Integrimi Evropian

Ministarka çitaku bila je panelista u okviru nedelje žena organizovane od strane nacionalnog demokratskog instituta

28 марта, 2013

Priština, 28 mart 2013 – Ministarka za Evropske Integracije, Vlora Çitaku, bila je pozvana kao panelista tokom aktivnosti povodom Nedelje Žena, organizovane od strane Nacionalnog Demokratskog Instituta (NDI) koje je održavan u Prištini. Na početku njenog govora, Ministarka Çitaku se obratila prisutnima o sinoćnom slučaj nasilja nad jednoj aktivistkinji ženskih pravima! – koja nije bila političar-ka ili da je pripadala nekoj partiji, nego je bila pravi napad nad ženom! Zanimljivo je kako ekstremisti najpre napadaju žene, pokušavajući da time promene način razmišljanja, odevanja i izražavanja žena.

Zatim je Ministarka Çitaku nastavila svoj govor:

Poštovani učesnici,

Prvenstveno bih želela da pozdravim predstavnike „National Democratic Institute“ zbog organizovanja ovih rasprava tokom nedelje žena na Kosovu. Ovo su obavezne aktivnosti koje pomažu senzibilizaciji mnjenja o njegovoj punopravnoj ulozi u društvu. Nažalost, danas stajemo i razmišljamo o hiljadama godinama ljudskog razvoja ironizirajući svu tu naivnost koja je postojala u našem umu toliko godina u vezi uloge žene. Samo u drugom delu prošlog veka obeležen je jedan značajan napredak u ulozi žena u društvu i njenim pravima u pogledu obrazovanja, zdravstvenog statusa, učešće u radnim snagama i platama. Međutim, uprkos svim unapređenjima, i dalje ostaje prisutna rodna diskriminacija, s obzirom da nejednakost u pravima, resursima i zastupanje u javnost ostaju skoro u svim zemljama, negde manje negde više.

Čak i danas, svet gubi jedan veoma vredan izvor za svoj razvitak. Desetine hiljada talentovanih žena je spremno da koriste svoju stručnu spremu u javnom životu, ali istovremeno one nisu zastupljene u odgovarajućem nivou u rukovodećim pozicijama širom sveta. Različite studije su pokazale da jačanje uloge žena  u javnim institucijama utiče na životni standarda usredsredeći se na jačanje sektora obrazovanja, infrastrukture i zdravstva. Štaviše, jačanje žena u rukovodeće pozicije utiče na porast demokratskog upravljanja, odgovornosti prema građanima, povećanje među partijskih odnosa i konačno na postizanje domaćeg ali i međunarodnog mira.

Da bi diskutovali o ulozi žena u jednom društvu treba da se analiziraju različiti društveni nivoi koji mogu da nam daju objašnjenje zašto smo u ovakvoj situaciji i samim time zašto još raspravljamo o tome koja je zaslužna i prirodna uloga žene u savremenom društvu. Demokratski i održivi razvoj jedne zemlje zavisi od istinskog razvoja najznačajnijih nivoa, koje počinju sa glavnom ćelijom svakog društva. Treba da se zaustavimo i pogledamo kako organiziramo naš porodični život i šta je najvažnije, kako obrazujemo našu decu. Možemo da trošimo energiju i mnogo para na organiziranju javnih kampanja i sličnih konferencija, ali rezultat biće mali ako  ne radimo sa decom koji su naša zajednička budućnost. Postizanje ovog cilja je veoma složen i traži dobru koordinaciju između porodice, škole i ostalih institucija koje se bave obrazovanjem naše dece. Treba da brinemo o nastavnom planu predmeta koje naša deca čitaju da razmisle za jednu istinsku rodnu ravnopravnost. Ovde mislim na način kako se obratimo, korišćenje imenica, zamenica, deljenje radova između likova u nekoj priči itd. Ovi detalji mogu izgledati mali, ali mogu da prave razliku i potom da bude ugrađeno u svoju kulturi i obrazovanje koju naša deca uzimaju i konačno da razmisle o pozitivnoj ulozi žene uopšte.

Veoma važan društveni nivo koji bi uticao na stvaranje pravične i ravnopravne zajednice je način na koji se oni organizuju i funkcionišu političke partije. Način na koji funkcionišu i organizuju političke partije se reflektuje automatski na državno organizovanje kao nosilac državnih politika. Imajući to u vidu, treba da radimo puno na poboljšanju položaja žena u okviru političkih partija da bi se one ojačale i samo na ovaj način možemo da očekujemo da ovo jačanje se nositi dalje u Skupštini, Vladi i ostale javne institucije.

Da bi se postigli određeni ciljev, često su potrebne određene mere da se promoviše jedna kategorija ljudi. Takve mere se pominju kao afirmativne akcije. U tom slučaju, možemo da pomenemo kvote koja se postavljaju da bi se jačalo učešće žena u politički i institucionalni život. Takođe, ovde  se može pomenuti i stvaranje određenih foruma koje predstavljaju  isključivo žene  za unapređenje njihovih interesa. Ovi forumi mogu se videti u različitim političkim partijama. Uprkos ovih mera koje izgledaju atraktivne, neophodno je imati i plemenit cilj, ali moramo biti oprezni da ove more ne smatraju se kao krajnji cilj, nego kao pomoćno sredstvo da se popravi jedno prirodno uslove u kome muškarac i žena su dva jednaka dela od jedne vrste nazvanu čovek. Sve naučne studije tvrde da i žena i muškarac su jednaki u svakom intelektualnom aspektu i to potiče od same ljudske prirode. Zajedno se obezbeđuje postojanost čovečnosti i ne samo kao fizičko postojanje nego i kao intelektualni održivi razvoj. Ako je ovo prirodno onda nijedno društvo ne može imati politički, ekonomski, kulturni i socijalni održivi razvoj ako se interveniše u ono što je priroda stvorila.  Konačan cilj treba da bude da se naše društvo vrati u svoju prirodno stanje i da funkcionira prirodno bez uvođenja dodatnih mera kao kvote ili  ženski forumi.

Da bi se postigla zaslužena rodna ravnopravnost, mi moramo raditi zajedno sa muškarcima, jer ovaj proces zahteva promenu percepcije i uloge oba polova. Ne može se postići ništa bez učešća oba polova. Meni je žao kada vidim aktivnosti, konferencije i razne događaje koje izgledaju kao da su postale ekskluzivni klubovi žena koje se žale zavetuju jedne druge. Ja Vam kažem da ne treba izbegavati ovaj način organizovanja ovih aktivnosti. Na ovaj način pretvaramo ovaj proces  u igru „mi i oni“, a tako je opasnije ići napred i da bi zapravo trebalo da bude zajednički poduhvat .

Mi kao žene, moramo biti pažljive u tome kako zamišljamo sebe i, da postavimo pitanje da li činimo dovoljno u cilju unapređenja našeg položaja u društvu. Kvote i forumi žena ne bi trebalo da nam ponude udobnost i da stagniramo na ovom nivou. U stvari, to može da utiče negativno na značajno unapređenje položaja žena, s obzirom da po svakom slučaju mi ćemo biti predstavljene na jedan ili drugi način partijskog ili institucionalnog nivoa. Mi treba da radimo više i da verujemo da se sve može postići imajući vere i održivost i da polomimo stigme koje su ukorenjene hiljadama godina. Moramo raditi zajedno kako bismo eliminisali kvote i organizovanja određenih foruma koji predstavljaju samo jedan pol. Ovo se treba postići u harmoniji sa podizanjem društvene svesti o ulozi žena u društvu i gde svako, bez obzira na to kojeg je pola, svako će se unapređivati prema zaslugama i pokazanim sposobnostima u jednoj slobodnoj i pravednoj konkurenciji.

Naše društvo napreduje u tom pravcu i dobre je volje da podrži neophodne reforme u tom pravcu. Ja Vam mogu navesti jedan veoma uspešan primer koji se odnosi na moju partiju u kojoj u svim partijskim strukturama centralnih delova i njenim ograncima žene dobile svoje položaje glasovima i prekoračivši čak i utvrđene kvote u mnogim slučajevima. Ovo pokazuje dasu birači PDK- emancipovani u značajnoj meri, a mi kao žene ove stranke treba da iskoristimo to do maksimuma. Veoma sam ponosna zbog ovih pozitivnih kretanja unutar moje stranke. U svakom slučaju, ne mislim da je ostvaren krajnji cilj i moramo da radimo i dalje kako se ne bi usredsredili samo u smislu kvantitativnog aspekta, dakle brojčano, nego i po kvalitativnom aspektu, odnosno zastupljenost žena na visokim rukovodećim nivoima. U tom pravcu, mislim da trebamo da i dalje putujemo.

Na kraju, zahvaljujem National Democratic Institute za organizovanje  ove nedelje ohrabrujući Vas da nastavite sa sličnim organizovanjima sa tendencijom što većeg angažovanja oba polova sa ulogom panelista kao organizatori ili u nekom drugom svojstvu, bez čijeg zajedničkog učešća ne možemo da postignemo očekivanu promenu.

Hvala!

 

Last modified: 16 августа, 2022

2 Responses to " Ministarka çitaku bila je panelista u okviru nedelje žena organizovane od strane nacionalnog demokratskog instituta "

  1. molly drug facts, каже:

    … [Trackback]

    […] Find More Information here on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/ministarka-citaku-bila-je-panelista-u-okviru-nedelje-zena-organizovane-od-strane-nacionalnog-demokratskog-instituta/ […]

  2. … [Trackback]

    […] Read More on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/ministarka-citaku-bila-je-panelista-u-okviru-nedelje-zena-organizovane-od-strane-nacionalnog-demokratskog-instituta/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *