Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj i sigurnost hrane

1. Dužnosti i odgovornosti Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj i sigurnost hrane su:
1.1. Koordinacija procesa stabilizacije i pridruživanja, u okviru pregovaračkih poglavlja 11, 12 i 13;
1.2. Koordinacija vladinih pregovaračkih struktura u oblasti evropskih integracija, u okviru pregovaračkih poglavlja 11, 12 i 13;
1.3. Koordinacija pripreme, implementacije i praćenja Vladinih dokumenata iz oblasti evropskih integracija, u okviru pregovaračkih poglavlja 11, 12 i 13;
1.4. Koordinacija redovnog izvještavanja Evropskoj komisiji, u okviru pregovaračkih poglavlja 11, 12 i 13;
1.5. Pružanje podrške za institucionalni napredak za implementaciju zakonodavstva EU (acquis), u okviru pregovaračkih poglavlja 11, 12 i 13;
1.6. Pružanje podrške u procesu približavanja relevantnih poglavlja acquisa, u okviru pregovaračkih poglavlja 11, 12 i 13.
2. Šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj i sigurnost hrane odgovara direktoru Kancelarije.
3. Broj zaposlenih u Diviziji za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj i sigurnost hrane je tri (3).

Comments are closed.