Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Prevedeni pravni akti zakonodavstva EU-a

U sklopu Sporazuma o Saradnji od 26. marta 2014. godine, između Ministarstva za evropske integracije Republike Kosovo i Ministarstva za evropske integracije Republike Albanije za prevođenje zakonodavstva EU-a na albanskom jeziku kao i saradnje u oblasti usklađivanja zakonodavstva, Ministarstvo za evropske integracije Albanije dostavilo je Ministarstvu za evropske integracije Kosova nekoliko prevedenih pravnih akata zakonodavstva EU-a na albanskom jeziku, materijal koji je obezbeđen u okviru uspostavljanja saradnje između dveju Vlada radi unapređenja zajedničkog izazova dveju zemalja u procesu integracija u EU.

Na osnovu pomenutog sporazuma, strane dveju zemalja su uspostavile Tehničku Komisiju za koordiniranje prevoda Zakonodavstva Evropske Unije – “acquis” na albanskom jeziku, kao i saradnju u oblasti usklađivanja zakonodavstva.

Komisija u sprovođenju člana 3. Sporazuma o saradnji ima sledeća ovlašćenja:

– U saradnji sa odgovarajućim sektorima prevođenja, određuje i koordiniše godišnji kalendar Zakonodavstva EU-a koji treba da se prevodi na albanskom jeziku od svake strane;
– Određuje jedinstvene procedure prevođenja i verifikacije Zakonodavstva EU-a na albanskom jeziku od stranaka;
– Usvaja sertifikovane verzije prevedenih akata na albanskom jeziku.
Komisija će u svom radu pomagati od strane Sekretarijata koji je sastavljen od stranaka.

Comments are closed.