Integrimi Evropian

Kosovo uči na osnovu dobrih praksi i iskustava Hrvatske u procesu sprovođenja SSP-a

25 новембра, 2015

Priština, 25. novembar 2015. godine – Danas je u Prištini počela dvodnevna konferencija pod nazivom „Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju: Kakvu korist može imati Kosovo iz iskustava Hrvatske?“. Konferencija, organizovana od strane Ministarstva za evropske integracije i podržana od strane Razvojnog Programa Ujedinjenih Nacija (UNDP) Kancelarije na Kosovu i Hrvatske Ambasade u Prištini, ima je cilj da omogući razmenu iskustava sa hrvatskim kolegama i stručnjacima o pristupanju u EU. Ova konferencija je organizovana uoči stupanja na snagu SSP-a između EU-a i Kosova, koja se očekuje u bliskoj budućnosti. Konferencija je okupila više od tri stotine predstavnika svih relevantnih aktera, kako domaćih, tako i međunarodnih, zbog značajne diskusije o sprovođenju ovog sporazuma, sa ciljem omogućavanja kosovskim akterima da uče iz dobrih praksi Hrvatske i koriste ih prilikom sledećih ključnih prekretnica na preostalom putu ka EU. Konferencija je otvorena govorom g. Ramadan Ilazi, zamenika ministra za evropske integracije, koji je naglasio da će sprovođenje SSP-a zahtevati sveobuhvatne reforme političkog i ekonomskog sistema na Kosovu, koji će, zauzvrat, zahtevati uključivanje svih aktera u ovom procesu. On je takođe naglasio da će Kosovo imati veliku korist od SSP-a, posebno ekonomsku, kroz liberalizaciju tržišta sa EU i jačanje konkurentnosti preduzeća. Dok, gđa Alessandra Roccasalvo, zamenica stalnog predstavnika UNDP-a na Kosovu, je naglasila važnost saradnje svih uključenih strana ceneći da ova dvodnevna konferencija predstavlja rezultat bliske saradnje Ministarstva za evropske integracije i hrvatske ambasade, koja je počela 2013. godine kroz angažovanje regionalnih savetnika UNDP-a, čija uloga prema njenim rečima predstavlja pružanje praktičnog znanja zemljama regiona koja se nalaze u različitim fazama procesa evropskih integracija. G. Mladen Glavina, koji je zadužen radom u ambasadi Hrvatske na Kosovu je tokom ove konferencije naglasio da je iskustvo Hrvatske za sprovođenje SSP-a, kao zemlja koja je obavila ciklus pregovora sa EU-om, relevantno za Kosovo a koju je rekao da je Hrvatski zadovoljstvo da pruža.   Gđa Marija Kapitanović, rukovodilac Sektora za Jugoistočnu Evropu pri hrvatskom Ministarstvu inostranih i evropskih poslova je naglasila da je SSP jedan veoma važan korak na putu ka integrisanju u EU i da je prvi institucionalni odnos sa EU-om koji u sebi sadrži institucionalni, politički i ekonomski aspekat. Gđa Kapitanović je rekla da se sprovođenjem SSP-a podrazumeva i početak strukturnih reformi.   Ambasador Norveške na Kosovu, g. Jan Braathu, je svom obraćanju rekao: „Mi sarađujemo sa EU i njenim državama članicama, jer delimo zajednički skup vrednosti i zato su nam potrebna zajednička rešenja za zajedničke izazove. Sarađujemo jer je u našem nacionalnom interesu da to uradimo”.   Dok, g. Libor Chlad, zamenik šefa operacija u Kancelariji EU na Kosovu je naglasio da SSP otvara novu i emotivnu fazu u odnosima EU – Kosovo, jer stvara ugovorni odnos koji obuhvata međusobna prava i obaveze.   Prema g. Chlad, ona ima za cilj da postepeno uspostavi zonu slobodne trgovine koja će pružati nove poslovne mogućnosti za obe strane.   On je tvrdio da će Evropska Unija nastaviti da podržava institucije Kosova u jačanju regulatornog okvira u skladu sa standardima i praksama EU-a. U tom cilju je za Kosovo, u okviru pomoći pretpristupanja do 2020. godine, izdvojeno 645.5 miliona evra.   O značaju SSP-a je govorio i g. Gëzim Kasapolli, Savetnik Predsednika Skupštine Kosova za evropske integracije, koji je ocenio da njeno potpisivanje i usvajanje u Skupštini Republike Kosovo obeležava jednu od najvažnijih dešavanja nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. On je izjavio da su sada počele procedure za uspostavljanje i jačanje administrativnih kapaciteta Skupštine Kosovo, koji će biti glavni oslonac garantovanja kvaliteta i efikasne evropskog zakonodavstva na Kosovu. Opširnije na: http://mei-ks.net/sq/lajmet/kosova-merr-pervojen-dhe-praktikat-me-te-mira-te-kroacise-per-zbatimin-e-msa#sthash.eFOECaKg.dpuf

Last modified: 11 августа, 2022

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *