Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Vlada Kosova i Evropska komisija razgovaraju o ekonomiji, statistici i finansijskoj kontroli

септембар 30, 2014

Priština, 30. septembar 2014. – Vlada Kosova i Evropska komisija (EK) održali su u Prištini svoj redovni sastavak u okviru Dijaloga o procesu stabilizacije i pridruživanja (DPSP) o ekonomiji, statistici i finansijskoj kontroli. Teme razmatrane na sastanku obuhvataju niz oblasti politike, uključujući i makro-ekonomski razvoj Kosova, fiskalne i finansijske politike, privatizaciju, strukturne reforme i razvoj privatnog sektora, kao i statistički sistem.

U oblasti ekonomske i fiskalne politike, razgovarano je o ključnim ekonomskim pokazateljima, uključujući i rast BDP, inflaciju, tržište rada i platni bilans. Ekonomski rast ubrzan tokom 2013. godine i dostigao je 3,4% BDP-a, ali međunarodno nekonkurentna baza, izazovni poslovni ambijent i strana direktna ulaganja manjeg obima u trgovinskim sektorima ometaju dalji i održivi ekonomski razvoj i otvaranje radnih mesta. U svetlu nesigurne situacije na tržišta rada, Komisija je preporučila uklanjanje utvrđenih nedostataka u sistemu i rešavanje evidentnih nedostataka u smislu dostupnih kvalifikacija na tržištu rada.

Komisija je iznela zabrinutost u pogledu održivosti nedavne odluke za povećanje plata u javnom sektoru i socijalnih penzija za 25% i inicijativa potrošnje za političke zatvorenike i veterane rata. Povećanja su značajno veća od onih predviđenih u usvojenom budžetu, a na godišnjem nivou ista iznose više od 130 miliona evra. Finansiranje ovih inicijativa može preopteretiti inicijative potrošnje planirane za važne reforme i povlače potencijalne rizike za nagomilavanje zaostalih vladinih dugovanja. Komisija podstiče vlasti da krenu ka sastavu rashoda koji su još povoljniji za rast, a naročito za povećanje investicione potrošnje koja se ne odnosi na auto put. Trend opadanja carinskih prihoda će zahtevati odgovarajući odgovor u poreskoj politici sa ciljem jačanja domaće poreske osnovice.

Vlasti su predstavile trenutno stanje u ključnim strukturnim reformama u sektorima kao što su zdravstvo, javna uprava i privatizacija. Kao i prošle godine, Komisija je preporučila snažnu prioritizaciju rashoda za najveće i najhitnije potrebe. Komisija je primila k znanju postignuti napredak, naročito u oblasti razvoja privatnog sektora i stvaranja boljeg poslovnog ambijenta, posebno u pogledu vremena potrebnog za registraciju firme. Uprkos izvesnom napretku, Kosovo bi imalo koristi od rešavanja niza drugih prepreka za razvoj privatnog sektora, kao što su nedovoljni administrativni kapaciteti, nedostatak pristupa finansijama, nedovoljno razvijena infrastruktura naročito u smislu snabdevanja električnom energijom, oskudna vladavina prava, neformalna privreda i neadekvatno stručno obrazovanje.

Što se tiče oblasti statistike, Komisija je pozdravila završetak Evropske klasifikacije ekonomskih aktivnosti takozvane NACE Rev. 2 u poslovni registar. Vlasti su izvestile o pripremama za popis poljoprivrede koji će biti realizovan novembra 2014. godine. I dalje je potrebno da se ojača kapacitet Kosovske agencije za statistiku, naročito u oblastima poslovne i makroekonomske statistike. I dalje je potrebno da se kosovska statistika uskladi sa evropskim standardima.

Kosovske vlasti su takođe predstavile trenutno stanje i napredak postignut u pogledu kontrole javnih finansija. Evropska komisija je iznela svoje zabrinutosti zbog kašnjenja u imenovanju Generalnog revizora i naglasila je potrebu da se donese novi zakon o Kancelariji generalnog revizora, a naročito potrebu da taj zakon bude u skladu sa zahtevima EU o organizacionoj, finansijskoj i funkcionalnoj nezavisnosti Kancelarije.
Sastankom su kopredsedavali Ministarstvo za evropske integracije i Generalni direktorat Evropske komisije za ekonomske i finansijske poslove i Generalni direktorat za proširenje.

Opšte informacije

Dijalog o PSP je okvir unutar kojeg Evropska komisija i kosovska administracija redovno razgovaraju o tehničkim i pitanjima politike u vezi sa evropskom agendom. Dijalog o PSP nadgleda i prati kako Kosovo sprovodi reforme i utvrđuje kako EU može da pomogne u ovom procesu. Sektorskim i plenarnim sastancima u okviru dijaloga o PSP kopredsedavaju Evropska komisija i vlada. Na svakom sastanku se zajednički dogovaraju propratne radnje koje bi kosovske vlasti trebalo da preduzmu.

Sektorskim sastancima je obuhvaćeno sedam oblasti i oni tesno prate format dijaloga koji EU ima sa drugim zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima. Tih sedam sektora su:

– Pravosuđe, sloboda i bezbednost
– Inovacije, informacionog društvo, socijalna politika, obrazovanje i kultura
– Trgovina, industrija, carina i porezi
– Unutrašnje tržište, konkurencija, zdravstvena i zaštita potrošača
– Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, bezbednost hrane
– Saobraćaj, životna sredina, energetika, regionalni razvoj
– Ekonomska i finansijska pitanja, statistika

Vreme između sastanaka omogućava primenu preporuka i dogovorenih propratnih akcija. Očekuje se da će plenarni sastanak na kojem će se govoriti o prioritetima za reformu održati jula 2013.

 

Last modified: август 12, 2022

2 Responses to " Vlada Kosova i Evropska komisija razgovaraju o ekonomiji, statistici i finansijskoj kontroli "

  1. Web Hosting каже:

    … [Trackback]

    […] Find More Info here on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/vlada-kosova-i-evropska-komisija-razgovaraju-o-ekonomiji-statistici-i-finansijskoj-kontroli/ […]

  2. … [Trackback]

    […] Read More on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/vlada-kosova-i-evropska-komisija-razgovaraju-o-ekonomiji-statistici-i-finansijskoj-kontroli/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *