Integrimi Evropian

Evropske Integracije

U Prištini održan peti plenarni sastanak u okviru dijaloga o stabilizaciji i pridruživanju

јул 8, 2015

Priština, 8. jul 2015. – Nakon završenog kompletne runde sektorskih sastanaka u okviru dijaloga o procesu stabilizacije i pridruživanja, predstavnici kosovskih institucija i Evropske unije održali su plenarni sastanak u sredu 8. jula 2015. godine kako bi razgovarali o trenutnoj situaciju u pogledu ključnih prioriteta za agendu evropskih reformi Kosova.

Na sastanku je podvučen značaj kontinuiranih napora Kosova u vladavini prava, reformi javne administracije, i ekonomskom razvoju i upravi, kao i smanjenju nezaposlenosti.

Današnji sastanak je deo priprema Evropske komisije za izveštaj o napretku Kosova za 2015. godinu u ispunjavanju agende evropskih reformi. Sastanak je u velikoj meri bio usredsređen na pripreme Kosova za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koje se očekuje sledeće godine. Od suštinskog je značaja da regulatorne i nadzorne institucije Kosova imaju dovoljno osoblja, opreme i da budu u funkciji pre toga. Jednako je važno da kosovsko pravosuđe ima kapacitet i resurse za preuzimanje dodatnih odgovornosti do trenutka kada istekne trenutni mandat EULEX-a u junu 2016 godine. Kosovo takođe treba da nastavi svoje prve obećavajuće korake ka sveobuhvatnoj reformi javne uprave. Ekonomski razvoj je ključni prioritet za Kosovo; održiv ekonomski razvoj je jedini način da Kosovo obezbedi da njegovi građani perspektivu za sebe i buduće generacije.

Komisija je naglasila da današnji sastanak nije izolovani slučaj i da ne bi trebalo da se razmatra odvojeno od sveukupnih odnosa Kosova sa Evropskom unijom. Komisija je ponovila da je važno da Kosovo formira specijalne komore u skladu sa svojim međunarodnim obavezama; komore su od suštinske važnosti za ugled Kosova u međunarodnoj zajednici. Komisija je takođe podstakla Kosovo da nastavi svoj konstruktivan angažman u dijalogu sa Beogradom. Dijalog je koristan za Kosovo i njegove građane i kao takav bi trebalo da bude podržan od strane svih na Kosovu.

Sastanak su otvorili premijer Isa Mustafa i direktor za Zapadni Balkan u generalnom direktoratu NEAR Evropske komisije, Žan-Erik Pake.

Direktor generalnog direktorata NEAR, Žan-Erik Pake je rekao:

„Ovo je važna godina za odnose između EU i Kosova. U završnoj smo fazi diskusija sa državama članicama o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Kosova i EU. SSP će biti istorijski korak i otvara novu fazu odnosa između EU i Kosova. Veoma je važno da Kosovo bude spremno kada sporazum stupi na snagu naredne godine. Pozivam kosovske vlasti da postignu napredak po pitanju specijalnih komora, da nastave da se konstruktivno angažuju u dijalogu sa Srbijom, i da ubrzaju reforme u oblasti vladavine prava, reforme javne administracije, ekonomskog razvoja i uprave, i borbi protiv nezaposlenosti.“

Premijer Isa Mustafa je rekao:

„Čvrsto sam uveren da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju služiti kao temelj za proces integracija Kosova i prilika za ekonomski razvoj. Ovaj sporazum je važan jer doprinosi jačanju demokratije i vladavine prava na Kosovu, doprinosi političkoj i ekonomskoj stabilnosti, razvoju bliskih političkih odnosa između Kosova i institucija EU, ubrzanju ekonomskog razvoja Kosova, kao i harmonizacjii zakonodavstva sa pravnim tekovinama i unapređenju regionalne saradnje. Sve ove dimenzije su veoma važne za razvoj i prosperitet Kosova.“

Ministar za evropske integracije Bekim Čalaku je rekao:

„Dana zatvaramo uspešnu rundu dijaloga od 7 sektorskih sastanaka koje su vlada Kosova i Evropska komisija održali u prvom delu godine. Današnji sastanak je izuzetna prilika da se razgovara o ostvarenom napretku tokom prošle godine iz evropske agende. Današnja diskusija je bila usredsređena na funkcionisanje nezavisnih instifucija, borbu protiv organizovanog kriminala, napredak u reformi pravosuđa, kao i na pitanja koja se tiču svakodnevnog života građana, kao što su energetika i životna sredina. Dostignuća predstavljena dana ovde potvrđuju da je 2015. godina jačanja napretka ka našoj evropskoj agendi, nakon čega će ja verujem uslediti potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i završetak dijaloga o viznoj liberalizaciji.“

Opšte informacije

• Dijalog o PSP je okvir unutar kojeg Evropska komisija i kosovska administracija redovno razgovaraju o tehničkim i pitanjima politike u vezi sa evropskom agendom. Sastanak pruža direktan unos u godišnji izveštaj Evropske komisije.
• Dijalog o PSP nadgleda i prati kako Kosovo sprovodi reforme i utvrđuje kako EU može da pomogne u ovom procesu.
• Sektorskim sastancima je obuhvaćeno sedam oblasti i oni tesno prate format dijaloga koji EU ima sa drugim zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima. Tih sedam sektora su: Pravosuđe, sloboda i bezbednost; Inovacije, informacionog društvo, socijalna politika, obrazovanje i kultura; Trgovina, industrija, carina i porezi; Unutrašnje tržište, konkurencija, zdravstvena i zaštita potrošača; Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, bezbednost hrane; Saobraćaj, životna sredina, energetika, regionalni razvoj; Ekonomska i finansijska pitanja, statistika.
• Sektorskim i plenarnim sastancima u okviru dijaloga o PSP kopredsedavaju Evropska komisija i vlada. Na svakom sastanku se zajednički dogovaraju propratne radnje koje bi kosovske vlasti trebalo da preduzmu. Zaključke donesene na sastancima možete naći na  veb strani Kancelarije EU na Kosovu.

Last modified: август 11, 2022

3 Responses to " U Prištini održan peti plenarni sastanak u okviru dijaloga o stabilizaciji i pridruživanju "

  1. … [Trackback]

    […] Read More to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/u-pristini-odrzan-peti-plenarni-sastanak-u-okviru-dijaloga-o-stabilizaciji-i-pridruzivanju/ […]

  2. … [Trackback]

    […] Info to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/u-pristini-odrzan-peti-plenarni-sastanak-u-okviru-dijaloga-o-stabilizaciji-i-pridruzivanju/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *