Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Razgovori Kosova i Evropske Unije o trgovini, industriji, carinama i oporezivanju unutar okvira SAP-a

јун 19, 2019

Razvoj situacije u pogledu trgovine, carinama, oporezivanju, industriji i slobodonom protoku robe tokom protekle godine, su bili teme diskusije juče u Prištini, uz prisustvo predstavnika Kosova i predstavnika Evropske Komisije. Ovo je bio treći sastanak Pod-Komiteta, u okviru Sporazuma o Stabilizaciji i Prdruživanju (SAP), koji je stupio na snagu u Aprilu 2016 godine. U svim oblastima, Komisija i Kosovo su se složili u pogledu važnosti primene relevantnih pitanja u pogledu na Agendu Evropskih Reformi i Programa Ekonomske Reforme, i prioriteta koji iz njih proizilaze, kao i preporuka Komisije iz Izveštaja o Kosovu za 2019 godinu i prethodnih Pododbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Što se tiče trgovine, strane su razgovarale o mogućim načinima za rešavanje porasta trgovačkog deficita Kosova. U navedenom kontekstu, Kosovo je ukazalo na doprinos trgovine uslugama u delimičnom ublažavanju trgovinskog deficita. Strane su pozitivno ocenile povećanje bilateralne trgovine sa EU od 15%, koje je dostiglo 1,2 milijarde evra u 2018. Komisija je takođe ponovila svoj poziv na ukidanje 100% carina za robu poreklom iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Komisija je podsetila na opredeljenost Kosova za višegodišnji akcioni plan za razvoj regionalne ekonomske zone (REA) i posebno naglasila potrebu za ratifikacijom i implementacijom CEFTA Dodatnog protokola 5 o olakšavanju trgovine, usvajanje i implementaciji Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama, i usvajanje mandata i imenovanje pregovaračkog tima za pregovore o Dodatnom protokolu 7 o rešavanju sporova. Na kraju, Komisija je naglasila važnost poboljšanja investicione klime, dalje usklađivanje sa propisima EU i najboljim praksama, kao i uklanjanjem ne-tarifnih barijera.

Što se tiče carina i plaćanja carinskih taksi, Evropska komisija je pozvala Kosovo da povuče odluku o diskriminatornim akcizama na cigarete kako bi se zakonodavstvo uskladilo sa SSP-om. Istaknuta je važnost daljeg suzbijanja sive ekonomije i kako bi se nastavile reforme poreske administracije, posebno smanjenjem vremena za povraćaj PDV-a za preduzeća i povećanjem nagomilanog duga (poreski dugovi). Komisija je ohrabrila Kosovo da postepeno uvede savremenu metodologiju za upravljanje rizikom usklađenosti, koja uključuje kampanje i ciljane intervencije, uključujući osmišljenije revizije. U vezi sa carinom, Kosovo se obavezalo da će izmeniti Zakonik o carinama i akcizama na Kosovu kako bi ga dalje uskladilo sa zakonodavstvom i praksama EU. Konačno, Komisija je ohrabrila Kosovo da se prijavi za program Carina 2020, čiji je cilj dalje poboljšanje carinskih kapaciteta i pomoć u usklađivanju sa pravnim tekovinama EU.

Kada je u pitanju politika industrije i MSP-a, Evropska komisija je podsetila na potrebu restrukturiranja kosovske Agencije za podršku investicija i preduzeća (KIESA) kako bi se omogućilo agenciji da osmisli i implementira usluge i programe pre i posle toga i podrške za investicije i privatni sektor. Komisija je pozvala na poboljšanje poslovne statistike. Štaviše, podstakla je da se poveća konkurentnost i u potpunosti razvije izvozni potencijal kosovskih preduzeća, kako bi se u potpunosti iskoristile prednosti SSP-a. EK je pozdravila ratifikaciju evropskog programa COSME i pozvala na hitne aktivnosti koje omogućavaju učešće u mreži Enterprise Europe Netvork, kao i u Erasmusu za mlade preduzetnike. Kosovo se obavezalo da će preduzeti korake ka osmišljavanju strategije pametne specijalizacije kako bi se poboljšala koherentnost oblasti istraživanja i inovacija, obrazovanja i obuke, kao i oblasti industrije i politike preduzeća.

Konačno, u pogledu slobodnog protoka robe, Kosovo se obavezalo da će povećati kapacitete institucija kao i dalje usklađivanje sa pravnim tekovinama EU, poboljšavajući kvalitet infrastrukture i oblasti standardizacije, akreditacije, procenu usklađenosti, metrologiju i nadgledanje tržišta. Evropska Komisija je zatražila od Kosova da preduzme sve kako bi se postojano sprovodile sve uredbe na čitavom Kosovu.

Osnovne Informacije

1.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je okvir koji omogućuje EU ​​i Kosovskoj administraciji, da redovno raspravljaju o tehničkim i političkim pitanjima u vezi sa evropskom agendom.

2.Sastanci Komiteta za Stabilizaciju i Pridruživanje i Pod-Komiteta se sprovode uz kopresedevanje i Evropske Komisije i Kosova. Svaki sastanak se zaključuje uz usvajanje usaglašenih propratnih aktivnosti koje Kosovske vlasti trebaju da preduzmu. Zaključci sa sastanaka će uskoro biti dostupni na veb stranici Kancelarije EU / EUSR na Kosovu https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en. Postoji sedam oblasti koje su obuhvaćene sektorskim sastancima Pod – Komiteta, o pravdi, slobodi i bezbednosti; Inovacije, Informativno društvo, Socijalna Politika, Obrazovanje i Kultura; Trgovina, Industrija, Carine i Oporezivanje; Unutrašnje Tržište, Konkurencija, Zaštita Potrošača i Zdravlja; Poljoprivreda, Ribarstvo, Šumarstvo, Sigurnost Hrane; Transport, Životna Sredina, Energetika, Regionalni Razvoj; Ekonomska i Finansijska Pitanja, Statistika. Dve specijalne grupe pokrivaju reformu javne uprave i normalizaciju odnosa sa Srbijom.

3·Svakom sastanku Pod-Komiteta se pridružuju i biva propraćen sprovođenjem reformi na Kosovu i njima se identifikuje kako EU može da pomogne u ovom procesu. Sastanci takođe daju direktan doprinos godišnjim izveštajima Evropske Komisije.

Za više informacija, obratite se:

Kancelariji Evropske Unije: Safet Kabashaj, + 383 49 787 946, safet.kabashaj@ext.eeas.europa.eu

Ministarstvu za Evropske Integracije: Gezim Dushi, +383 49 207 981 gezim.dushi@rks-gov.net

Last modified: август 5, 2022

3 Responses to " Razgovori Kosova i Evropske Unije o trgovini, industriji, carinama i oporezivanju unutar okvira SAP-a "

  1. … [Trackback]

    […] Read More Information here on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/razgovori-kosova-i-evropske-unije-o-trgovini-industriji-carinama-i-oporezivanju-unutar-okvira-sap-a/ […]

  2. … [Trackback]

    […] Find More on to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/razgovori-kosova-i-evropske-unije-o-trgovini-industriji-carinama-i-oporezivanju-unutar-okvira-sap-a/ […]

  3. … [Trackback]

    […] There you will find 43710 more Info to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/razgovori-kosova-i-evropske-unije-o-trgovini-industriji-carinama-i-oporezivanju-unutar-okvira-sap-a/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *