Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Odjeljenje za privredu, regionalni razvoj i statistiku

1. Dužnosti i odgovornosti Odjeljenja za privredu, regionalni razvoj i statistiku su:
1.1. Koordinacija procesa stabilizacije i pridruživanja, u okviru pregovaračkih poglavlja 4, 17, 18, 22, 32, 33 i ekonomskih kriterijuma Kopenhagena;
1.2. Koordinacija vladinih pregovaračkih struktura u oblasti evropskih integracija, u okviru pregovaračkih poglavlja 4, 17, 18, 22, 32, 33 i ekonomskih kriterijuma Kopenhagena;
1.3. Koordinacija pripreme, implementacije i praćenja Vladinih dokumenata iz oblasti evropskih integracija, u okviru pregovaračkih poglavlja 4, 17, 18, 22, 32, 33 i ekonomskih kriterijuma Kopenhagena;
1.4. Koordinacija redovnog izvještavanja prema Evropskoj komisiji, u okviru pregovaračkih poglavlja 4, 17, 18, 32, 33 i ekonomskih kriterija Kopenhagena;
1.5. Pružanje podrške institucionalnom unapređenju za implementaciju zakonodavstva EU (acquis), u okviru pregovaračkih poglavlja 4, 17, 18, 22, 32, 33 i ekonomskih kriterijuma Kopenhagena;
1.6. Pružanje podrške u procesu približavanja relevantnih poglavlja acquisa, u okviru pregovaračkih poglavlja 4, 17, 18, 22, 32, 33 i ekonomskih kriterijuma Kopenhagena.
2. Šef Odjeljenja za privredu, regionalni razvoj i statistiku odgovara direktoru Kancelarije.
3. Broj zaposlenih u Odjeljenju za privredu, regionalni razvoj i statistiku je tri (3).

Comments are closed.