Integrimi Evropian

Kosovo i Evropska unija održali drugi sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost Sporazuma o stabilizaciju i pridruživanju

8 јуна, 2018

Zvaničnici Kosova i Evropske unije sastali su se u Prištini kako bi razgovarali o razvoju događaja tokom protekle godine u oblastima pravde, slobode i sigurnosti. Diskusija je održana u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu u aprilu 2016. Tokom dvodnevnog sastanka zvaničnici su razmenili mišljenja o različitim oblastima vezanim za vladavinu prava, ljudska prava i unutrašnje poslove. Evropska unija i Kosovo su se složili o važnosti implementacije prioriteta u svim oblastima uključenih u agendu evropskih reformi i preporuka Izveštaja Komisije za Kosovo za 2018.U pogledu ljudskih prava i osnovnih sloboda, EU je naglasila značaj slobode izražavanja i imovinskih prava. U tom smislu je navedeno sprovođenje presuda Ustavnog suda. Kosovu je potreban adekvatan okvir za osobe sa ograničenim sposobnostima i zaštitu od porodičnog nasilja.Razgovarano je i o položaju manjinskih zajednica, uključujući i sprovođenje Zakona o jezicima. Situacija sa kojom se suočavaju Romi i Aškalije i nedostatak napretka u poboljšanju načina života ovih najugroženijih zajednica i dalje predstavlja zabrinutost za EU. Obe strane su takođe razgovarale o potrebi za tranzicionom pravdom, bavljenjem prošlošću i razjašnjenjem lokacije nestalih osoba iz sukoba.

Kosovske vlasti su ažurirale EU o funkcionisanju pravosuđa. U tom smislu, diskutovano je povećanje upotrebe posredovanja. Obe strane su se složile da je pokretanje elektronskog sistema upravljanja predmetima ključno za pravosuđe.

Što se tiče borbe protiv korupcije, diskutovano je nekoliko zakonodavnih dešavanja na ovom planu. EU je pozdravila usvajanje Zakona o sprečavanju sukoba interesa i Zakona o državnom tužiocu. Obe strane su se složile da će potpuna implementacija biti presudna. EU je pozvala kosovske vlasti da nastave sa radom i usvoje revidirani Zakonik o krivičnom zakoniku i Zakonik o krivičnom postupku, kao i sve zakone sadržane u paketu za borbu protiv korupcije. EU je naglasila da će primena komentara Venecijske komisije o nacrtu zakona o finansiranju političkih stranaka biti ključna.

U oblasti unutrašnjih poslova i borbe protiv organizovanog kriminala razmenjeni su stavovi o migraciji, azilu i readmisiji, reformi policije, borbi protiv narkotika i terorizma i sprečavanju radikalizacije. Obe strane su se složile da je puna implementacija svih strategija u ovim oblastima ključna. EU je pohvalila napredak u oblastima migracija, azila i borbe protiv terorizma. Strane su diskutovale o potrebi jačanja napora i kapaciteta za suzbijanje kriminala, naročito kibernetičkog kriminala, droge i organizovanog kriminala, uključujući i kroz povećan broj konačnih zaplena. Razgovarano je i aspektima vezanim za viznu liberalizaciju. Evropska unija je naglasila da se nastavlja ocena istorijata rezultata borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, takođe u svetlu nedavne misije eksperata Komisije (3-4 maja).

Osnovne informacije

  • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) predstavlja okvir za EU i kosovsku administraciju za redovno razmatranje tehničkih i političkih pitanja u vezi sa reformama povezanim sa EU. Organi SSP-a uključuju Savet za stabilizaciju i pridruživanje, kojem pomažu Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, kao i pododbori za SSP, koji pokrivaju širok spektar tekovina EU. Sastanci tela SAA pružaju direktan doprinos godišnjim izveštajima Evropske komisije.
  • Svaki sastanak pododbora nadgleda i prati sprovođenje reformi na Kosovu i identifikuje kako EU može da pomogne u ovom procesu.
  • Sedam oblasti je obuhvaćeno sektorskim sastancima pododbora, o pravosuđu, slobodi i sigurnosti; inovacijama, informatičkom društvu, socijalnoj politici, obrazovanju i kulturi; trgovini, industriji, carini i oporezivanju; unutrašnjem tržištu, konkurenciji, zaštiti potrošača i zdravlja; poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, bezbednosti hrane; saobraćaju, životnoj sredini, energetici, klimatskim promenama i regionalnom razvoju; ekonomskim i finansijskim pitanjima, statistici.
  • Dve druge oblasti se pokrivaju sastancima posebnih grupa, reforma javne uprave i normalizacija odnosa sa Srbijom.
  • Sednicama Odbora za SP i pododbora kopredsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Svaki sastanak rezultuje zajedničkim dogovorenim radnjama koje trebaju da preduzmu kosovske vlasti.

Vreme između sastanaka omogućava sprovođenje preporuka i zajednički dogovorenih radnji. Zaključci sa sastanaka su javni i dostupni na Internet stranici Kancelarije EU i http://www.mei-ks.net.

Za više informacija, kontaktirajte:

Kancelarija Evropske unije: Safet Kabashaj, + 383 5131525, Safet.Kabashaj@ext.eeas.europa.eu

Ministarstvo za evropske integracije: Liridona Gashi, +383 49 536 635 Liridona.Gashi@rks-gov.net

 

Last modified: 9 августа, 2022

One Response to " Kosovo i Evropska unija održali drugi sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost Sporazuma o stabilizaciju i pridruživanju "

  1. … [Trackback]

    […] Read More Information here on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-drugi-sastanak-pododbora-za-pravdu-slobodu-i-sigurnost-sporazuma-o-stabilizaciju-i-pridruzivanju/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *