Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Održan je dijalog sa kojeg će informacije o konkretnim dostignućima Kosova biti unete u izveštaj o napretku

март 20, 2013

 

Priština, 20. mart 2013. – Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala i zaštita ljudskih prava i manjina su glavne teme o kojima je razgovarano tokom sastanka o pravdi, slobodi i bezbednosti u okviru dijaloga o Procesu stabilizacije i pridruživanja (DPSP) održanom ove nedelje u Prištini. Trodnevni sastanak koji će se završiti u četvrtak 21. marta usredsređen je na pitanja definisana kao najzastupljenija u prošlogodišnjem izveštaju o napretku.Primena zaključaka i dogovorenih propratnih radnji sa sastanka biće od ključnog značaja u utvrđivanju daljih koraka za Kosovo u procesu stabilizacije i pridruživanja EU, među kojima je vladavina prava ključni prioritet i jedan od najvećih izazova sa kojim se Kosovo suočava.

Samuel Žbogar, šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu i Specijalni predstavnik Evropske unije, je rekao:

„Dijalog o PSP je jedan od najkonkretnijijh načina da se oceni trenutni status napretka kosovskog društva u svim suštinskim poljima. Ako je dijalog između Srbije i Kosova nešto o čemu se najviše govori ovih dana, onda je dijalog o PSP mesto na kojem se razgovara o svakodnevnoj budućnosti Kosova. Evropska unija će insistirati na jačanju vladavine prava, reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije i poštovanju ljudskih prava.“

Što se tiče elementarnih ljudskih prava, težište sastanka će biti na napretku postignutom u okviru prava manjina, rodne ravnopravnosti i slobode izražavanja.

Dijalog o PSP se organizuje zajedno sa Ministarstvom za evropske integracije. 

Vljora Čitaku, ministar za evropske integracije, je rekla:

„Svesni smo da preko ovog procesa možemo dokazati našim evropskim partnerima neophodna poboljšanja koja smo postigli radi približavanja, kao i vizne liberalizacije. Kako će i kada ovaj proces dovesti do  bezviznog putovanja – zavisiće od našeg rada. Zajedno sa Kancelarijom EU smo uspostavili precizan akcioni plan, pravi grafikon „zadataka“, koji će nam pomoći da se bavimo izazovima koji su još uvek pred nama. Ja vidim dijalog o PSP kao važnu alatku za utvrđivanje održivih rešenja u procesu evro-integracija Kosova.“

Evropska unija će nastaviti da razgovara o pitanjima u oblasti vladavine prava i elementarnih sloboda sa kosovskim vlastima tokom 2013. godine. Sastanci će doprineti utvrđivanju prioriteta za budućnost Kosova, naročito u polju borbe protiv organizovanog kriminala, matičnih knjiga i bezbednosti dokumenata, integrisanog upravljanja granicama i ljudskih prava.

Opšte informacije

• Dijalog o PSP je okvir unutar kojeg Evropska komisija i kosovska administracija redovno razgovaraju o tehničkim i pitanjima politike u vezi sa evropskom agendom. Sastanci daju direktan doprinos godišnjem izveštaju o napretku Kosova koji priprema Evropska komisija.

• Dijalog o PSP nadgleda i prati kako Kosovo sprovodi reforme, naročito u vezi sa prioritetima definisanim u Evropskom partnerstvu, i utvrđuje kako EU može da pomogne u ovom procesu.

• Sektorskim sastancima je obuhvaćeno sedam oblasti i oni tesno prate format dijaloga koji EU ima sa drugim zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima. Tih sedam sektora su: 1) Pravosuđe, sloboda i bezbednost; 2) Inovacije, informacionog društvo, socijalna politika, obrazovanje i kultura; 3) Trgovina, industrija, carina i porezi; 4) Unutrašnje tržište, konkurencija, zdravstvena i zaštita potrošača; 5) Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, bezbednost hrane; 6) Saobraćaj, životna sredina, energetika, regionalni razvoj; i 7) Ekonomska i finansijska pitanja.

• Sektorskim i plenarnim sastancima u okviru dijaloga o PSP kopredsedavaju Evropska komisija i vlada. Na svakom sastanku se zajednički dogovaraju propratne radnje koje bi kosovske vlasti trebalo da preduzmu. Očekuje se da će plenarni sastanak na kojem će se govoriti o prioritetima za reformu održati jula 2013. Zaključci sa sastanaka će biti dostupni na  veb strani Kancelarije EU na Kosovu.

 

Last modified: август 16, 2022

One Response to " Održan je dijalog sa kojeg će informacije o konkretnim dostignućima Kosova biti unete u izveštaj o napretku "

  1. 다시보기 каже:

    … [Trackback]

    […] Read More to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/odrzan-je-dijalog-sa-kojeg-ce-informacije-o-konkretnim-dostignucima-kosova-biti-unete-u-izvestaj-o-napretku/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *