Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Ilegalna migracija nije vredna truda

април 10, 2014

Priština, 10. april 2014. godine -Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Švajcarskom kancelarijom za saradnju na Kosovu, nastavilo je sa informativnom turnejom autobusom za posetu 40 lokacija na Kosovu, u okviru kampanje za proces liberalizacije viza. Cilj ovih poseta je podizanje svesti građana o posledicama koje donosi ilegalna migracija kako finansijske tako i fizičke opasnosti koje ih čekaju tokom ovog procesa. Istovremeno, to šteti i razvoju procesa liberalizacije viza za Kosovo, pošto se naša zemlja smatra sigurnom i azil, za države članice šengenske zone, nije opcija za građane Kosova. Takođe, deo turneje su javne ličnosti Kosova, kao i poznati pevači i glumci, ali i zvaničnici uključeni u proces liberalizacije viza koji su u službi građana za davanje detaljnijih informacija o ilegalnoj migraciji i njenom uticaju na proces liberalizacije viza, kao i za informisanje o mogućnostima reintegracije repatriranih lica u kosovsko društvo. Tokom prva tri dana turneje autobusom su posećene regije Podujeva, Obilića i Uroševca gde je posećeno 12 različitih lokacija. Turneja autobusom će trajati dve nedelje. Interesovanje građana za ovu turneju je izuzetno veliko kako  za dobijanje informacija o procesu liberalizacije viza tako i ilegalnoj migraciji i reintegraciji. Kampanja je opisana kao atraktivna i vrlo aktuelna s obzirom da se gotovo sve opštine na Kosovu  suočavaju sa izazovom ilegalne migracije i reintegracije repatriranih lica. Jedno vraćeno repatrirano lice iz opštine Uroševac, nedavno vraćeno zajedno sa svojom porodicom, je reklo: „Ja sam migrirao ilegalno i vratio sam se dobrovoljno, jer sam se lično uverio da  Kosovo nudi više mogućnosti za život i stvaranje, nego da ilegalno boravim u stranoj zemlji.“ S druge strane, tokom kampanje, postojali su i nezadovoljni i revoltirani građani zbog njihove ekonomske i socijalne situacije koji su bili spremni da migriraju van Kosova, na bilo koji način na zapad. Ti građani su informisani o svim posledicama koje ilegalna migracija donosi sa sobom i dobili su informativni materijal, kako bi postali svesni rizika koji proističu iz kakvog koraka. Kampanja će se nastaviti i u narednim danima i Ministarstvo za evropske integracije je posvećeno da se tokom ove kampanje sastane i razgovara sa što više ljudi iz različitih regiona i u saradnji sa odgovarajućim opštinama, da podstakne ovu kampanju  u cilju što boljeg i sveobuhvatnog informisanja u vezi procesa liberalizacije viza.

Last modified: август 12, 2022