Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Poziv za podnošenje predloga o pravima i učešću dece iz CERV programa, otvoren je do 26. marta

фебруар 8, 2024

U okviru programa EU„ Citizens, Equality, Rights and Value – CERV“ („Građani, jednakost, prava i vrednosti“) otvoren je poziv koji ima za cilj da podrži, unapredi i sprovede sveobuhvatne politike za zaštitu i promovisanje  prava dece, uključujući pravo na učešće.

Glavni prioriteti poziva su: mentalno zdravlje dece, uključivanje perspektive prava deteta na nacionalnom i lokalnom nivou, angažovanje i učešće  dece, kao i razumevanje demokratskih prava, koja počinju u detinjstvu.

Ovaj poziv se fokusira na implementaciju akcija i preporuka na nivou EU, nacionalnog i lokalnog nivoa utvrđenih u odgovarajućim  oblastima Strategije EU o pravima deteta. Projekti mogu biti nacionalni i transnacionalni, ali se posebno podstiču transnacionalni.

Rok za podnošenje predloga je do  26. marta 2024. godine.

Za detaljne informacije, uputstva za prijavu i podnošenje predloga posetite portal EU za finansiranje i tendere: https://shorturl.at/bdEJS

Kjo thirrje paraqet një mundësi të vlefshme për organizatat nga Kosova që synojnë të kontribojnë në avancimin e të drejtave dhe pjesëmarrjes së fëmijëve.

Ovaj poziv predstavlja dragocenu priliku za organizacije sa Kosova koje imaju za cilj da doprinesu unapređenju prava i učešća dece.

CERV je najveći program EU u oblasti ljudskih prava, evropskog pamćenja i saradnje na evropskom prostoru i zemljama koje teže da se pridruže EU. Republika Kosovo je potpisala sporazum sa Evropskom unijom o  učešću Kosova u CERV-u u decembru 2023. godine.

Last modified: фебруар 8, 2024

Comments are closed.