Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Vlada Kosova i Evropska komisija raspravljale o socijalnim i politikama zapošljavanja, obrazovanju, istraživanju i informacionom društvu

март 11, 2015

Brisel, 11. mart 2015 – Predstavnici Vlade Kosova i Evropske komisije sastali su se u Briselu kako bi razgovarali o aktivnostima u protekloj godini u oblasti elektronskih komunikacija, informacionog društva i audio-vizuelne politike, rada i socijalne zaštite, obrazovanja, nauke i inovacija, kao i zaštiti i unapređenju kulturne baštine. Razgovori su održani u okviru redovnog dijaloga o procesu stabilizacije i pridruživanja.Što se tiče audio-vizuelne politike i slobode medija, napomenuto je da Kosovo prilično kasni u pripremi za prelazak na digitalni sistem prenosa i da je malo verovatno da će ispuniti međunarodno dogovoren rok za prelazak na digitalni sistem u svim evropskim zemljama do juna 2015. godine. Kosovo se podstiče da usvoji mere za sprovođenje procesa u najkraćem mogućem roku i da izbegne da kašnjenja izazovu smetnje sa susednim zemljama.

Pozitivna vest je da Skupština privodi kraju proces imenovanja dva nova člana Nezavisnog saveta za medije, čime će se kompletirati sastav njegovog Saveta. Predstavnici Skupštine Kosova su upoznali EK, da su se angažovali u pronalaženju načina za održivo finansiranje javnog TV servisa kako bi se osigurala njegova finansijska i uređivačka nezavisnost.

Što se tiče telekomunikacija, napomenuto je da nije došlo do novih pomaka kojima bi se osigurala finansijska i organizaciona nezavisnost regulatora za telekomunikacije. Vlada Kosova je podstaknuta da imenuje novi Odbor regulatora i osigura transparentan proces kako bi kompetentni stručnjaci bili imenovani u novom odboru.

Što se tiče zapošljavanja, Kosovo je ažuriralo zakonodavni kalendar. Obe strane su saglasne da je potrebna saradnja različitih državnih agencija, zakona i strategija kako bi se osiguralo povećanje prilika za zapošljavanje i veća podrška Kosova merama za promociju zapošljavanja. Evropska komisija je tražila dodatne informacije o novom Investiciono-razvojnom fondu i konkretnim načinima kako će taj Fond pomoći u smanjenju nezaposlenosti, uključujući i konkretne kriterijume za raspodelu sredstava između privatnih firmi. Što se tiče napretka i prepreka u primeni zakona o radu, napomenuto je da nije ostvaren napredak u rešavanju problema nedovoljnog broja inspektora rada. Isto važi i za situaciju vezanu za zdravlje i sigurnost na radu.

Što se tiče socijalne zaštite, Evropska komisija je naglasila potrebu da Kosovo podrži unapređenje procesa decentralizacije socijalnih usluga. Kako bi se obezbedilo delotvorno sprovođenje decentralizacije socijalnih usluga, Evropska komisija je naglasila potrebu da se izmeni Zakon o finansiranju lokalnih samouprava kako bi se potvrdila izdvajanja iz opštinskih budžeta za pružanje socijalnih usluga.

U pogledu zaštite i unapređenja kulturne baštine, važno je nastaviti sa sprovođenjem zakonodavstva u vezi sa zaštitom verske i kulturne baštine i osigurati nastavak dobrog funkcionisanja Saveta za sprovođenje i nadgledanje (IMC). Evropska komisija je upoznata sa osnivanjem Saveta sela Velike Hoče u Orahovcu i naglasila je potrebu da se obezbedi adekvatna podrška za Savet za kulturno nasleđe u Prizrenu.

U oblasti obrazovanja, Komisija je još jednom naglasila da je bitno da Kosovo da prioritet garanciji kvaliteta na svim nivoima, od predškolskog do univerzitetskog obrazovanja, uključujući i obezbeđivanje neophodnih sredstava. Precizni podaci kao osnova za buduće politike od suštinskog su značaja. Pristup kvalitetnom obrazovanju za decu sa invaliditetom i iz manjinskih zajednica bi trebalo da se osnaži. Kosovo treba da unapredi zakonodavstvo i ostala sredstva i mehanizme za značajno poboljšanje garancije kvaliteta u višem obrazovanju i naučno-istraživačkoj oblasti. Kosovo takođe treba da osigura pridržavanje sa ciljevima i odgovarajuću primenu propisa koji regulišu angažovanje osoblja i razvoj karijere u sektoru višeg obrazovanja. Komisija je upoznata sa naporima, koje je u ovom pravcu preduzelo novo rukovodstvo Univerziteta u Prištini i podstakla je Vladu da pruži podršku rukovodstvu u tim nastojanjima.

Istorija

– PSP dijalog je okvir unutar kojeg EU i kosovska vlada redovno razmatraju tehnička i politička pitanja u vezi sa evropskom agendom. Sastanci obezbeđuju direktne informacije za godišnji izveštaj o napretku Evropske komisije.
– PSP dijalog nadgleda i prati rezultate Kosova u reformama i identifikuje kako EU  može da pomogne u ovom procesu.
– Sedam oblasti je obuhvaćeno sektorskim sastancima i oni blisko prate format dijaloga koji EU ima sa ostalim kandidatima i potencijalnim kandidatima. Sektorski sastanci se održavaju za oblasti prava, sloboda i bezbednosti; inovacije, informacionog društva, socijalne politike, obrazovanja i kulture; trgovine, industrije, carine i poreza; unutrašnjeg tržišta, konkurencije, zdravstvene i zaštite potrošača; poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, bezbednosti hrane; saobraćaja, životne sredine, energetike, regionalnog razvoja; ekonomskih i finansijskih pitanja, statistike.
– Sektorskim i plenarnim sastancima u okviru PSP dijaloga zajedno predsedavaju Evropska komisija i vlada. Svaki sastanak rezultira zajednički dogovorenim aktivnostima koje kosovske vlasti moraju da preduzmu. Očekuje se da će plenarni sastanak na visokom nivou, na kome će se raspravljati  o prioritetima reformi, održati u julu 2015.

 

Last modified: август 12, 2022

6 Responses to " Vlada Kosova i Evropska komisija raspravljale o socijalnim i politikama zapošljavanja, obrazovanju, istraživanju i informacionom društvu "

 1. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/vlada-kosova-i-evropska-komisija-raspravljale-o-socijalnim-i-politikama-zaposljavanja-obrazovanju-istrazivanju-i-informacionom-drustvu/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/vlada-kosova-i-evropska-komisija-raspravljale-o-socijalnim-i-politikama-zaposljavanja-obrazovanju-istrazivanju-i-informacionom-drustvu/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/vlada-kosova-i-evropska-komisija-raspravljale-o-socijalnim-i-politikama-zaposljavanja-obrazovanju-istrazivanju-i-informacionom-drustvu/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Read More on to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/vlada-kosova-i-evropska-komisija-raspravljale-o-socijalnim-i-politikama-zaposljavanja-obrazovanju-istrazivanju-i-informacionom-drustvu/ […]

 5. … [Trackback]

  […] There you can find 12140 more Info on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/vlada-kosova-i-evropska-komisija-raspravljale-o-socijalnim-i-politikama-zaposljavanja-obrazovanju-istrazivanju-i-informacionom-drustvu/ […]

 6. Buy Guns Online каже:

  … [Trackback]

  […] Read More here on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/vlada-kosova-i-evropska-komisija-raspravljale-o-socijalnim-i-politikama-zaposljavanja-obrazovanju-istrazivanju-i-informacionom-drustvu/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *