Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Odjel za političke i administrativne kriterije

Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za političke i administrativne kriterijume su:

1.1. Koordinacija procesa stabilizacije i pridruživanja, u okviru Kopenhagenskih političkih kriterijuma (uključujući borbu protiv korupcije, ljudska i manjinska prava) i Madridskih kriterijuma;

1.2. Koordinacija vladinih pregovaračkih struktura u oblasti evropskih integracija, u okviru Kopenhagenskih političkih kriterijuma (uključujući borbu protiv korupcije, ljudska i manjinska prava) i Madridskih kriterijuma;

1.3. Koordinacija pripreme, implementacije i praćenja Vladinih dokumenata u oblasti evropskih integracija, u okviru političkih kriterijuma Kopenhagena (uključujući borbu protiv korupcije, ljudska i manjinska prava) i kriterijuma Madrida;

1.4. Koordinacija redovnog izvještavanja Evropskoj komisiji, u okviru Kopenhagenskih političkih kriterijuma (uključujući borbu protiv korupcije, ljudska i manjinska prava) i Madridskih kriterijuma;

1.5. Pružanje podrške za institucionalni napredak za implementaciju zakonodavstva EU (acquis), u okviru Kopenhagenskih političkih kriterijuma (uključujući borbu protiv korupcije, ljudska i manjinska prava) i Madridskih kriterijuma;

1.6. Pružanje podrške u procesu približavanja relevantnih poglavlja acquisa, u okviru Kopenhagenskih političkih kriterijuma (uključujući borbu protiv korupcije, ljudska i manjinska prava) i Madridskih kriterijuma;

Šef Odjeljenja za političke i administrativne kriterijume odgovara direktoru Kancelarije.
Broj zaposlenih u Odjeljenju za političke i administrativne kriterijume je tri (3).

Comments are closed.