Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Poziv za podnošenje predloga za unapređenje rodne ravnopravnosti iz Programa CERV otvoren je do 29. februara

фебруар 8, 2024

U okviru programa EU-a  “Citizens, Equality, Rights and Value – CERV“ („Građani, jednakost, prava i vrednosti“) otvoren je poziv za podnošenje predloga za promovisanje  rodne ravnopravnosti sa fokusom na poboljšanje  prava žena, balans između žovota I rada, jednake plate  i iskušenje  rodnih  stereotipova.

Dva glavna prioriteta poziva su: 1) Rešavanje jaza u brizi o rodnoj ravnopravnosti, što uključuje promovisanje rodno transformativnih pristupa, iskušavanje  stereotipa i poboljšanje učešća žena na tržištu rada, i 2) Implementacija odredbi Direktive o transparentnosti plata, koja uključuje razvoj  instrumenata i kampanji  podizanja svesti  na procenu  rodno osetljivog  rada.

Korisnici ovog poziva mogu biti javne institucije na centralnom i lokalnom nivou, kao i organizacije civilnog društva, sa nacionalnim i međunarodnim projektima. Krajni rok za podnošenje predloga je 29. februar 2024. godine.

Za detaljne informacije, uputstva za prijavu i podnošenje predloga posetite portal EU za finansiranje i tendere: https://shorturl.at/epvHZ

Ovaj poziv predstavlja dragocenu priliku za organizacije sa Kosova koje imaju za cilj da doprinesu unapređenju rodne ravnopravnosti.

CERV je najveći program EU u oblasti ljudskih prava, evropskog pamćenja i saradnje na evropskom prostoru i zemljama koje teže da se pridruže EU. Republika Kosovo je potpisala sporazum sa Evropskom unijom o  učešću  Kosova u CERV-u u decembru 2023. godine.

Last modified: фебруар 8, 2024

Comments are closed.