Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Pregovori o sporazumu za stabilizaciji i pridruživanju očekuju se da će početi ujesen ove godine

октобар 7, 2013

Priština, 7. oktobar 2013 – Ministarka za Evropske Integracije, Vlora Çitaku, pojavila se pred Skupštinskog Odbora za Evropske Integracije Skupštine Republike Kosova, da bi detaljno obavestila o toku priprema za pocetak pregovora o Sporazumu za Stabilizaciju i Pridruživanja (SSP).

Ministarka Çitaku je upoznala clanove Skupštinskog Odbora o tehnickim pripremama od strane institucija Kosova o pocetku pregovore o SSP. Ona je dodala da, Sporazum za Stabilizaciju i Pridruživanju biti prvi ugovorni sporazum pod kojom Republika Kosovo i Evropska Unija c´e medusobne obavezivati: s jedne strane, naša zemlja c´e preduzeti dublje reforme, a s druge strane, EU c´e pružiti pravu priliku za uclanjivanje.

Cilj Sporazuma za Stabilizaciju i Pridruživanju je: pružanje politickog i pravnog okvira koji c´e regulisati proces približavanja i uclanjivanja Kosova u Evropskoj Uniji. Sporazum c´e biti zakonska osnova za sve sledece korake Kosova u okviru procesa evropskih integracija. Sada vec je prošlo 3 meseca otkad su pocele tehnicke pripreme u oblasti pitanja trgovinskih pregovora i pitanja aproksimacija zakonodavstva. A, što se tice trgovinskih pitanja, Ministarstvo Trgovine i Industrije je uradio dobar posao u okviru razgovora sa poslovnim sektorom i okoncanja liste proizvoda koji c´e biti predmet pregovora u okviru SSP-a.

Ministarka Çitaku, clanovima Skupštinskog Odbora je rekla da: „Je ohrabrujuce da pred nas imamo jednu ambicioznu agendu za jedan sporazum koji c´e obuhvatiti sve tradicionalne elemente SSP-a kao i kod ostalih zemalja u regionu. Ocekujemo da SSP ima i vremenski okvir za potpunu realizaciju pridruživanja izmedu Republike Kosova i Evropske Unije za period od 10 godina. Ovo obuhvata vremenski rok u kojem c´e se naši poljoprivredni proizvodi budu zašticeni od stranog uvoza. Ovim bih htela da razjasnim da ovaj rok nije vezan sa našim rokom za ulazak u Evropsku Uniju, pošto proces pristupanja u EU c´e biti odredena na osnovu brzine reformi u okviru službenog procesa pregovora za clanstvo. Ovaj Sporazum c´e imati pravni status medunarodnih sporazuma, i da c´e biti jedan složen dokumenat- pocevši od regionalnih iskustava, takvi sporazumi su se sastojale od 500 do 800 strana. Uspešan proces pregovora zahteva definisanu organizacionu hijerarhiju, jasne i jednostavne procedure, tehnicku ekspertizu i ukljucivanje svih politickih i društvenih aktera, ukljucujuci i poslovni sektor, akademiju i civilno društvo.“

Ministarka Çitaku je takode rekla:“ Ocekujemo da pregovori o SSP-u  pocinju u jesen ove godine, a mi nameravamo da zakljucimo sa pregovorima u prolece sledece godine. U saradnji sa Evropskom Komisijom smo dogovorili jedan intenzivni vremenski raspored pregovora.

U okviru pregovora bice održana 4 sastanka na nivou glavnih pregovaraca – održace se u oktobru, novembru, februaru i maju. U meduvremenu ovi sastanci c´e biti ispunjeni sastancima radnih grupa.

Pregovori c´e biti sprovedeno prema pregovarackih poglavlja i na pocetku c´e se pregovarati o trgovinskim pitanjima, zatim o pitanjima aproksimacije zakonodavstva i na kraju ce se pregovarati o politikama saradnje.

Dana 27. februara, Vlada Republike Kosova je osnovala pregovaracki tim.
Voda pregovarackog tima je Ministarstvo za Evropske Integracije, a clanovi su:

– Ministar Spoljnih Poslova;
– Ministar Trgovine i Industrije;
– Ministar Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja;
– Ministar Finansija;
– Ministar za ekonomski razvoj ;
– Ministar pravde .

Takode, u pregovorima c´e biti pozvan jedan (1) predstavnik Kancelarije Predsednika i Odbora za Evropske Integracije Skupštine Republike Kosovo.
Ostali ministri i rukovodioci nezavisnih institucija c´e ucestvovati u zavisnosti od postavljenih tema u dnevni red pregovora.

Pregovaracki tim ce imati mandat da vodi pregovore na politickom nivou i pruža jasan politicki okvir za tehnicke pregovore.

Što se tice pregovaraca i radnih pregovarackih grupa – do sada smo dogovorili sa Evropskom Komisijom da c´e pregovori biti organizovan u tri radne grupe :

1 . Radna grupa o trgovinskim pitanjima;
2 . Radna grupa za aproksimacije zakonodavstva;
3. . Radna grupa o politickim saradnjama.

Pregovarac o trgovinskim pitanjima imenovan je Zamenik Ministra Trgovine i Industrije, gospodin Bernard Nikaj.

Pregovarac za aproksimaciju zakonodavstva i politicke saradnje je imenovan Pomocnik Ministra za Evropske Integracije, g. Gëzim Kasapolli.
Pregovaraci c´e funkcionisati unutar politickog okvira pružanog of pregovarackog tima i da c´e imati mandat diskusiju i pregovaranje svih detalja predloženog sporazuma.

Last modified: август 15, 2022

9 Responses to " Pregovori o sporazumu za stabilizaciji i pridruživanju očekuju se da će početi ujesen ove godine "

 1. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/pregovori-o-sporazumu-za-stabilizaciji-i-pridruzivanju-ocekuju-se-da-ce-poceti-ujesen-ove-godine/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Find More on on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/pregovori-o-sporazumu-za-stabilizaciji-i-pridruzivanju-ocekuju-se-da-ce-poceti-ujesen-ove-godine/ […]

 3. Web Site каже:

  … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/pregovori-o-sporazumu-za-stabilizaciji-i-pridruzivanju-ocekuju-se-da-ce-poceti-ujesen-ove-godine/ […]

 4. site web каже:

  … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/pregovori-o-sporazumu-za-stabilizaciji-i-pridruzivanju-ocekuju-se-da-ce-poceti-ujesen-ove-godine/ […]

 5. buy MDMA online каже:

  … [Trackback]

  […] There you will find 93944 more Information on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/pregovori-o-sporazumu-za-stabilizaciji-i-pridruzivanju-ocekuju-se-da-ce-poceti-ujesen-ove-godine/ […]

 6. … [Trackback]

  […] Here you will find 42564 additional Information on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/pregovori-o-sporazumu-za-stabilizaciji-i-pridruzivanju-ocekuju-se-da-ce-poceti-ujesen-ove-godine/ […]

 7. … [Trackback]

  […] There you will find 70278 additional Info on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/pregovori-o-sporazumu-za-stabilizaciji-i-pridruzivanju-ocekuju-se-da-ce-poceti-ujesen-ove-godine/ […]

 8. … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/pregovori-o-sporazumu-za-stabilizaciji-i-pridruzivanju-ocekuju-se-da-ce-poceti-ujesen-ove-godine/ […]

 9. useful link каже:

  … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/pregovori-o-sporazumu-za-stabilizaciji-i-pridruzivanju-ocekuju-se-da-ce-poceti-ujesen-ove-godine/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *