Integrimi Evropian

Vlada usvojila dve odluke u cilju unapređenja evropske agende Kosova

3 априла, 2015

Priština, 3. april 2015. godine – Vlada Kosova je danas izdala dve odluke koje se direktno povezuju sa unapređenjem Kosova, u dva ključna prioriteta evropske agende za ovu godinu. Radi se o usvajanju nacrta Zakona o presretanju telekomunikacija, koji se povezuje sa procesom liberalizacije viza kao i usvajane Odluke o pokretanju pripremanja Nacionalnog programa Republike Kosovo za Usvajanje Acquis-a Evropske Unije u vezi sa sprovođenjem SSP-a.

Što se tiče nacrta Zakona o presretanju telekomunikacija, on reguliše procedure i uslove o presretanju telekomunikacija koja se realizuju za potrebe krivičnog postupka od strane državnih institucija koja su osnovana Zakonom, procedure i uslovi presretanja za potrebe obaveštajnih struktura osnivanih Zakonom.

Dok, Ministar za evropske integracije, g. Bekim Çollaku, je pred Vladinim kabinetom objasnio da ovaj nacrt Zakona određuje pravila, obaveze i procedure za Mrežne operatere i Provajdere usluga u vezi sa obradom podataka određenih od njihove starne. “Takođe se određuju i obaveze i ovlašćenja državnih institucija osnivanih Zakonom radi zagarantovanja poštovanja ljudskih prava i sloboda u procesu zakonitog presretanja, kao i kontrolu u sprovođenju procedura presretanja”, dodao je on.

Jedan veoma važan aspekat kojeg ovaj Zakon reguliše jeste zaštita para i rada novinara u smislu čuvanja izvora informacija.

Ministarstvo za evropske integracije je tokom meseca februar i mart rukovodilo jednim sveobuhvatnim konsultativnim procesom sa ključnim akterima radi poboljšanja nacrta Zakona o presretanju telekomunikacija, u trećem pokušaju izdavanja takvog Zakona.

Međutim, izrada Nacionalnog Programa predstavlja jednu od osnovnih zakonskih obaveza koje proizilaze iz Nacrta Sporazuma o Stabilizaciji i Pridruživanju, odnosno člana 74. koji između ostalog precizira “Kosovo će se osigurati da će se domaće zakonodavstvo uskladiti sa Acquis-om EU-a… Usklađivanje će se obavljati na osnovu dogovorenog Programa između Evropske Komisije i Kosova.”

U međuvremenu, ministar Çollaku je najavio da će nakon današnjeg usvajanja Odluke o pokretanju pripremanja ovog programa od strane Vladinog kabineta uslediti jedan složen, tehnički i dug proces pripremanja Nacionalnog Programa koji će biti glavni strateški dokumenat za sprovođenje evropske agende do potpunog učlanjenja Kosova u EU.

Last modified: 12 августа, 2022

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *