Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Odjeljenje za pravosuđe i osnovna prava

1. Dužnosti i odgovornosti Odjeljenja za pravosuđe i osnovna prava su:
1.1. Koordinacija procesa stabilizacije i pridruživanja, u okviru pregovaračkog poglavlja 23;
1.2. Koordinacija vladinih pregovaračkih struktura u oblasti evropskih integracija, u okviru pregovaračkog poglavlja 23;
1.3. Koordinacija pripreme, implementacije i praćenja Vladinih dokumenata iz oblasti evropskih integracija, u okviru pregovaračkog poglavlja 23;
1.4. Koordinacija redovnog izvještavanja Evropskoj komisiji, u okviru pregovaračkog poglavlja 23;
1.5. Pružanje podrške za institucionalni napredak za implementaciju zakonodavstva EU (acquis), u okviru pregovaračkog poglavlja 23;
1.6. Pružanje podrške u procesu približavanja relevantnih poglavlja acquisa, u okviru pregovaračkog poglavlja 23.
2. Šef Odjeljenja za pravosuđe i osnovna prava odgovara direktoru Kancelarije.
3. Broj zaposlenih u Odjeljenju za pravosuđe i osnovna prava je tri (3).

Comments are closed.