Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Obraćanje Premijera Kurtija liderima regiona i partnerima u zajedničkoj diskusiji o Planu rasta Zapadnog Balkana

јануар 22, 2024

Skoplje, 22. januar 2024

Poštovani Premijeru Kovačevski,
Generalni direktor za susedstvo i pregovore o proširenju, g. Koopman,
Poštovani pomoćnici državnog sekretara g. O’Brien,
Zamenik izvršnog direktora za Evropu u EEAS-u, g. Makovec,

Hvala vam što ste nas okupili ovde da razgovaramo o planu rasta EU za Zapadni Balkan.

Prošle godine, u oktobru, na Samitu Berlinskog procesa u Tirani izrazio sam našu podršku Planu rasta EU zasnovanom na četiri stuba. Verujemo da Evropska Unija može i da se reformiše i da se proširi i da koristi od jedinstvenog tržišta Evropske Unije moraju biti povezane sa ekonomskim i demokratskim reformama.

Berlinski proces, proizašao je iz izvesnog nedostatka osećaja hitnosti proširenja, dok sada Plan rasta proizilazi iz osećaja hitnosti proširenja, uglavnom proširenog zbog ruske agresije koja se nastavlja u Ukrajini.

Ovaj sastanak dolazi nakon sastanka na nivou ministara finansija takođe održanog ovde u Severnoj Makedoniji 17. novembra i nakon sastanka 24. novembra u Briselu, gde su o nizu reformi razgovarala tri ministra u kabinetu i moj prvi zamenik premijera.

Dok razgovaramo, naš tim završava našu reformsku agendu i predaće je EU.

Ova sveobuhvatna reformska agenda ima za cilj da dalje reformiše javnu upravu i unapredi upravljanje javnim finansijama. Poseban fokus stavlja na zelenu agendu i digitalizaciju. U oblasti privatnog sektora, nastoji da unapredi investicije i izvoz i dalje poveća pristup finansijama. Ima za cilj da obezbedi kvalitetno obrazovanje i usklađivanje sa potrebama tržišta rada. I što je najvažnije, ova reformska agenda će dodatno unaprediti borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i ojačati zaštitu osnovnih prava.
Takođe pripremamo indikativnu listu projekata koji imaju za cilj zatvaranje infrastrukturnih praznina i podsticanje ekonomskog razvoja, koji će se finansirati iz Fonda za reformu i rast, a zatim ubrzati rast i približavanje Evropskoj Uniji.

U potpunosti podržavamo pristup koji uslovljava fondove EU vrednostima EU; povećava pogodnosti za sve građane zapadnobalkanske šestorke sada, i istovremeno ubrzava punopravno članstvo u Evropskoj Uniji za one koji su posvećeni.

Verujemo da članstvo u Evropskoj Uniji treba da bude vođeno zaslugama i zasnovano na vrednostima. Ovaj plan rasta nije samo mogućnost za reforme i ekonomski rast, već i šansa za bližu regionalnu saradnju i integraciju zemalja Zapadnog Balkana. Stoga moramo biti konstruktivni u našem angažmanu i svesni transformativne moći naših odluka.

Kao što se pokazalo u poslednje tri godine sa poboljšanjem demokratskih i ekonomskih pokazatelja, Kosovo je spremno za reforme. Da bi se region ekonomski integrisao i da bi se građani približili, bezbednosne pretnje moraju biti uklonjene. Dublja integracija i povećanje protoka ljudi i dobara zahteva međusobno poverenje i normalne odnose naših zemalja, institucija i naših ljudi. To se ne može desiti ako se sloboda robe koristi za kretanje oružja i municije ili za sponzorisanje terorističkih napada. Smatram da je normalizacija odnosa zasnovanih na međusobnom priznanju ključna za otključavanje potencijala regiona i povećanje blagostanja naših građana.

Članstvo u Evropskoj Uniji je u osnovi izbor. U liberalnoj demokratiji moć vlade je ograničena vladavinom zakona, a sloboda i prava pojedinaca su zaštićeni ustavom. Evropska Unija takođe predstavlja strateški izbor rukovodstva jedne zemlje.

Naš posao je, dakle, da sprovedemo reforme i ispunimo uslove, a da Evropska Unija presudi po zaslugama i čuva osnovne vrednosti EU.

Mnogo vam hvala!

Last modified: јануар 23, 2024

Comments are closed.