Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Održan je sastanak u vezi lokalnih akcionih planova za integraciju zajednica Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu

април 10, 2014

Priština, 10. april 2014. godine – Ministarka za evropske integracije, Vlora Çitaku, je pozvana na okrugli sto koji je organizovala Organizacija za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS)  da potvrdi i podigne kao pitanje inkluziju zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u kosovsko društvo.

Ministarka Çitaku, kao predsedavajuća Među-institucionalnog upravnog odbora za sprovođenje strategije i akcionog plana za integraciju Roma, Aškalija i Egipćana, zahvalila se OEBS za njegovu ulogu i posvećenost uopšte, kao i za doprinos u  promociji i podršci pune integracije zajednica na Kosovu.

U okviru ove uloge, ministarka Çitaku je rekla: „Podrška koju je OEBS dao i nastavlja da daje u izradi i ponovnoj izradi lokalnih akcionih planova za integraciju zajednica Roma, Aškalija i Egipćana je za svaku pohvalu.“

Dalje, u  svom govoru, ministarka Çitaku je dodala:

Uvaženi prisutni,

Rekla sam, ali moram da ponovim da je Republika Kosovo posvećena izgradnji multietničke države. Kao deo ove obaveze, u decembru 2009, Vlada je usvojila Akcioni plan za period 2009-2015 koji proističe iz Strategije za integraciju zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.

Vlada Kosova, uzimajući u obzir potrebu za ubrzavanje napora vezanih za sprovođenje Strategije i integracije zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, preko jedne odluke, je odlučila da od maja 2013, upravnu ulogu Među-institucionalnog upravnog odbora nosi Ministarstvo za evropske integracije.

Tokom ovog perioda, ciljajući potpuno funkcionisanje Među-institucionalnog upravnog odbora, na osnovu svog mandata, podignut je nivo koordinacije rada i aktivnosti na mnogo zadovoljavajući nivo kroz redovnu komunikaciju sa resornim ministarstvima, opštinama na Kosovu i Kancelarijom za dobro upravljanje.

Tokom poslednjih nekoliko meseci smo napravili značajne korake ka ubrzanju ostvarenja ciljeva i aktivnosti koje su deo institucija i drugih pratećih mehanizama.

„Lokalna procena“ za nivo sprovođenja Strategije i Akcionog plana, koja je kao takva realizovana po prvi put na Kosovu, je istakla dostignuća, izazove i nedostatke u sprovođenju pokazatelja Akcionog plana.

Već smo identifikovali nekoliko neophodnih koraka za ubrzavanje realizacije ciljeva iz Akcionog plana i nameravamo da to ostvarimo kroz budžetiranje aktivnosti Strategije, što je jedan od ključnih problema koji sprečavaju napredak u sprovođenju strategije, i ovo pitanje sada obeležavam kao prioritetno.

Što se tiče sastanaka Među-institucionalnog upravnog odbora, postignuto je da se održavaju dva sastanka kroz koje je zaključeno da se podigne nivo među-institucionalne saradnje sa resornim ministarstvima i doneto je niz važnih odluka i zaključaka.

Na poslednjem sastanku Upravnog odbora, mi smo usvojili Prioriteti okvir 2014-2015  gde su prikazane sve aktivnosti koje će realizovati resorna ministarstva u narednom dvogodišnjem periodu. Timovi za podršku Upravnog odbora već su počeli proces nadgledanja Okvira za naredni period.

Poštovani,

Ne govorim ovo slučajno, ali ja ponovim svoju posvećenost i posvećenost Ministarstva koje upravljam za uključivanje ili inkluziju dotičnih zajednica.

Moram da kažem da Republika Kosovo beleži značajan napredak u odnosu na zemlje na regionu i mnoge zapadnoevropske zemlje.

To čini da se dobro osećam, ali nisam zadovoljna dosadašnjim dostignućima. Postoji još mnogo posla da se uradi i to me podstiče da radim još više za poštovanje prava svakog građanina koji živi u Republici Kosovo.

Želim da Vas obavestim i važno je reći da sam, kada je u pitanju  saradnja između centralnog i lokalnog nivoa, nedavno započela posetu svim opštinama u Republici Kosovo, što sam tokom svog mandata stalno uradila. Glavni razlog je da bliže budem upoznata sa izazovima ili  dostignućima na lokalnom nivou u vezi zajednica. Uvek sam govorila da se evropska integracija Kosova ne vrši ni u Briselu, ni u Parizu ni Londonu, ali se vrši ovde kod nas, u svakom selu i gradu, u svakoj opštini, u svakoj zajednici.

Poštovani,

Sprovođenje strategije je ključ uspeha,  zato zajedno treba da budemo deo napretka. Uvek ima prostora da se uradi više i ovo možemo da uradimo samo u punoj koordinaciji sa civilnim društvom, međunarodnim organizacijama i Kancelarijom za dobro upravljanje.

Kosovo je malo geografski, ali ima veliko srce i ima mesta da svi njegovi građani žive slobodno, imaju zagarantovana prava i tragaju za svojom srećom, bez ikakve razlike.

Last modified: август 12, 2022

6 Responses to " Održan je sastanak u vezi lokalnih akcionih planova za integraciju zajednica Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu "

 1. biggest black bbw каже:

  … [Trackback]

  […] Here you can find 86190 additional Info to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/odrzan-je-sastanak-u-vezi-lokalnih-akcionih-planova-za-integraciju-zajednica-roma-askalija-i-egipcana-na-kosovu/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/odrzan-je-sastanak-u-vezi-lokalnih-akcionih-planova-za-integraciju-zajednica-roma-askalija-i-egipcana-na-kosovu/ […]

 3. 호두코믹스 каже:

  … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/odrzan-je-sastanak-u-vezi-lokalnih-akcionih-planova-za-integraciju-zajednica-roma-askalija-i-egipcana-na-kosovu/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Find More Info here on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/odrzan-je-sastanak-u-vezi-lokalnih-akcionih-planova-za-integraciju-zajednica-roma-askalija-i-egipcana-na-kosovu/ […]

 5. oreoz strain каже:

  … [Trackback]

  […] Info to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/odrzan-je-sastanak-u-vezi-lokalnih-akcionih-planova-za-integraciju-zajednica-roma-askalija-i-egipcana-na-kosovu/ […]

 6. … [Trackback]

  […] Read More Information here to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/odrzan-je-sastanak-u-vezi-lokalnih-akcionih-planova-za-integraciju-zajednica-roma-askalija-i-egipcana-na-kosovu/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *