Integrimi Evropian

Obrazloženje

6 марта, 2013

6 Mart- a 2013., elektronski i pisani mediji objavili su deo jedne analize Instituta za Napredna Istraživanja (GAP) pod naslovom “Budžet Kosova- transparentnost i načini budžetskog izveštavanja”. Prema ananilizi instituta GAP, Ministarka Ministarstva za Evropske integracije, Vlora Çitaku, tokom 2011 godine je potrošila 21.517 evra za službene ručkove, ali da nije objasnila da su pod ovim troškovima uključeni i troškovi ostalih Odeljenja Ministarstva za Evropske integracije.

Ministarstvo za Evropske integracije je objasnilo javnosti da u ukupnom iznosu utrošenih tokom 2011 godine, objavljenih kao troškovi kabineta ovog Ministarstva, nisu troškovi koji su nastali samo od strane Ministarke nego da su zapravo uključeni svi nastali troškovi od strane mnogih Odeljenja koji spadaju pod Ministarstvo.

Tokom 2011 godine, Ministarstvo za Evropske integracije je realizovalo službene aktivnosti od velikog značaja, kao: pripremanje sastanaka za Dijalog Procesa Stabilizacije i Pridruživanja za svega sedam sektorskih oblasti, pripremanje strateških dokumenata za Evropsko integrisanje, doček delegacija iz Brisela, posete ministara Ministarstvu za Evropske integracije, ambasadori i razne delegacije zemalja Evropske Unije i šire, svečanosti ceremonija u vezi sa koordinacijom procesa za Evropsko integrisanje i mnoštvo drugih zvaničnih događaja. Isplate za sve ove zvanične sastanke spadaju u gorenavedeni iznos, tako da se ne mogu tumačiti kao troškovi Ministarke.

Ministarka Vlora Çitaku, u ispunjavanju Evropske agende ima jedan neuobičajeno veliki broj sastanaka na visokom zvaničnom nivou sa predstavnicima institucija EU na Kosovu i u Briselu, dočekuje veliki broj državnih lidera iz Brisela, tako da je nezaobilazna  potreba za službenim ručkovima i večerama za različite zvanične saradnike. Takođe, koordinacija i sveobuhvatna državna saradnja u procesu Evropskih integracija tokom 2011 godine je zahtevala primenu čestih sastanaka sa predstavnicima iz Brisela i regiona.

Pored toga, Ministarstvo za Evropske integracije je snažno posvećena koordinisanju i upravljanju procesa liberalizacije viza, pripremanje sastanaka za Dijalog Procesa za Stabilizaciju i Pridruživanje za svega sedam sektorskih oblasti, pripremanje struktura za pregovaranje SSP, pripremanje Plana za pregovaranje SSP, kao i pripremanje strateških dokumenata za Evropsko integrisanje u Republici Kosovo.

Proces Evropskih integracija zahteva saradnju i međuinstitucionalno delovanje između institucija Republike Kosovo sa institucijama Evropske Unije u Briselu i institucija koje su prisutne u Republici Kosovo.  Sveobuhvatni proces zahteva intenzivan nivo zvaničnih sastanaka u okviru i van Republike Kosovo, tako da su ručkovi i večere tokom sastanaka nezaobilazni.

Obaveštavamo vas da Ministarstvo za Evropske Integracije koordinaciju i upravljanje procesa Evropskih integracija vrši u okviru racionalnih troškova predviđenih sa važećim zakonskim propisima, na veoma transparentan način.

Last modified: 16 августа, 2022

One Response to " Obrazloženje "

  1. Dave Bolno каже:

    … [Trackback]

    […] Read More here on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/obrazlozenje/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *