Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Ministarka Çitaku na završnoj konferenciji za 2012 godinu

децембар 28, 2012

Poštovani predstavnici medija, Želim vam dobrodošlicu na završnoj konferenciji za 2012 godinu. 2012 godina je bila godina materijalizma evropske perspektive. Nijednom do sada, evropska agenda Kosova nije imala opipljiv oblik i supstancu za građane Kosova. Samo unutar jedne godine su preduzeti konkretni koraci u pravcu Stabilizacije i Pridruživanja, procesa liberalizacije viza, članstva u Evropskoj Banci za Izgradnju i Razvoj a i ostalih važnih procesa. U nastavku pokušaću da rezimiram glavne razvoje koji su karakterizovali evropsku agendu Kosova tokom 2012 godine. Tokom 2012 godine nastavljeno je sa sprovođenjem mnogih reformi unutar svih aktera upravljanja. U junu mesecu, Vlada je dostavila odgovore na 44 pitanja Evropske Komisije za Studiju Izvodljivosti za Proces Stabilizacije i Pridruživanja. U ovom pravcu, u oktobru mesecu Evropska Komisija je objavila Studiju Izvodljivosti i potvrdila je da je Kosovo „….uglavnom spremno za početak pregovora o Sporazumu Stabilizacije i Pridruživanja“. Ovo čini prvi službeni korak Kosova u pravcu članstva u Evropskoj Uniji. Istovremeno, Studija Izvodljivosti je procenila da u cilju početka pregovora za Sporazum Stabilizacije i Pridruživanja, Kosovo treba da nastavi sa sprovođenjem sporazuma u sklopu dijaloga Prištine i Beograda, i da zabeleži napredak u ispunjavaju 4 kriterijuma za početak pregovora: vladavina prava, javna uprava, zaštita manjina i trgovina. U decembru mesecu, Savet Evropske Unije je odobrilo preporuke Evropske Komisije. Savet će doneti odluku za početak pregovora o Sporazumu Stabilizacije i Pridruživanja u prvom delu 2013 godine. U ovom kontekstu, na poslednjem sastanku Vlade usvojen je Akcioni Plan za Sporazumu Stabilizacije i Pridruživanja. Akcioni Plan predviđa mere za početak i završetak pregovora. Mi verujemo da naše institucije će ispuniti kriterijume za početak pregovora za SSP do kraja prvog tromesečja u 2013 godini. U sklopu procesa liberalizacije viza, posle lansiranja dijaloga i primanja smernica za liberalizaciju viza, Vlada je dostavila prvi izveštaj spremnosti o sprovođenju smernica i usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. U oktobru mesecu, misija Evropske Komisije za utvrđivanje činjenica je potvrdila značajan progres postignut na Kosovu. Mi očekujemo da Evropska Komisija objavi u februaru mesecu 2013 godine prvi izveštaj napretka ispunjavanja smernica za liberalizaciju viza. U međuvremenu, naše institucije će nastaviti da intenzivno rade u ispunjavanju kriterijuma smernica. Ujedno, pre nekoliko dana je počela i kampanja za podizanje svesti o procesu liberalizacije viza. Početak Strukturisanog Dijaloga za Vladavinu Prava je zabeležilo jedan novi trenutak u sklopu sporazuma Kosova sa Evropskom Unijom. Strukturirani Dijalog služi kao oblik određivanja ciljeva za reforme unutar sektora vladavine prava. Dana 16 novembra, Odbor Guvernera Evropske Banke za Izgradnju i Razvoj je doneo odluku da se Kosovo primi kao najnovija članica EBIR. Ovo je poslednji primer faktorizacije međunarodnog položaja Kosova i jedan izuzetno važan instrument za finansiranje ekonomskog i socijalnog razvoja Kosova. U decembru, Savet EU obavezao je Evropsku Komisiju da započne sa pregovorima Kosova za okvirni sporazum za pristup na programe EU. Posle završetka pregovora i donošenja odluke od strane Saveta EU, u prvoj polovini 2013 godine, Kosovo će imati jednak pristup sa zemljama regiona na 32 programa EU. Ove godine smo programirali finansijsku asistenciju EU u vrednosti do 129.19 miliona Evra, dok u maju je održan treći Sastanak Foruma Visokog Nivoa za koordiniranje donatora, povodom kojeg je potvrđeno 864 miliona Evra ili 70% obećanih finansijskih sredstava na donatorskoj konferenciji 2008 god da je potrošeno od strane određenih donatora. U 2012 godini je osnovana Radna Grupa za Evropske Integracije i održani su određeni tematski stolovi u okviru daljeg razvoja društvenog konsenzusa i izrade Strategije za Evropske Integracije. Do sada je održano 9 sastanaka i radionica za učešćem oko 900 predstavnika civilnog društva,akademije, zajednice biznisa, institucija itd. Posao će se nastati i u mesecima u nastavku u cilju finaliziranja strategije. Dijalog Procesa Stabilizacije i Pridruživanja ostaje ključni okvir za diskusiju evropskih reformi između Kosova i Evropske Komisije. Tokom 2012 godine je održano 7 sektorskih sastanaka i 1 plenarni sastanak visokog nivoa između institucija Kosova i Evropske Komisije. Reforme javne uprave ostaju jedan od naj važnijih kriterijuma unutar procesa evropskih integracija. U ovom kontekstu, Vlada i Evropska Komisija je dala 25 stipendija za Master studije na prestižnim univerzitetima Evrope, unutar stipendije „Young Cell Scheme“. Tokom ove godine, Vlada je zaposlila 28 novih profesionalaca koji su završili Master studije, unutar seme Young Cell. Istovremeno, Vlada je donela odluku za zabranu spoljnih  zapošljava za pozicije za koje postoje profesionalci šeme Young Cell. Tokom sledeće godine, u cilju unapređenja kapaciteta javne uprave, realizovaće se projekat za procenu kapaciteta ministarstava u sklopu procesa Stabilizacije i Pridruživanja. Poštovani, Trudila sam se da budem koncizna i sveobuhvatna što se tiče ključnih razvoja koji su karakterizovali 2012 godinu. Zahvaljujem vam se na pažnji i očekujem sada vaša pitanja. – See more at: https://mei-ks.net/sr/lajmet-mei/ministarka-citaku-na-zavr154noj-konferenciji-za-2012-godinu#sthash.GwpmhbTr.dpuf

Last modified: август 16, 2022

2 Responses to " Ministarka Çitaku na završnoj konferenciji za 2012 godinu "

  1. 코인전문가 каже:

    … [Trackback]

    […] Read More Info here on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/ministarka-citaku-na-zavrsnoj-konferenciji-za-2012-godinu/ […]

  2. … [Trackback]

    […] There you can find 85561 additional Info on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/ministarka-citaku-na-zavrsnoj-konferenciji-za-2012-godinu/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *