Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Ostvarena je zvanična poseta delegacije Kosova Letoniji radi pripreme za upravljanje fondovima EU-a.

септембар 28, 2023

Delegacija Republike Kosovo boravila je  od 19-21. septembra u Letoniji, gde je održala sastanke sa predstavnicima letonskih institucija. Cilj posete je bio da se dobiju informacije o iskustvu Letonije u upravljanju fondovima EU-a u periodu pre i posle članstva u EU.

U sastavu delegacije koju je predvodila  Kancelarija  premijera, bli su i predstavnici Ministarstva finansija, rada i transfera, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja i Ministarstva lokalne samouprave, kao i predstavnici finansiranog projekta tehničke pomoći  iz EU, koji su podržali organizovanje  ove posete.

Učesnici sa Kosova su se posebno upoznali sa iskustvima Centralne agencije za finansiranje i ugovaranje koja upravlja fondovima EU-a u Letoniji. Takođe, održani su sastanci sa predstavnicima Letonskog  udruženja  lokalnih i regionalnih samouprava, Revizorskog tela Letonije i Letonske službe za ruralnu podršku. Takođe  je viđen  izbliza  projekat finansiran sredstvima EU u glavnom gradu Rigi.

Tokom posete, bilo je moguće istaći specifična iskustva od kojih institucije Republike Kosovo mogu imati koristi, a koje se mogu steći  kroz projekte tehničke pomoći, kao i instrumente EU namenjene za ovu svrhu, kao što su Twining i TAIEX.

Last modified: септембар 28, 2023

Comments are closed.