Integrimi Evropian

Održan je redovni sastanak Među-institucionalnog upravnog odbora za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana

21 фебруара, 2014

Priština, 21. februar 2014. godine – Danas je održan redovni sastanak Medu-institucionalnog upravnog odbora za nadgledanje i koordiniranje sprovodenja Strategije i Akcionog plana za integraciju zajednica Roma, Aškalija i Egipcana 2009 -2015.

Centralna tema razgovora je bila primenljivost strategije Akcionog plana za 2013. godinu,  gde je ovom prilikom predstavljen prioritetni okvir za sprovodenje Strategije za zajednice Roma, Aškalija i Egipcana. Takode, vršena je prezentacija izveštaja “Lokalna procena situacije zajednica Roma, Aškalija i Egipcana u odabranim opštinama na Kosovu”.

Ministarka za evropske integracije, Vlora Çitaku, istovremeno i predsedavajuca Medu-institucionalnog upravnog odbora, na pocetku je upoznala prisutne o toku današnjeg sastanka koji ima za  cilj prezentaciju i usvajanje “Lokalne procene”, vršena kako bi se izbliza videla situacija zajednica Roma, Aškalija i Egipcana u opštinama Republike Kosova. Takode, i predstavljanje “Prioritetnog okvira” koji zahteva diskusiju i posvecenost clanova Upravnog odbora o tome kako ce napredovati obavljanje zadataka za sve aktivnosti koje su se smatrale kao prioritetne.

Što se tice “Lokalne procene”, ministarka Çitaku je rekla da: “Od usvajanja Akcionog plana i Strategije za integraciju zajednica Roma, Aškalija i Egipcana (2009 -2015) u 2009. godini, Vlada Kosova je pripremala izveštaje o napretku sprovodenja Strategije za integraciju doticnih zajednica, na osnovu dobijenih podataka od institucija na centralnom nivou. Stoga, videvši koliko je potrebno direktno ukljucivanje opština za sprovodenje Strategije i Akcionog plana za integraciju zajednica Roma, Aškalija i Egipcana, Ministarstvo za evropske integracije (MEI) je preduzelo konkretne inicijative za procenu situacije zajednica Roma, Aškalija i Egipcana u 15 odabranih opština na Kosovu, koje obuhvataju oko 90% prisutnosti ovih zajednica na Kosovu.”

Dok je  za “Prioritetni okvir”, ministarka Çitaku naglasila da je to veoma ambiciozan projekat, a mi smo zatražili da se odreduju prioriteti nekih kljucnih aktivnosti važnijih sektora kako bi imali više rezultata u sprovodenju Strategije i Akcionog plana za integraciju zajednica Roma, Aškalija i Egipcana.

Potom, tokom sastanka, ministarka Çitaku  je zatražila ukljucivanje  svih ucesnika na ministarskom nivou da doprinesu  što uspešnijem sprovodenju Strategije i Akcionog plana, posebno Prioritetnog okvira.

Ministarstvo za evropske integracije je izuzetno angažovano i posveceno na poboljšanju uslova života zajednica Roma, Aškalija i Egipcana, kao i na njihovoj potpunoj integraciji u kosovsko društvo, primenjujuci strateški pristup i akcioni plan, tako da ceo proces ima jasno definisane i primenjene  ciljeve za merljivo dostignuce.

I na kraju, kao predsedavajuca Upravnog odbora, ministarka Çitaku je rekla: “Ja imam puno volje da proguram i nadgledam ovaj proces, kako bi se postigli zadovoljavajuci rezultati u sprovodenje Akcionog plana za ovu Strategiju, koja ima posebnu važnost u evropskoj agendi Kosova”.

Last modified: 15 августа, 2022

One Response to " Održan je redovni sastanak Među-institucionalnog upravnog odbora za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana "

  1. … [Trackback]

    […] Info to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/odrzan-je-redovni-sastanak-medju-institucionalnog-upravnog-odbora-za-zajednice-roma-askalija-i-egipcana/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *