Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Koordinacija bilateralne saradnje od strane kabineta premijera

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA)

JICA je vladina agencija odgovorna za implementaciju Službene razvojne pomoći (Official Development Assistance) kroz tehničku saradnju, grantove i zajmove, a ima za cilj da doprinese promociji međunarodne saradnje kao i dobrom razvoju japanske i globalne ekonomije kroz podršku društveno-ekonomski razvoj, ekonomski oporavak ili stabilnost regiona u razvoju.

Bilateralni odnosi između Kosova i Japana uspostavljeni su 2009. godine i od tada je japanska podrška doprinela stabilizaciji društvene i ekonomske infrastrukture ka održivoj izgradnji sa fokusom na:

Razvoj ekološke infrastrukture i upravljačkih kapaciteta
Povećanje administrativnih kapaciteta i ljudskih resursa.

Za više: https://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity01.html

Saradnja sa Švedskom

Opšti cilj švedske razvojne saradnje sa Kosovom je da olakša integraciju u EU. Integracija u EU je od suštinskog značaja za napore Kosova za demokratiju, vladavinu zakona i održiv ekonomski razvoj. Švedska razvojna saradnja fokusira se na sljedeće oblasti:

Proširena ekonomska integracija sa EU i razvoj tržišne ekonomije,
Jačanje demokratije, poštovanje ljudskih prava i razvijena pravna država,
Bolja životna sredina, smanjen uticaj klime i veća otpornost na uticaje životne sredine i klimatske promene.

Za više: Sporazum između Kosova i Švedske o reformama

Saradnja sa Luksemburgom

Kosovo je glavni korisnik pomoći Luksemburga za razvojnu saradnju na Balkanu. Početkom 1999. godine, Luksemburg se prvobitno fokusirao na humanitarnu pomoć i rekonstrukciju, što je tada otvorilo put programima razvojne saradnje od 2001. nadalje.

Inicijalna zajednička komisija između Luksemburga i Kosova održana je u Luksemburgu 23. aprila 2013. godine, tokom koje je potpisan opšti sporazum o saradnji kojim se definiše okvir saradnje između dve zemlje za period 2013-2016. Drugi sporazum o saradnji potpisan je 24. oktobra 2016. godine u Prištini. Sporazum, koji pokriva period 2017-2020, fokusira se na četiri sektora:

I. zdravlje;

II. stručno obrazovanje i obuka;

III. jačanje civilnog društva;

IV. tehničku pomoć u kontekstu evropskih integracija Kosova i

V. Iznos novca može biti posvećen sektoru koji nije gore opisan. Takav sektor se može definisati na osnovu novonastalih potreba, uvek imajući u vidu evropske težnje Republike Kosovo iu zajedničkom sporazumu između Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga i Vlade Republike Kosovo.

Opširnije: Sporazum između Kosova i Luksemburga o saradnji i Memorandum o razumevanju između Kosova i Luksemburga o primeni sporazuma

Saradnja sa Norveškom

Norveška je pružala razvojnu pomoć Kosovu od kasnih 1990-ih. Dok je veliki dio rane pomoći bio humanitarne prirode, vezan za obnovu Kosova nakon rata 1998-99, Norveška je od tada podržavala aktivnosti u oblasti obrazovanja, vladavina pravo, dobro upravljanje, zaštita životne sredine, sigurnost i sigurnost, mir i pomirenje, ljudska prava, kultura i umjetnost. Norveška pomoć je imala poseban naglasak na poboljšanju situacije za manjine, žene i mlade.

Glavni cilj norveške podrške zapadnom Balkanu je promovisanje razvoja održive stabilnosti i demokratije. U tu svrhu, Norveška podržava brojne inicijative na Kosovu i šire u regionu, za promociju:

Bliska regionalna saradnja, uključujući zemlje članice EU;
Pomirenje i implementacija tranzicione pravde;
Društveno-ekonomski razvoj kroz ekonomski rast i povećanje konkurentnosti, povećanje kapaciteta u oblasti životne sredine/klime/energetike i povećano društveno i ekonomsko uključivanje marginalizovanih grupa;
Dobro upravljanje kroz podršku razvoju vladavine prava, reformi sektora odbrane, civilnog društva i medija, manjina i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Za više: Sporazum o saradnji između Kosova i Norveške.

Comments are closed.