Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Pokretanje švedske pomoći 2014-2020 na Kosovu

април 30, 2014

Pristina, 30 April 2014 – Danas su ministarka za evropske integracije, gđa. Vlora Çitaku, i generalni direktor za međunarodni razvoj i saradnju Ministarstva spoljnih poslova Švedske, gđa. Ann Sofie Nilsson, zajednički pokrenule Strategiju Švedske za razvoj i saradnju sa Kosovom 2014-2020.

U svom izlaganju, ministarka Çitaku je rekla: „Švedska ostaje jedan od naših ključnih partnera u svetu. Od priznavanja nezavisnosti, Švedska je bila važna pristalica puta evropskih integracija Kosova“.

Iza našeg političkog dijaloga, novousvojena Strategija razvoja je identifikovala 3 ključna prioriteta za period 2014-2020, i izdvojila oko 70 miliona evra za sprovođenje Strategije. Ovi prioriteti su u potpunosti u skladu sa agendom razvoja Kosova i odražavaju prirodne komparativne prednosti Švedske i „znati kako“ u odgovarajućim sektorima.

Tokom konferencije, generalni direktor Nilsson je rekla: „Švedska je ključni partner za integraciju Kosova u EU i pridaje strateški značaj za proces proširenja kao ključnog instrumenta za kreiranje bezbednosti, demokratije i prosperiteta za Evropu.

Švedska je dugoročni pružalac značajne podrške za zemlje zapadnog Balkana, u nekim slučajevima više od 10 godina. Sa novom Strategijom, drugi korak je preduzet u razvoju podrške zemljama Zapadnog Balkana i na Kosovu. Nova Strategija predstavlja dugoročnu posvećenost i ima čak i jači fokus na podršci procesa integracije Kosova u EU.“

U prilogu ovog saopštenja možete naći informativni list pomoći švedske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju na Kosovu.

Prilog: Izveštaj o stanju Švedske razvojne pomoći i saradnje na Kosovu
Opšti cilj Švedske razvojne saradnje sa Kosovom je, i dalje, da olakša integraciju u EU i da doprinese stabilnosti i privrednom rastu zemlje. Počelo je uglavnom kao humanitarna pomoć i napori za obnovu, ali je od tada razvila napore za izgradnju kapaciteta usmerenih na jačanje kapaciteta Kosova da se bavi procesom evropskih integracija.

Švedska pomoć na Kosovo se uglavnom odvija preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Pomoć je od 2009. bila koncentrisana u tri sektora – životna sredina i klima, obrazovanje i demokratsko upravljanje i ljudska prava. Izbor sektora bio je zasnovan na sopstvenim prioritetnim ciljevima i potrebama Kosova. U pogledu obima, Švedska razvojna saradnja sa Kosova za period od 2009-2012 u proseku iznosi 9 miliona evra godišnje. Pored toga, doprinos Švedske sa preraspoređivanjem zaposlenih u EULEX za isti vremenski period iznosi u proseku 10 miliona evra godišnje. Nova Strategija za Švedsku razvojnu saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana, Istočne Evrope i Turske za period 2014-2020 je usvojena od strane švedske vlade u martu 2014. Kroz strategiju, Švedska čini dugoročnu posvećenost pružanju pomoći ovim zemljama u njihovim naporima da se integrišu bliže sa EU.
Primeri postignutih rezultata iz Švedske razvojne pomoći Kosovu:

• Švedska podrška je značajno doprinela jačanju kosovske državne službe. Švedski doprinosi su pomogli razvoju sistema poreza na imovinu za objekte, koji je realizovan širom Kosova. Sistem je efikasniji, jednostavniji i transparentniji, a obezbeđuje veće prihode opštinama. Pristup građana sistemu poreza na imovinu je poboljšan, a došlo je do povećanja od 50% u prihodima poreza na imovinu od 2009.

• Švedska je doprinela uspostavljanju Strategije Kosova za životnu sredinu i Nacionalni akcioni plan za zaštitu životne sredine je stvorio strukturni okvir za upravljanje zaštitom životne sredine, nacionalno i lokalno, a direktno su u skladu sa strategijom približavanja Kosova i pristupa EU. Značajan napredak je postignut u pogledu kapaciteta za sprovođenje akcionih planova zaštite životne sredine, posebno na lokalnom nivou.

• Švedska podrška doprinela je povećanju produktivnosti u sektoru šumarstva i poboljšanju sposobnost da se obezbedi održivo korišćenje šumskih resursa kroz poboljšanje opštinskih kapaciteta u procesima planiranja, i doprinosi razvoju privatnog sektora u okviru održivih sistema. Ovo je posebno imalo koristi za male privatne šumarske operatore, od kojih su mnogi žene, koji su bili u stanju da postanu organizovaniji i bolje predstavljaju potrebe privatnih vlasnika šume.

• Švedska je jedna od najjačih pristalica povećane koordinaciji donatora na Kosovu, u okviru prioriteta zemlje domaćina, i sa fokusom na nacionalnom vlasništvu i nacionalnoj/donatorskoj koordinaciji. Stvaranje konkretnih i dogovorenih strateških planova za sektore obrazovanja i šumarstva je dobar primer za to. Ovi planovi će funkcionisati kao neophodna osnova za realizaciju sektorskih programa zasnovanih na budućoj pomoći EU kroz IPA II.

• Švedska podrška kroz Kvinna till Kvinna je bio uspešna u donošenju kontroverznog pitanja seksualnog nasilja nad ženama na političku agendu. Rad je sproveden u bliskoj saradnji sa lokalnim ženskim organizacijama. Uprkos protivljenju – i sedam pretnji i nasilja protiv kosovskog aktiviste – organizacije su uspele u tome da na Kosovu nedavno usvojeni Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 naglašava važnost pristupa zaštiti, pravdi, rehabilitaciji i merama socijalne reintegracije za žrtve seksualnog nasilja, mučenja i druge oblike nasilja u kontekstu rata i sukoba. To je prvi korak ka efikasnom priznanju i podršci za sada zapuštene i veoma osetljive grupe.

 

Last modified: август 12, 2022

4 Responses to " Pokretanje švedske pomoći 2014-2020 na Kosovu "

 1. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/pokretanje-svedske-pomoci-2014-2020-na-kosovu/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Here you will find 52224 additional Info on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/pokretanje-svedske-pomoci-2014-2020-na-kosovu/ […]

 3. website here каже:

  … [Trackback]

  […] There you will find 67502 additional Info to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/pokretanje-svedske-pomoci-2014-2020-na-kosovu/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/pokretanje-svedske-pomoci-2014-2020-na-kosovu/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *