Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Odjeljenje za unutrašnje tržište i trgovinu

1. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za unutrašnje tržište i trgovinu su:
1.1. Koordinacija procesa stabilizacije i pridruživanja, u okviru pregovaračkih poglavlja 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 28, 29 i 30;
1.2. Koordinacija vladinih pregovaračkih struktura u oblasti evropskih integracija, u okviru pregovaračkih poglavlja 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 28, 29 i 30;
1.3. Koordinacija pripreme, implementacije i praćenja Vladinih dokumenata iz oblasti evropskih integracija, u okviru pregovaračkih poglavlja 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 28, 29 i 30;
1.4. Koordinacija redovnog izvještavanja Evropskoj komisiji, u okviru pregovaračkih poglavlja 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 28, 29 i 30;
1.5. Pružanje podrške za institucionalni napredak u implementaciji zakonodavstva EU (acquis), u okviru pregovaračkih poglavlja 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 28, 29 i 30;
1.6. Pružanje podrške u procesu približavanja relevantnih poglavlja acquisa, u okviru pregovaračkih poglavlja 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 28, 29 i 30.
2. Šef Odjeljenja za unutrašnje tržište i trgovinu odgovara direktoru Kancelarije.
3. Broj zaposlenih u Odjeljenju za unutrašnje tržište i trgovinu je tri (3).

Comments are closed.