evropske Integracije

U Prištini je održan dijalog u okviru PSP o transportu, životnoj sredini, energetici i regionalnom razvoju SAP

мај 16, 2013

Priština, 14. maj 2013. – Evropska komisija i vlada Kosova su održali redovan sastanak u okviru dijaloga o procesu stabilizacije i pridruživanja (DPSP) na kojem su govorili o transportu, životnoj sredini, energetici i regionalnom razvoju.

Na sastanku su ispitane mnoge oblasti politika u kojima evropsko zakonodavstvo zauzima znacajan deo, a ispunjavanje ovih standarda nece biti važno samo za ambicije Kosova u smislu evropskih integracija, vec ce takode pomoci njegovom razvoju. Postizanje napretka u ovim temama ce takode pomoci Kosovu da ispuni neka od spornih pitanja identifikovanih u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa EU za koji Evropska komisija ocekuje pocetak pregovora krajem ove godine.

Što se tice energetike, dan pre ovog sastanka održana je donatorska konferencija ’Održiva energija za Kosovo’, na kojoj se Evropska komisija obavezala da ce izdvojiti znacajna sredstva za smanjenje ekološkog uticaja energetskog sektora Kosova, ukljucujuci i finansiranje svih troškova za stavljanje van funkcije termoelektrane Kosovo A, koje ce biti stavljena van pogona cim se izgrade novi proizvodni kapaciteti.

O ovim pitanjima je razgovarano u više detalja, kao što je nacin za planiranje faza za stavljanje van snage, ukljucujuci i pre gašenja same termoelektrane. Takode se razgovaralo o najnovijim dešavanjima u sektoru, kao što su privatizacija distribucije (i uticaji koje bi mogla da ima na poboljšanje stopa fakturisanja i naplate), o pravnim dešavanjima na Kosovu za uskladivanje sa unutrašnjim energetskim tržištem Evropske komisije, i o poboljšanju pravnog, tržišnog i zakonodavnog okvira neophodnog za promociju energetske efikasnosti i investiranja u izvore obnovljive energije. Snažno je naglašena potreba za snažnim i nezavisnim regulatornim organom za energetiku.

Što se tice životne sredine, Komisija je pozdravila napredak u pravnom delu zbog usvajanja zakona o vodama, kao i poboljšanja kapaciteta Kosova za analiziranje kvaliteta vode i vazduha. Kapacitet medutim potvrduje da je kvalitet vazduha i vode alarmantan i da je mnogo potrebno da se uradi da bi se njihov kvalitet podigao na nivo kojim gradani Kosova mogu biti zadovoljni, kao što je slucaj sa gradanima EU. Narocito se razgovaralo o ekološkom uticaju energetskog sektora, u skladu razgovorima na donatorskoj konferenciji održanoj prethodnog dana, kao i o uticaju koji energetski sektor na Kosovu ima na vazduh, vodu i zemljište. Tema diskusija je bio Zakon o zaštiti prirode: dok je Kosovo postiglo napredak u utvrdivanju zašticenih oblasti i lokaliteta, mali napredak je postignut u sastavljanju spiska vrsta za zaštitu. Takode se govorilo o klimatskim promenama, gde Kosovo tek treba da zapocne razvoj politika ne samo za ublažavanje globalnog zagrevanja, vec i za prilagodavanje na efekte klimatskih promena, narocito u oblasti poljoprivrede i vode.

U sektoru transporta, Evropska komisija je pohvalila kontinuirani razvoj na stvaranju stabilnog i konkurentnog okvira u železnickom i avio saobracaju, iako je snažno naglašena potreba da se usvoji novi zakon o formiranju profesionalne i nezavisne agencije za vazduhoplovstvo, kao i potreba da se uravnoteže ambiciozni planovi Kosova za izgradnju autoputa sa ulaganjima u druge vidove saobracaja, a da ne pominjemo održavanje i popravku postojece saobracajne mreže. Na sastanku je takode razgovarano o inicijativama za smanjenje alarmantne stope saobracajnih nezgoda i nesreca sa fatalnim ishodima na Kosovskim putevima.

Što se tice regionalnog razvoja, razgovori su bili usredsredeni na kontinuirane politike i akcije za primenu programa decentralizacije na Kosovu, kako u smislu osnaživanja opština da bi preuzele nadležnosti koje su im dodeljene (i samim tim potreba da se te nadležnosti nadgledaju), tako i za promociju ekonomskog razvoja na opštinskom i regionalnom nivou.

Evropska unija je dodelila znacajnu pomoc ovim oblastima i ta pomoc je bila znacajna u poboljšanju kapaciteta Kosova da ispuni standarde EU u ovim oblastima. U okviru naredne faze Instrumenta predpristupne pomoci EU (EU IPAII), energija i klima su utvrdeni kao prioritetne oblasti koje zavreduju dugorocnu pomoc.

Opšte informacije

•    Dijalog o PSP je okvir unutar kojeg Evropska komisija i kosovska administracija redovno razgovaraju o tehnickim i pitanjima politike u vezi sa evropskom agendom.

•    Dijalog o PSP nadgleda i prati kako Kosovo sprovodi reforme, narocito u pogledu prioriteta definisanih u Evropskom partnerstvu, i utvrduje kako EU može da pomogne u ovom procesu.

•    Sektorskim sastancima je obuhvaceno sedam oblasti i oni tesno prate format dijaloga koji EU ima sa drugim zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima. Tih sedam sektora su: Pravosude, sloboda i bezbednost; Inovacije, informacionog društvo, socijalna politika, obrazovanje i kultura; Trgovina, industrija, carina i porezi; Unutrašnje tržište, konkurencija, zdravstvena i zaštita potrošaca; Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, bezbednost hrane; Saobracaj, životna sredina, energetika, regionalni razvoj; i, Ekonomska i finansijska pitanja, statistika.

•    Sektorskim i plenarnim sastancima u okviru dijaloga o PSP kopredsedavaju Evropska komisija i vlada. Na svakom sastanku se zajednicki dogovaraju propratne radnje koje bi kosovske vlasti trebalo da preduzmu. Ocekuje se da ce plenarni sastanak na kojem ce se govoriti o prioritetima za reformu održati jula 2013. Zakljucci sa sastanaka ce biti dostupni na veb stani Kancelarije EU na Kosovu.

Last modified: август 16, 2022

4 Responses to " U Prištini je održan dijalog u okviru PSP o transportu, životnoj sredini, energetici i regionalnom razvoju SAP "

 1. … [Trackback]

  […] Here you will find 97097 more Information to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/u-pristini-je-odrzan-dijalog-u-okviru-psp-o-transportu-zivotnoj-sredini-energetici-i-regionalnom-razvoju-sap/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Here you will find 89135 additional Information on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/u-pristini-je-odrzan-dijalog-u-okviru-psp-o-transportu-zivotnoj-sredini-energetici-i-regionalnom-razvoju-sap/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/u-pristini-je-odrzan-dijalog-u-okviru-psp-o-transportu-zivotnoj-sredini-energetici-i-regionalnom-razvoju-sap/ […]

 4. check it out каже:

  … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/u-pristini-je-odrzan-dijalog-u-okviru-psp-o-transportu-zivotnoj-sredini-energetici-i-regionalnom-razvoju-sap/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *