Integrimi Evropian

Evropske Integracije

VI Komitet za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Kosova

јануар 12, 2023

6. sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Kosova

12. januar 2023.

Virtuelni sastanak

6. sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Kosova održan je 12. januara 2023. godine. Nj.E.g. Besnik Bislimi, Prvi zamenik premijera za evropske integracije, razvoj i dijalog, Vlada Kosova, i gđ. Michela Matuella, v.d. Direktora za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu Evropske komisije za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju održali su uvodne riječi. Sastankom su kopredsedavali g. Artan Çollaku, Direktor Kancelarije za koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja, Kancelarija premijera, Vlada Kosova, i g. Vassilis Maragos, Šef jedinice u Generalnom direktoratu Evropske komisije za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju

Odbor je razgovarao o ključnim političkim dešavanjima i sagledao stanje u vezi sa političkim i ekonomskim kriterijumima, usklađivanjem sa zakonodavstvom i standardima EU, finansijskom saradnjom, kao i sprovođenjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Ocenio je i odobrio ishod sastanka sedam tematskih pododbora i dva posebnih grupaodržanih tokom godine od 5. Odbora. Stranke su takođe ocenile napredak u vezi sa Programom za evropske reforme II i Programom ekonomskih reformi, koji su neki od ključnih okvira koji usmeravaju reformske napore Kosova u sprovođenju SSP-a.

Na sastanku se razgovaralo o reformskim prioritetima u mnogim oblastima, uključujući energetiku, vladavinu prava i osnovna prava, reformu javne uprave, konkurentnost i inovacije, zapošljavanje i obrazovanje.

Sve u svemu, Evropska komisija je pozdravila stalnu posvećenost i napore Vlade da sprovede reforme u vezi sa EU, uključujući borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i ekonomski oporavak nakon pandemije, i podvukla važnost da se ovi koraci prate. Takođe je urađeno na postavljanju temelja za održivi napredak u nekoliko oblasti, uključujući zelenu i energetsku tranziciju i inovacije. Komisija je pohvalila Kosovo na jačanju kapaciteta za koordinaciju sprovođenje SSP-a i povezanih mehanizama za praćenje i izveštavanje. EU je obnovila svoju posvećenost i spremnost da nastavi da nudi svoje savete kako bi se izbegle neusklađenosti između postupaka Vlade i njenih obaveza SSP-a.

Kosovo se osvrnulo na nedavno podnošenje zahteva za članstvo u Evropskoj uniji, ističući svoju snažnu posvećenost daljem napredovanju na svom putu ka EU sprovođenjem potrebnih reformi.

Komisija je ohrabrila Vladu da tešnje sarađuje sa svim političkim strankama u Skupštini, uključujući i one iz opozicije, kako bi se održao politički konsenzus o putu ka EU, kao i o dijalogu između Beograda i Prištine. Komisija je pozvala Vladu da brzo napreduje ka sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa sa Srbijom, da u potpunosti primeni sve prethodne sporazume i da se uzdrži od bilo kakvih akcija ili izjava koje izazivaju podele koje ne doprinose ambijentu pogodnom za dijalog.

Komitet je istakao važnost usklađivanja sa dobrim standardima EU u svim oblastima, posebno u oblasti vladavine prava, reforme javne uprave, ekonomskog razvoja, unutrašnjeg tržišta, obrazovanja, energetike i životne sredine. Komisija je ponovila važnost održavanja makrofinansijske stabilnosti. Strane se raduju daljem razgovoru o napretku postignutom u ovim ključnim oblastima u sledećem Savetu za stabilizaciju i pridruživanje.

Last modified: јануар 17, 2023

Comments are closed.