Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Priština i Brisel razgovaraju o zaposlenosti, kulturnoj baštini i digitalizaciji na Kosovu

мај 31, 2013

Priština, 31.05.2013. god. – Stvaranje stabilnih, dugoročnih radnih mesta, integracija zajednica sa njihovom baštinom i unapređenje u oblasti audio-vizuelne politike bile su tri glavne teme o kojima je bilo reči u toku Dijaloga o procesu stabilizacije i pridruživanja (DPSP) održanom u vezi sa inovacijom, ljudskim kapitalom, socijalnom politikom i informacionim društvom, ove sedmice u Prištini. Dvodnevni sastanak koji je završen u petak, 31. maja, usredsredio se na pitanja koja su definisana kao najvažnija u prošlogodišnjoj Studiji izvodljivosti, i to ćemo uvrstiti u ovogodišnji izveštaj o napretku.Samuel Žbogar, šef Kancelarije EU na Kosovu i Specijalni predstavnik EU rekao je:

„Sektorski sastanci u Dijalogu o PSP najbolji su način da se ocene konkretna poboljšanja zakona i ključne politike na Kosovu. EU će insistirati i pomoći oko neophodnog stvaranja novih radnih mesta, posebno za mlade, oko daljeg jačanja integracije zajednica i osavremenjivanja audio-vizuelnog sektora.“

U oblasti informacionog društva, sastanak se usredsredio na unapređenja koja su potrebna u polju digitalizacije. Kosovo mora da pripremi sve za „digitalni prelazak“ u 2015. godini. Uloga Ministarstva privrednog razvoja oko završetka zakona, politički nezavisne stručnosti i uloga Saveta za medije, kao i dovoljno sredstava, presudni su elementi za uspeh ovog procesa.

Sastanke u Dijalogu o PSP zajedno su organizovani sa Ministarstvom za evropsku integraciju. Vljora Čitaku, ministar za evropsku integraciju, rekla je:

„Uveliko smo svesni toga da kroz ovaj proces našim evropskim partnerima možemo da dokažemo neophodna unapređenja koja smo ostvarili. To ne radimo da bi smo nekome ugodili, već zato što su ove teme posebno važne za evropsku budućnost Kosova.“

Kao i uvek, civilno društvo je konsultovano oko svih glavnih tema pre sastanka.

Evropska unija će nastaviti da razmatra pitanja u ovim oblastima zajedno sa kosovskim organima vlasti tokom cele 2013. godine. Sastanci će doprineti tome da se odrede prioriteti za budućnost Kosova, posebno u oblasti zaposlenja i tržišta rada, socijalnog dijaloga, audio-vizuelne politike i zaštite kulturne baštine.

Pregled

•    Dijalog o PSP je okvir za administraciju EK i Kosova da redovno razmatraju tehnička pitanja i politiku u vezi sa evropskom agendom. Sastanci daju neposredan doprinos godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku.
•    Dijalog o PSP prati i ide uz rad Kosova na sprovođenju reformi, posebno u pogledu prioriteta definisanih u Evropskom partnerstvu, i utvrđuje kako EU može pomoći u tom procesu.
•    Na sektorskim sastancima pokriveno je sedam oblasti i oni tesno prate format dijaloga kojeg EU ima sa drugim kandidatima i potencijalnim kandidatima. Sektorski sastanci se tiču 1) pravde, slobode i bezbednosti; 2) inovacije, ljudskog kapitala, socijalne politike i informacionog društva; 3) trgovine, industrije, carine i poreza; 4) unutrašnjeg tržišta, konkurencije, zaštite potrošača i zdravstvene zaštite; 5) poljoprivrede, ribolova, šumarstva, sigurnosti hrane; 6) prevoza, životne sredine, energetike, regionalnog razvoja i 7) ekonomskih i finansijskih pitanja, i statistike.
•    Sektorskim i plenarnim sastancima u Dijalogu o PSP zajedno predsedavaju Evropska komisija i vlada. Svaki sastanak dovodi do zajednički usaglašenih propratnih mera koje preduzimaju kosovski organi vlasti. Očekuje se da će se plenarni sastanak, na kojem će se razgovarati o prioritetnim reformama, održati jula meseca 2013. godine. Zaključci sa sastanka biće dostupni na vebsajtu Kancelarije EU na Kosovu.

 

Last modified: август 16, 2022

3 Responses to " Priština i Brisel razgovaraju o zaposlenosti, kulturnoj baštini i digitalizaciji na Kosovu "

  1. … [Trackback]

    […] Read More on to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/pristina-i-brisel-razgovaraju-o-zaposlenosti-kulturnoj-bastini-i-digitalizaciji-na-kosovu/ […]

  2. … [Trackback]

    […] Here you can find 92554 more Info to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/pristina-i-brisel-razgovaraju-o-zaposlenosti-kulturnoj-bastini-i-digitalizaciji-na-kosovu/ […]

  3. … [Trackback]

    […] Read More on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/pristina-i-brisel-razgovaraju-o-zaposlenosti-kulturnoj-bastini-i-digitalizaciji-na-kosovu/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *