Integrimi Evropian

Evropske Integracije

EU i Vlada Kosova dodelili 45 novih stipendija za magistarske studije sadašnjim i budućim javnim službenicima na Kosovu

март 7, 2023

PRIŠTINA, 7. mart 2023. – Evropska unija i Vlada Kosova dodelile su danas u Prištini 45 novih stipendija za magistarske studije u EU sadašnjim i budućim javnim službenicima sa Kosova.

Ovo je 13. krug stipendija koje se dodeljuju u okviru zajedničkog programa Young Cell Scheme (YCS) koji ima za cilj unapređenje rada javne administracije i usluga koje ona pruža svim ljudima koji žive na Kosovu.

„Obrazovanje je ključno za unapređenje razvoja Kosova u svim sferama života, uključujući i put ka evropskoj integraciji. Srećan sam što vidim da se broj mladih ljudi koji imaju koristi od našeg programa stipendiranja magistarskih studija povećava iz godine u godinu i da radeći kao javni službenici imaju pozitivan uticaj na rad javne uprave na Kosovu“, rekao je ambasador EU na Kosovu Tomas Szunyog.

„EU će nastaviti da podržava Kosovo u razvoju profesionalnije, transparentnije i odgovornije javne uprave, kako kroz ovaj program stipendiranja, tako i kroz tekuću pomoć u reformi javne uprave“.

EU je počela da podržava obrazovanje javnih službenika na Kosovu na nivou magistrskog studija još 2004. godine. Od tada, kroz prethodnih 12 krugova stipendija, 364 javna službenika su obrazovana u oblastima koje Vlada smatra najpotrebnijim.

Ukupan doprinos Evropske unije programu „Young Cell Scheme“ iznosiće 15,3 miliona evra, uključujući 13., 14. i 15. krug stipendija koji će trajati do 2026. godine. Ukupno 470 mladih ljudi bi trebalo da ima koristi od ovoga.

„Vlada Kosova je razumela svoju dužnost da ulaže u profesionalizaciju naše javne administracije i da im obezbedi neophodne alate da efikasno obavljaju svoje dužnosti“, rekao je zamenik ministra unutrašnjih poslova Kosova, Bardhyl Dobra.

„Ovaj program je važan jer utiče na mnoge aspekte ličnog i društvenog razvoja. Profesionalna javna uprava promoviše transparentnost i odgovornost u vladi. Ona također osigurava da politike i programi budu u skladu sa potrebama građana“.

Program magistarskih stipendija EU obavezuje svoje korisnike da rade u jednoj od kosovskih institucija najmanje tri godine nakon diplomiranja. Naredne tri runde programa realizovaće Univerzitet Aristotel iz Soluna iz Grčke i Nacionalni institut za javnu službu iz Francuske, u bliskoj saradnji sa Vladom Kosova.

Last modified: март 7, 2023

Comments are closed.