Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Kosovo je posvećeno izgradnji jedne multietničke države

децембар 20, 2013

Priština, 20. decembar 2013 – Vlada Republike Kosovo ostaje posvećena za ubrzavanje sprovođenja aktivnosti i ciljeva Strategije i Akcionog plana, koje imaju za cilj poboljšanje života Roma, Aškalija i Egipćana, kao ravnopravne građane Kosova. Tako je izjavio Zamenik Ministra za Evropske Integracije, g-din Gëzim Kasapolli, tokom jedne organizovane debate sa pripadnicima zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.

Zamenik Ministar Kasapolli je na početku ovog debata je obavestio učesnike o posvećenosti ministarstva koju on vodi, ali i Vlade Republike Kosova, za punu integraciju zajednice u kosovsko društvo. „U okviru ove posvećenosti smo organizovali dva sastanka, otvorene diskusije sa predstavnicima nevladinih organizacija koja su aktivna u oblasti pružanja podrške integracije Roma, Aškalija i Egipćana, u cilju procenjivanja trenutne situacije i preduzimanja najpotrebnijih mera u fazi u kojoj se nalazimo kroz moju ulogu kao predsedavajući Među-institucionalnog upravnog odbora za sprovođenje Strategije za integraciju Roma, Aškalija i Egipćana“, dodao je Kasapolli.

Obrazovanje je zagarantovano pravo svakog deteta i ključ je za integraciju i socijalnu obuhvaćanje Roma, Aškalija i Egipćana, zato Zamenik Ministra g-din. Kasapolli je istakao da u toku sprovođenja Strategije i Akcionog plana, obrazovne institucije su pokazale veliku posvećenost za ostvarivanje ciljeva postavljenih u ovom strateškom dokumentu. Međutim, on je procenio da u tom pogledu treba da se više uradi. „Ostaje zabrinjavajuće činjenica da deca Roma, Aškalija i Egipćana i dalje imaju nizak nivo pristupa obrazovanju kao i napuštanje škole, a posebno među devojkama što i dalje zabrinjava. Svesni smo da glavni faktori koji doprinosu ovoj situaciji su: visok nivo siromaštva među tri zajednice, niski nivo obrazovanja i svesti roditelja o važnosti obrazovanja, poteškoće sa kojima se suočavaju deca koja imaju maternji jezik Romski kao i ostala poteškoća za druženje sa kojima ova deca suočavaju tokom školovanja.“

Na kraju ove rasprave je zaključeno da odgovarajuće institucije u bliskoj saradnji sa samim pripadnicima tri zajednica i organizacija civilnog društva treba da čine veće napore za prevazilaženje ovih poteškoća, za punu integraciju ove zajednice u našem društvu.

 

Last modified: август 15, 2022

2 Responses to " Kosovo je posvećeno izgradnji jedne multietničke države "

  1. ma haung tea каже:

    … [Trackback]

    […] Information on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-je-posveceno-izgradnji-jedne-multietnicke-drzave/ […]

  2. … [Trackback]

    […] Here you will find 17527 additional Info on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-je-posveceno-izgradnji-jedne-multietnicke-drzave/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *