Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Kosovo i Evropska unija održali su 1. zasedanje Pododbora za prevoz, životnu sredinu, energetiku, klimu i regionalni razvoj

фебруар 16, 2017

Priština, 16. februar 2017. god. – Zvaničnici Kosova i Evropske komisije sastali su se u Prištini kako bi razgovarali o dešavanjima tokom poslednje godine u oblastima transporta, životne sredine, energetike, klime i regionalnog razvoja. Razgovor je održan u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu aprila 2016. god. Komisija i Kosovo su se saglasili oko značaja primene prioriteta u svim oblastima Evropske agende reforme i Programa ekonomske reforme.

Po pitanju životne sredine, Komisija je izrazila zabrinutost zbog veoma ograničenog napretka u ovoj oblasti koja je od velikog značaja za građane Kosova i kvalitet njihovog zdravlja i života. Posebno, Komisija je izrazila zabrinutost zbog ograničenog napretka u pogledu praćenja kvaliteta vazduha i zatražila primenu hitnih mera u cilju smanjenja nivoa zagađenja vazduha. Po pitanju upravljanja otpadom, podstakla je veće napore za razvoj efikasnog sistema za upravljanje otpadom na celom Kosovu.

Što se tiče klimatskih mera, Kosovo tek treba da počne sa primenom pravila EU u vezi sa suzbijanjem uticaja klimatskih promena. Dogovoreno je da Kosovo mora da usvoji i realizuje strategiju i akcioni plan za klimatske promene.

Vodio se razgovor i o poslednjim dešavanjima u vezi sa zakonima i politikom u oblasti prevoza. Komisija je podvukla potrebu da se nastavi sa osmišljavanjem projekata koji će pomoći da se uspostavi glavna mreža prevoza za Zapadni Balkan. Obe strane su se saglasile sa potrebom da se nastave reforme, uključujući i jačanje nezavisnosti i kapaciteta regulatornih institucija, u sektoru prevoza, i da se preduzmu konkretne mere za unapređenje bezbednosti na putu, u interesu građana.

Što se tiče energetike, Komisija je naglasila značaj završetka nove sveobuhvatne dugoročne strategije za energetiku kojom bi trebalo da se jasno definišu prioriteti Kosova u datom sektoru, uključujući i planove za ispunjenje međunarodnih obaveza kao što su zatvaranje Kosova A, obnova Kosova B i primena 3. energetskog paketa. Komisija je podvukla značaj primetnog povećanja napora Kosova u oblasti obnovljive energije i energetske efikasnosti, uključujući i uspostavljanje pomoćnog finansijskog mehanizma za finansiranje energetske efikasnosti. Naglašen je i značaj regionalnog razvoja.

Pregled

• Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je okvir za administracije EU i Kosova da redovno razgovaraju o tehničkim i studijskim stvarima u vezi sa evropskom agendom. Tela SSP obuhvataju Savet za stabilizaciju i pridruživanje, kom pomaže Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, kao i pododbori za SSP, koji obuhvataju širok spektar komunitarnog prava EU. Zasedanja tela SSP služe za davanje doprinosa za sastavljanje godišnjih izveštaja Evropske komisije.

• Na svakom zasedanju pododbora prati se rezultat Kosova po pitanju reformi i utvrđuje način na koji EU može da pomogne u tom procesu.

• Sektorska zasedanja pododbora pokrivaju sedam oblasti, o pravosuđu, slobodi i bezbednosti; inovaciji, informacionom društvu, društvenoj politici, obrazovanju i kulturi; trgovini, industriji, carini i porezima; unutrašnjem tržištu, konkurenciji, zaštiti potrošača i zdravstvenoj zaštiti; poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, bezbednosti hrane; prevozu, životnoj sredini, energetici, klimatskim promenama i regionalnom razvoju; ekonomskim i finansijskim stvarima, statistici.

• Druge dve oblasti obuhvaćene zasedanjima posebnih grupa obuhvataju reformu javne uprave i normalizaciju odnosa sa Srbijom.

• Zasedanjima Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i pododborima predsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Svako zasedanje završava se zajedničkim usaglašavanjem propratnih mera koje će preduzeti kosovski organi vlasti. Zaključci sa zasedanja uskoro će biti dostupni na internet portalu Kancelarije EU na Kosovu.

Last modified: август 10, 2022

7 Responses to " Kosovo i Evropska unija održali su 1. zasedanje Pododbora za prevoz, životnu sredinu, energetiku, klimu i regionalni razvoj "

 1. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-su-1-zasedanje-pododbora-za-prevoz-zivotnu-sredinu-energetiku-klimu-i-regionalni-razvoj/ […]

 2. NKSFB каже:

  … [Trackback]

  […] Information to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-su-1-zasedanje-pododbora-za-prevoz-zivotnu-sredinu-energetiku-klimu-i-regionalni-razvoj/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Here you will find 83590 more Information to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-su-1-zasedanje-pododbora-za-prevoz-zivotnu-sredinu-energetiku-klimu-i-regionalni-razvoj/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-su-1-zasedanje-pododbora-za-prevoz-zivotnu-sredinu-energetiku-klimu-i-regionalni-razvoj/ […]

 5. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-su-1-zasedanje-pododbora-za-prevoz-zivotnu-sredinu-energetiku-klimu-i-regionalni-razvoj/ […]

 6. funny987 каже:

  … [Trackback]

  […] Information to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-su-1-zasedanje-pododbora-za-prevoz-zivotnu-sredinu-energetiku-klimu-i-regionalni-razvoj/ […]

 7. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-su-1-zasedanje-pododbora-za-prevoz-zivotnu-sredinu-energetiku-klimu-i-regionalni-razvoj/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *