Integrimi Evropian

Skupština Republike Kosovo, ratifikovala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

2 новембра, 2015

Priština, 2. novembar 2015. godine – Skupština Republike Kosovo je ratifikovala danas, sa 86 glasova za, Međunarodni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), između Republike Kosovo i Evropske Unije.

Ministar za evropske integracije, g. Bekim Çollaku, dok je predlagao za usvajanje Nacrt Zakona za ratifikaciju SSP-a, pred poslanicima Skupštine Kosova, procenio je da SSŠ predstavlja prvi i najznačajniji korak koji je do sada preduzet na putu Republike Kosovo ka učlanjenju u Evropskoj Uniji.

“Ne želeći da preuveličavam, značaj ovog sporazuma za strateško, političko i ekonomsko orijentisanje zemlje je od vitalnog značaja. Kosovo je sada spremno da preuzme obaveze i da sprovodi potrebne reforme radi ispunjavanja kriterijuma učlanjenja u EU. Nesumnjivo, kao rezultat ovog sporazuma, sudbina Kosova i EU-a će biti usko povezana – i čvrsto verujem da je ovo veliko dostignuće, pravedno i u potpunosti usklađeno sa našim državnim interesom za evro atlantske integracije”, rekao je ministar Çollaku.

Ministar Çollaku je naglasio da će SSP doneti motivaciju, podsticanje i novu obavezu radi sprovođenja reformi koje su preko potrebne našoj zemlji: počev od daljeg pojačanja vladavine prava, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, do kod ekonomskih reformi, sa ciljem povećanja radnih mesta porastom trgovinske razmene sa EU, povećajući izvoz kosovskih proizvoda.

“Sve će to učiniti Kosovo razvijenijom i spremnijom da pristupi evropskoj porodici”, procenio je ministar, objašnjavajući da je ovaj sporazum sličan onim iz zemalja regiona koji uživaju perspektivu učlanjenja u EU.

Zatim, ministar za evropske integracije je obavio kratak rezime pred poslanicima u vezi sa političkim, pravnim i ekonomskim značajem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Sa političkog stanovišta, on je rekao da je SSP unapredio naše odnose sa EU-om, sa jednog deklarativnog političkog odnosa u ugovorni odnos sa pravima i obavezama za obe ugovorne strane k.

Sa pravnog stanovišta, on je tvrdio da SSP ima istu pravnu osnovu kao i svi SSP-i zemalja regiona. SSP je pregovaran na osnovu člana 218. Traktata o funkcionisanju Evropske Unije. Ova pravna osnova utvrđuje da Evropska Unija može da sklapa međunarodne sporazume sa trećim zemljama. SSP formalizuje naš institucionalni dijalog sa Evropskom Unijom između stvaranja institucionalnih mehanizama. Republika Kosova je preuzela odgovornost da postepeno uskladi postojeće zakonodavstvo i buduće zakonodavstvo sa celokupnim zakonodavstvom EU-a”, objasnio je ministar Çollaku.

Sa ekonomskog stanovišta, on je naglasio da će SSP će imati niz pozitivnih efekata.

Ministar Çollaku je naglasio da MSA-ja SSP ima za cilj stvaranje zone slobodne trgovine između Kosova i EU-a u roku od 10 godina.

“ Od stupanja SSP-a na snagu, omogućiće se potpun pristup proizvodima Kosova u EU i sa druge strane, postepena liberalizacija tržišta Kosova za proizvode EU-a. Liberalizacija tržišta između Kosova i EU-a će direktno uticati u povećanju konkurentnosti naše ekonomije koja će pružati kvalitativnije usluge, bolje proizvode i niže cene za građane. SSP će pružati više stabilnosti i predvidljivost za investitore i samim tim će doprineti i povećanju stranih direktnih investicija. Generalno, SSP će uticati u restrukturiranju naše ekonomije, ekonomskom porastu i smanjenju nezaposlenosti”, rekao je između ostalog ministar Çollaku.

Ministar Çollaku je takođe izrazio zahvalnost svim poslanicima Skupštine Kosovo koji su usvojili Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

Last modified: 11 августа, 2022

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *