Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Kosovo i EU razgovaraju o socijalnoj politici i politikama u zapošljavanju, obrazovanju, istraživanju i informacionom društvu u Prištini

фебруар 21, 2014

Priština, 21. februar 2014. Godine – Predstavnici kosovskih vlasti i Evropske unije sastali su se u Prištini da bi razgovarali o razvoju događaja u prethodnoj godini u oblastima elektronskih komunikacija, informacionog društva i audiovizuelne politike, rada i socijalne zaštite, obrazovanja, nauke i inovacija, kao i o zaštiti i promovisanju kulturne baštine. Razgovor je vođen u okviru redovnog procesa Dijaloga za stabilizaciju i pristupanje.

Što se tiče audiovizuelne politike, Evropska unija izrazila je zabrinutost zbog toga što Kosovo dosta kasni sa pripremama za prelazak na digitalnu tehnologiju, čime rizikuje da ne ispoštuje međunarodno dogovoreni rok utvrđen za jun 2015. godine za taj prelazak u svim evropskim zemljama. Evropska unija podstiče Kosovo da usvoji potrebne zakone da bi taj proces mogao da krene napred. Sledeće bitno pitanje je tekući postupak imenovanja članova u Nezavisni savet za medije (NSM), koji je u većem delu u toku prethodne tri godine bio bez radnog upravljačkog tela. Evropska unija i Kosovo saglasili su se da je od najveće važnosti da se Skupština pobrine da Nezavisni savet za medije bude imenovan što pre to bude moguće, u otvorenom i transparentnom postupku koji će garantovati da će u to telo biti imenovani stručni ljudi bez političke pripadnosti.

To imenovanje je neophodno da bi NSM mogao da radi na praćenju izbora ako Kosovo krene u proces opštih izbora. Skupština Kosova podstaknuta je da pronađe načine za prikladno finansiranje javnog servisa, što bi obezbedilo nezavisnost RTK, kao što je to propisano u Zakonu o RTK. Razgovor o telekomunikacijama vođen je na temu dešavanja na tržištu, uz poseban osvrt na potrebu da Kosovo obezbedi da Regulatorno telo za Telekom bude finansijski nezavisna organizacija i da bude potpuno opremljeno za obavljanje svojih važnih zadataka.

Kad je reč o kretanju radnika, istaknuto je da je važno imati propisnu koordinaciju i razmenu podataka između administracija o isplatama za socijalno osiguranje, pri čemu je preduslov za to postojanje solidnih kapaciteta u administraciji. Kosovo treba da nastavi sa potpisivanjem i sprovođenjem međunarodnih bilateralnih sporazuma o socijalnoj zaštiti sa državama članicama EU. Kod zapošljavanja, Kosovo je dalo ažurirane podatke o zakonodavnom kalendaru. Obe strane su se saglasile da postoji potreba da se preispita postojeći pristup i da se stvori sinergija između različitih državnih agencija, zakona i strategija, čime bi se obezbedilo da dođe do povećanja prilika za zapošljavanje. U toku diskusije, Kosovo je obavestilo EU o ostvarenom napretku i preprekama u sprovođenju Zakona o radu. Jedna od glavnih prepreka na terenu i dalje je veoma ograničen broj inspektora rada. To utiče još i na stanje u zdravstvu i zaštite na radu.

U domenu zaštite i promovisanja kulturne baštine važno je da se sprovode zakonski propisi koji se odnose na zaštitu verske i kulturne baštine i da Savet za implementaciju i praćenje dobro radi svoj posao. Pored toga, treba organizovati javne kampanje za podizanje svesti na lokalnom nivou da bi se izgradila posvećenost i da bi se shvatio značaj kulturne baštine.

Što se tiče socijalnih usluga, Evropska unija naglasila je potrebu da Kosovo podrži unapređenje procesa za decentralizaciju socijalnih usluga. Da bi se obezbedila uspešna realizacija decentralizacije socijalnih usluga, EU je istakla važnost izmene i dopune Zakona o finansiranju lokalne samouprave radi razjašnjenja izdvajanja iz opštinskog budžeta za pružanje socijalnih usluga. EU je razumela da je Ministarstvo rada i socijalne zaštite, uz podršku Ministarstva javne uprave, podnelo takav amandman Vladi Kosova na razmatranje.

EU je istakla kako je za Kosovo važno da Kosovo odredi kao prioritet obezbeđenje kvaliteta u obrazovanju, od predškolskog nivoa do univerzitetskog obrazovanja. Treba poboljšati pristup obrazovanju za decu sa invaliditetom i za pripadnike manjinskih zajednica. Kosovo treba da unapredi sredstva i mehanizme, zakonske i druge, da u znatnoj meri poboljša obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju i naučnim istraživanjima. Pored toga, Kosovo treba da obezbedi pridržavanje ciljeva i propisnu primenu pravila kojima se uređuje angažovanje osoblja i razvoj karijere u sektoru visokog obrazovanja.

Osnovne informacije

Dijalog u Procesu stabilizacije i pridruživanja je okvir na kojem Evropska unija i kosovska vlada redovno razgovaraju o tehničkim pitanjima i praktičnim politikama u vezi sa evropskom agendom. Dijalog PSP nadgleda i prati kosovsko sprovođenje reformi i utvrđuje načine na koje bi EU mogla da pomogne u tom procesu. Sastancima u okviru sektorskih i plenarnih dijaloga PSP zajednički predsedavaju Evropska unija i vlada. Na svakom sastanku se zajednički dogovaraju i utvrđuju dalje aktivnosti koje treba da sprovedu kosovske vlasti.

Sektorskim sastancima obuhvaćeno je sedam oblasti i na njima se pažljivo sledi format dijaloga koji je EU imala sa drugim kandidatima i potencijalnim kandidatima. Tih sedam sektora su:

– Pravosuđe, sloboda i bezbednost
– Inovacije, informaciono društvo, socijalna politika, obrazovanje i kultura
– Trgovina, industrija, carina i oporezivanje
– Unutrašnje tržište, konkurencija, zaštita potrošača i zaštita zdravlja
– Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo i ispravnost hrane
– Transport, životna sredina, energija i regionalni razvoj
– Ekonomska i finansijska pitanja, statistika

Vreme koje protekne između dva sastanka omogućuje da se sprovedu preporuke i dogovorene dalje mere. Plenarni sastanak, na kojem se razmatraju prioriteti u domenu reformi, očekuje se u julu 2014. godine.  Zaključci sa sastanaka su javni i dostupni su na zvaničnoj internet prezentaciji Kancelarije EU i na adresi: http://www.mei-ks.net.

 

Last modified: август 15, 2022

2 Responses to " Kosovo i EU razgovaraju o socijalnoj politici i politikama u zapošljavanju, obrazovanju, istraživanju i informacionom društvu u Prištini "

  1. briansclub каже:

    … [Trackback]

    […] Read More here on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-eu-razgovaraju-o-socijalnoj-politici-i-politikama-u-zaposljavanju-obrazovanju-istrazivanju-i-informacionom-drustvu-u-pristini/ […]

  2. … [Trackback]

    […] Here you can find 65234 additional Information to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-eu-razgovaraju-o-socijalnoj-politici-i-politikama-u-zaposljavanju-obrazovanju-istrazivanju-i-informacionom-drustvu-u-pristini/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *