Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Ministarka Çitaku učestvovala u konferenciji za “Prava LGBT zajednice na Kosovu”

мај 17, 2013

Priština 17 maj 2013 – Ministarka za Evropske Integracije Vlora Çitaku učestvovala je na konferenciji “Prava LGBT zajednice LGBT na Kosovu” povodom obeležavanja 17 maja – Međunarodnog Dana Protiv Homofobije i Transfobije (IDAHO), koju organizuje Kancelarija za Dobro Upravljane/Kancelarija Premijera u saradnji sa Centrom za Društvenu Emancipaciju.


Govor Ministarke Čitaku na Konferenciji ua Prava LGBT Zajednice na Kosovu:

Poštovani/e dame i gospodo

Predstavnici domaćih i međunarodnih institucija;
Predstavnici LGBT zajednice, medija, civilnog društva, itd.

“Danas želim da govorim za posao koji trebamo uraditi kako bismo zaštitili prava jedne grupe ljudi kojima se još uvek uskraćuju njihova ljudska prava u mnogim zemljama sveta. Na mnogo načina, oni su nevidljiva manjina. Oni se hapse, tuku, terorizuju čak se i likvidiraju. Oni se tretiraju mržnjom i nasiljem od svojih sugrađana, dok vlasti koja treba da ih štiti, ne samo da ih ne štiti, nego često se i pridružuju mržnji i nasilju. Njima je uskraćena  mogućnost da rade i školuju, proteraju se od svojih mesta i kuća i prinuđuju se da sakriju i odriču se ono što jesu samo da bi izbegli nasilje. ”
Ovo su bile reči  bivše državne sekretarice Gđe. Hillary Clinton, u svom istorijskom govoru održanog decembra 2011 godine, povodom Dana ljudskih prava i sloboda.

Sećam se da kad sam čula ove reči, ja sam plakala. Ali s druge strane  ja sam se osećala ponosna i danas Republika Kosovo, svaki dan pokaže pozitivan pristup u izgradnji politike ravnopravnosti, stimulišući rešenja koja obezbeđuju i promovišu različitost i stvaranje atmosfere jednakosti za sve njene građane.

Kosovo je jedna od prvih zemalja u regiji, koja je 2004 godine, pripremila i usvojila Zakon protiv diskriminacije. Promovisanje jednakosti i zabrana diskriminacije su  podignuti u najvišem nivou u zakonodavstvu Republike Kosova.

Ustav Republike Kosovo Član 24 [Jednakost ispred Zakona], definiše i garantuje da:  Svi su jednaki ispred zakona. Svako ima pravo  na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije. Niko ne sme biti diskriminiran na osnovu rase, boje, roda, jezika, veroispovesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porekla, povezanosti sa nekim od zajednica, imovine, ekonomskog, socijalnog stanja, seksualnog opredeljenja, rođenja, ograničene sposobnosti  ili nekog drugog ličnog statusa. Principi jednake zakonske zaštite  ne  sprečavaju  sprovođenje potrebnih mera za zaštitu i napredak prava pojedinaca i grupa koji su u nejednakoj poziciji. Takve mere će se primeniti samo dok se ne postigne cilj za šta su i postavljene.

Takođe, međunarodno pravo  je  postavilo veoma jasan stav o promovisanju i zaštite jednakosti i kažnjavanja svake forme diskriminiranja. Principi jednakosti i ne-diskriminacije  predstavljaju osnovu i bitnu komponentu opšte međunarodne prava za ljudska prava.

Jednostavna ratifikacija  međunarodnih dokumenata i prihvatanje obaveza koja proističu sa iste od strane država, je ocenjeno kao nedovoljan i neefikasan u radu sa raznim formama diskriminacije u nacionalnom nivou.  Za pravi sukob sa diskriminacijom  i postavljanjem sistema jednakosti i jednak tretman za sve, ne traži se od država da usvajaju samo opšte uredbe kojim se zabranjuje diskriminacija kao pojava, ali je potreban i usvajanje posebnog zakonodavstva, specifičan i sveobuhvatan, koji promoviše i obezbeđuje ravnopravnost, kao i da sprečava i sankcioniše diskriminaciju.
Ljudi donose svoje odluke osnovano na ono što znaju i razumeju. I ako njihova informacija koji oni imaju nije tačna onda i odluke koju oni donose   su netačne. Ljudi ne žele istinu ako je komplikovana. Ne žele da diskutuju jedno pitanje godinama. Ljudi žele homogenizovanu istinu, sanitarnu, i iznad svega pojednostavljenu u rečima koje oni mogu da razumevaju. Vlade obično se kritikuju zašto se sporo kreću, ali taj mudri i uračunat pokret pokazuje njihovu snagu.

Primili smo najnovije pravce i inicijative  za razvoj zakonodavstva o ravnopravnosti i jednake mogućnosti, odnosno,  zakonodavstva protiv diskriminacije.  Ove inicijative i pravce potiču i povezane su sa direktivama EU,  preporuka  Evropskog Saveta i UN-a.

Moderno razvijanje anti-diskriminacionog zakonodavstva nije zadovoljan da ima jednostavnu reaktivnu ulogu u situaciju gde se žrtve doživljavaju diskriminaciju  žale i traže pomoć i pravnu pomoć. Novi trend zahteva prihvatanje od države, ali i od privatnog sektora, pozitivna obaveza za promovisanje jednakosti i jednak tretman u javnom životu.

Javne institucije, preduzeća, poslodavci, se obavezuju da budu više proaktivni, da preduzmu inicijative i da istraže postojeće strukture  u cilju da sklone prepreke za ravnopravnost kao i da se promovišu nove politike i prakse koja će obezbediti jednakost, jednak tretman i spreče diskriminaciju.

Srećom, Kosovo je u toku izgradnje pravne infrastrukture koja je u skladu principa, međunarodnih i evropskih standarda o očuvanju i promociju ljudskih prava  a u ovom kontekstu i zaštiti i promociji prava osoba sa drugačijim seksualnim orijentacijom. Imajući u vidu neizmenljivu važnost koju Vi nosite kao nadležni u vašim institucijama, domaćih organizacija koje vi predstavite, vaše učešće i doprinos   u Konferenciji  će doprineti olakšavanje izazova prema ispunjavanju naše vizije za jednu demokratsku društvo i bez diskriminacije.

Poštovane/i gospođo i gospoda, predstavnici i članovi LGBT zajednice na Kosovu, želela bih da završim moj govor citirajući Premijera Thacija u svom govoru povodom proglašenja Nezavisnosti:

”Neće se dozvoliti nikakvo zastrašivanje, diskriminacija ili nejednaki tretman  nikom, i sve diskriminatorske prakse će biti suđene od naših državnih institucija. A umesto toga, mi ćemo ceniti koristi koje  donosi raznolikost svima nama.”

Last modified: август 16, 2022

3 Responses to " Ministarka Çitaku učestvovala u konferenciji za “Prava LGBT zajednice na Kosovu” "

 1. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/ministarka-citaku-ucestvovala-u-konferenciji-za-prava-lgbt-zajednice-na-kosovu/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/ministarka-citaku-ucestvovala-u-konferenciji-za-prava-lgbt-zajednice-na-kosovu/ […]

 3. next page каже:

  … [Trackback]

  […] Find More Information here to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/ministarka-citaku-ucestvovala-u-konferenciji-za-prava-lgbt-zajednice-na-kosovu/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *