Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Govor ministra Çollaku u Skupštini Republike Kosovo u sednici za ratifikaciju SSP-a

новембар 2, 2015

Govor u Skupštini Republike Kosovo
Nacrt Zakona o ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Kosovo sa jedne strane i Evropske Unije i Evropske zajednice za atomsku energiju, sa druge strane

Poštovani predsedavajući Veseli,

Poštovana predsednice Jahjaga,

Poštovani poslanici Skupštine Republike Kosovo,

Imam čast da danas pred Vama predstavim Nacrt Zakona o ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Kosovo i Evropske Unije i Evropske zajednice za atomsku energiju.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU-om predstavlja prvi i najznačajniji korak koji je preduzet do sada na putovanju Republike Kosovo ka učlanjivanju u Evropskoj Uniji.

Ne želeći da preuveličavam, značaj ovog sporazuma za strateško, političko i ekonomsko orijentisanje zemlje je od vitalnog značaja. Kosovo je sada spremno da preuzme obaveze i da sprovodi potrebne reforme radi ispunjavanja kriterijuma učlanjenja u EU. Nesumnjivo, kao rezultat ovog sporazuma, sudbina Kosova i EU-a će biti usko povezana – i čvrsto verujem da je ovo veliko dostignuće, pravedno i u potpunosti usklađeno sa našim državnim interesom za evro atlantske integracije.

Beneficije sa ovog sporazuma za građane i za putovanje evropskih integracija naše zemlje, ne završavaju se stupanjem na snagu ovog sporazuma – naprotiv, to je trenutak od kojeg će pravi posao integrisanja zemlje krenuti i ove beneficije će krenuti da se manifestuju.

Dok smo do sada sprovodili brojne kriterijume i reforme koje su bile često bolne zasnovane isključivo na opštim obećanjima od strane EU, i našim uverenjem i verovanjem da je našoj zemlji mesto u Evropskoj Uniji – od ovog trenutka ove reforme će postati jasan cilj i usklađen obostrano.

Ali, da se vratimo korak natrag, i da se podsetimo još jednom zašto radimo ovo? Zašto građani Kosova sa entuzijazmom žele da vide svoju zemlju u EU? Koji su razlozi koji su nas doveli ovde?

Razlozi su jasni: jer vrednosti EU-a građani Kosova smatraju svojim vrednostima. Ali i zbog toga jer je zemlji potrebna stabilnost, mir, ekonomski razvoj, više radnih mesta, sloboda, i vladavina prava.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju obuhvata sve ovo. On će doneti motivaciju, podsticaj i novu obavezu za sprovođenje reformi koje su našoj zemlji preko potrebne: počev od daljeg pojačanja vladavine prava, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, do ekonomskih reformi, sa ciljem povećanja radnih mesta porastom trgovinske razmene sa EU, povećajući izvoz kosovskih proizvoda.
Sve će to učiniti Kosovo razvijenijom i spremnijom da pristupi evropskoj porodici.

Dozvolite mi da Vam ukratko adresiram i nekoliko pitanja koja su zauzela mnogo mesta kod javnih diskusija koja su sledila popisivanje ovog sporazuma. Data su mnoga mišljenja da li je ovaj sporazum ili nije, kao sporazumi regiona. Kratak odgovor na to: u svakom aspektu ovaj sporazum je sličan onima sa zemalja regiona koja uživaju perspektivu učlanjenja.

Međutim, činjenica je da imamo specifičniji slučaj u odnosu na EU i da današnja EU nije kao EU od pre 5 ili 10 godina. Što se tiče pozicije EU-a u odnosu sa nama, svi su svesni da pet zemalja članica EU-a nas nisu priznala još uvek. Ali ista ta mesta, sa njihovom saglasnošću za usvajanje ovog sporazuma su pokazala konstruktivnost – dakle priznala su da se bez obzira na njihove momentalne stavove našoj državi ne onemogući približavanje ka EU. Stoga, verujem da je to nešto što treba uvek ceniti.

Ovaj sporazum je jedna dodatna garancija za ove zemlje za naše orijentisanje, i sigurno će poslužiti kao korak ka ubeđivanju ovih zemalja da je priznavanje Republike Kosovo neophodno, a ne suprotno.

(2) Dok, što se tiče EU-a, pravni okvir EU-a nakon stupanja na snagu Lisabonskog traktata je promenjen, stoga sada EU ima moć da sklopi SSP  ime zemalja, šta je rezultovalo jendim ubrzanim procesom u poređenju na šta su prešle susedne zemlje.

Drugo, poslednje vreme se govorilo puno i o obavezama ovog sporazuma koje se odnose na dijalog za normalizaciju odnosa sa Srbijom.

EU razvijanje dobrih susednih odnosa vidi između zemalja koja teže ka učlanjenju kao nešto suštinsko. Kosovo je uvek promovisalo dobro susedstvo u okviru spoljne politike. To je bio i nesumnjivo jedan od razloga koji su ubedili naše partnere da je Kosovo spremno da počinje formalno putovanje integrisanja kroz SSP. Obaveze koje proizilaze iz ovog sporazuma su u potpunosti u skladu sa našim ciljevima za proširenje zakona Republike Kosovo duž cele teritorije i integrisanja svih građana Kosova u institucionalnom okviru.

Poštovani poslanici,

SSP koji imamo pred sobom je rezultat jednog pravilnog procesa i pažljivog pregovaranja od strane svih relevantnih institucija. Sa ciljem koordiniranja pregovaračkog procesa, Vlada Republike Kosovo je 27. februara 2013. godine osnivala pregovaračke strukture za SSP: Pregovarački tim i pet Pregovaračkih radnih grupa.

Pregovori su počeli 28. oktobra 2013. godine, i tokom 6 meseci pregovora su održani 3 sastanka na nivou glavnih pregovarača i desetinu sastanaka radnih grupa. Pregovori su završeni 2. maja 2014. godine. Međutim, 25. juna 2014. godine, postavljeni su početni inicijali u pregovaračkom dokumentu.

22. oktobra 2015. godine, Savet EU-a je usvojio SSP, dok je 27. oktobra 2015. godine potpisan. Period sprovođenja sporazuma SSP-a je 10 godina. Ponovno razmatranje će se obavljati nakon 5 godina.

SSP sadrži 597 stranica, podeljenih u 144 člana i deset naslova, , 7 aneksa, 5 protokola i 1 izjavi. SSP sadrži 4 glavna dela: Politička pitanja; Usklađivanje zakonodavstva; Politike saradnje; Trgovinska pitanja.

Dozvolite mi da u nekoliko reči sumiram politički, pravni i ekonomski značaj Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Sa političkog stanovišta, SSP je unapredio naše odnose sa EU-om, sa jednog deklarativnog političkog odnosa u ugovorni odnos sa pravima i obavezama za obe ugovorne strane

Kao takav, SSP je osnova formalnog procesa našeg učlanjenja u EU. Potpisivanjem SSP-a, Kosovo je počelo njeno zvanično putovanje ka članstvu u EU. U okviru SSP-a, EU je preuzela obavezu da realizuje Evropsku perspektivu Kosova, integrisanjem Kosova u EU, u skladu sa kriterijumima iz Kopenhagena, 1993. godine.

Sa pravnog stanovišta, SSP između Evropske Unije i Kosova ima istu pravnu osnovu kao i svi SSP-i zemalja regiona. SSP je pregovaran na osnovu člana 218. Traktata o funkcionisanju Evropske Unije. Ova pravna osnova utvrđuje da Evropska Unija može da sklapa međunarodne sporazume sa trećim zemljama. SSP formalizuje naš institucionalni dijalog sa Evropskom Unijom između stvaranja institucionalnih mehanizama. Republika Kosova je preuzela odgovornost da postepeno uskladi postojeće zakonodavstvo i buduće zakonodavstvo sa celokupnim zakonodavstvom EU-a. U prvoj fazi ćemo pridati pažnju usklađivanju osnovnog zakonodavstva EU-a u oblastima unutrašnjeg tržišta, trgovinskih aspekata i vladavini prava.

Sa ekonomskog stanovišta, SSP će imati niz pozitivnih efekata. Prvenstveno, treba naglasiti da SSP ima za cilj stvaranje zone slobodne trgovine između Kosova i EU-a u roku od 10 godina. Od stupanja SSP-a na snagu, sa jedne strane će se omogućiti potpun pristup proizvodima Kosova u EU i sa druge strane, postepena liberalizacija tržišta Kosova za proizvode EU-a. Liberalizacija tržišta između Kosova i EU-a će direktno uticati u povećanju konkurentnosti naše ekonomije koja će pružati kvalitetnije usluge, bolje proizvode i niže cene za građane. SSP će pružati više stabilnosti i predvidljivost za investitore i samim tim će doprineti i povećanju stranih direktnih investicija. Generalno, SSP će uticati u restrukturiranju naše ekonomije, ekonomskom porastu i smanjenju nezaposlenosti

Poštovani poslanici,

Danas pred nama imamo jedan međunarodni sporazum koji zastupa sjajnu političku, pravnu i ekonomsku ponudu naše zemlje radi pridruživanja najjačem političkom i ekonomskom bloku na svetu. Ovaj sporazum je u interesu svakog građanina Kosova.

Želim da se zahvalim Evropskoj Komisiji i svim zemljama članicama EU-a koje su podržale i uložile mnogo da danas pred nama imamo Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

Verujem da je ratifikacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju najznačajniji događaj koji se desio u Skupštini Republike Kosovo od proglašenja Nezavisnosti. Ovaj događaj nije poklon od Evropske Unije već realna procena o našim dostignućima kao zemlja i društvo. Današnji trenutak je vrednost izgrađena na žrtvovanju prethodnih generacija i nade budućih generacija.

Zahvaljujući svima koji ste prisutni na Vašoj kontinuiranoj podršci o procesu evropskih integracija zemlje, dozvolite mi da Vam predlažem da usvojite Nacrt Zakona za ratifikaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Kosovo sa jedne strane i Evropske Unije sa druge strane.

Hvala Vam na pažnji!

Last modified: август 11, 2022

5 Responses to " Govor ministra Çollaku u Skupštini Republike Kosovo u sednici za ratifikaciju SSP-a "

 1. boldenon erfahrung каже:

  … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/govor-ministra-collaku-u-skupstini-republike-kosovo-u-sednici-za-ratifikaciju-ssp-a/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Find More on on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/govor-ministra-collaku-u-skupstini-republike-kosovo-u-sednici-za-ratifikaciju-ssp-a/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/govor-ministra-collaku-u-skupstini-republike-kosovo-u-sednici-za-ratifikaciju-ssp-a/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/govor-ministra-collaku-u-skupstini-republike-kosovo-u-sednici-za-ratifikaciju-ssp-a/ […]

 5. buy MDMA online каже:

  … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/govor-ministra-collaku-u-skupstini-republike-kosovo-u-sednici-za-ratifikaciju-ssp-a/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *