Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Kosovo i Evropska unija održali 4. zasedanje Pododbora Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za pravdu, slobodu i bezbednost

јун 11, 2020

Zvanicnici sa Kosova i iz Evropske unije zasedali su na digitalnom zasedanju 10. i 11. juna 2020. god. da bi razgovarali o desavanjima poslednjih godina u oblasti pravde, slobode i bezbednosti. Razgovor je odrzan u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruzivanju (SSP), koji je stupio na snagu aprila 2016. god. Tokom dvodnevnog zasedanja, zvanicnici su razmenili stavove o razlicitim oblastima u vezi sa vladavinom prava, osnovnim pravima i unutrasnjim poslovima. Evropska unija i Kosovo su se u svim oblastima saglasili oko znacaja primene prioriteta iz Evropske agende reforme i preporuka iz Izvestaja Komisije o Kosovu za 2019. god.

U vezi sa osnovnim pravima i pravima manjina, zastitnik gra?ana je izneo opste stanje na Kosovu, a predstavnici su razgovarali o opstoj primeni ljudskih prava i prava manjina, rodne ravnopravnosti, slobode izrazavanja i imovinskih prava. Razgovaralo se i o situaciji manjinskih zajednica, ukljucuju?i primenu zakona o upotrebi jezika i integraciji romske i askalijske zajednice.

U oblasti unutrasnjih poslova, razmenjeni su stavovi o suzbijanju terorizma, suzbijanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije, kao i o migraciji, azilu i upravljanju granicama. Obe strane su se saglasile da je puna primena svih strategija u ovim oblastima od presudnog znacaja. Komisija je podvukla posve?enost organa vlasti dogovoru Kosova i EU o primeni Zajednickog akcionog plana za suzbijanje terorizma za Zapadni Balkan.

sto se tice pravosu?a, strane su razgovarale o Funkcionalnoj oceni sektora vladavine prava i radu na opstoj sektorskoj strategiji u ovoj oblasti. Pomenuto je dalje pustanje u rad sistema za elektronsko upravljanje predmetima i centralizovanog registra krivicnih dosijea. EU je naglasila i potrebu da Skupstina imenuje preostale clanove Sudskog saveta Kosova i Tuzilackog saveta Kosova te da organi vlasti u celosti primene Zakon o posredovanju i Zakon o disciplinskoj odgovornosti sudija i tuzilaca.

sto se tice suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala, razgovaralo se o ve?em broju zakonodavnih desavanja. Obe strane su se saglasile da je puna primena svih novih zakona u vezi sa vladavinom prava od presudnog znacaja. EU je pozvala kosovske organe vlasti da usvoje revidirani Zakonik o krivicnom postupku i dodatne zakone u vezi sa suzbijanjem korupcije. Obe strane su se dotakle i pitanja policijske i me?unarodne policijske saradnje. Strane su razgovarale i o potrebi da se pojacaju napori i unaprede kapaciteti za rad na suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala na visokom nivou. Posebno je ukazano na oduzimanje imovine proistekle iz krivicnih dela kao kljucne stvari za postizanje napretka u ovoj oblasti.

Pregled

 • Sporazum o stabilizaciji i pridruzivanju (SSP) je okvir za administracije EU i Kosova da redovno razgovaraju o tehnickim i studijskim stvarima u vezi sa reformama koje se odnose na EU. Tela SSP obuhvataju Savet za stabilizaciju i pridruzivanje, kom pomaze Odbor za stabilizaciju i pridruzivanje, kao i pododbori za SSP, koji obuhvataju sirok spektar komunitarnog prava EU. Zasedanja tela SSP sluze za davanje doprinosa za sastavljanje godisnjih izvestaja Evropske komisije.
 • Na svakom zasedanju pododbora prati se rezultat Kosova po pitanju reformi i utvr?uje nacin na koji EU moze da pomogne u tom procesu.
 • Sektorska zasedanja pododbora pokrivaju sedam oblasti, o pravosu?u, slobodi i bezbednosti; inovaciji, informacionom drustvu, drustvenoj politici, obrazovanju i kulturi; trgovini, industriji, carini i porezima; unutrasnjem trzistu, konkurenciji, zastiti potrosaca i zdravstvenoj zastiti; poljoprivredi, ribarstvu, bezbednosti hrane; prevozu, zivotnoj sredini, energetici, klimatskim promenama i regionalnom razvoju; ekonomskim i finansijskim stvarima, statistici.
 • Druge dve oblasti obuhva?ene zasedanjima posebnih grupa obuhvataju reformu javne uprave i normalizaciju.
 • Zasedanjima Odbora za stabilizaciju i pridruzivanje i pododborima predsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Svako zasedanje zavrsava se zajednickim usaglasavanjem propratnih mera koje ?e preduzeti kosovski organi vlasti.

Vreme izme?u zasedanja omogu?ava primenu preporuka i usaglasenih propratnih mera.

Za vise informacija, kontaktirajte:

Kancelariju Evropske unije na Kosovu: Safet Kabasaj, + 383 5131525, Safet.Kabashaj@ext.eeas.europa.eu

Kabinet premijera: Fljamur Saljihu, +383 200 27 043, flamur.salihu@rks-gov.net

 

Last modified: август 4, 2022

34 Responses to " Kosovo i Evropska unija održali 4. zasedanje Pododbora Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za pravdu, slobodu i bezbednost "

 1. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-4-zasedanje-pododbora-sporazuma-o-stabilizaciji-i-pridruzivanju-za-pravdu-slobodu-i-bezbednost/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-4-zasedanje-pododbora-sporazuma-o-stabilizaciji-i-pridruzivanju-za-pravdu-slobodu-i-bezbednost/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Read More on on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-4-zasedanje-pododbora-sporazuma-o-stabilizaciji-i-pridruzivanju-za-pravdu-slobodu-i-bezbednost/ […]

 4. Thomasena Romaro каже:

  Your submit was so instructive which i bookmarked it for future reference. Thanks for sharing your knowledge with us.

 5. Wendy Vontes каже:

  Your site is often a testament to the power of very well-crafted, significant information.

 6. Wendy Vontes каже:

  Whenever I pay a visit to your web site, I go away emotion enlightened.

 7. Preston Blowe каже:

  Your text are motivating and make me need to take motion.

 8. Numbers Ciavardini каже:

  Your creating adds a lot of benefit to the web Local community. Thanks!

 9. Tenesha Hogelin каже:

  I have been sharing your posts with my followers. They appreciate you around I do!

 10. Kelsi Sanmartin каже:

  Your blog site is my sanctuary for properly-investigated, assumed-provoking articles.

 11. Garret Ricke каже:

  I am continuously amazed because of the depth of your investigate.

 12. Terrisa Laxia каже:

  Your blog is my guilty pleasure – I can not get sufficient of it!

 13. Aexsha Teramera каже:

  Tarantulas Your writing adds a great deal of value to the online Local community. Thanks! Tarantulas https://aexshateramera.start.page/

 14. Matit Ramdhulan каже:

  Your capacity to demonstrate intricate ideas is really a gift. Maintain enlightening us!

 15. Alaija Mohepura каже:

  Your web site is actually a treasure trove of practical information. Thanks!

 16. Alaija Mohepura каже:

  Your words are motivating and make me want to get motion.

 17. Ludivina Clyatt каже:

  I’ve acquired additional here than in some paid out courses. You are a gem!

 18. Jerry Coffelt каже:

  Your composing has a way of creating even intricate ideas seem to be uncomplicated. https://peatix.com/user/21355143/view

 19. Your blog is usually a testomony to the power of effectively-crafted, significant material.

 20. Your web site continuously delivers a smile to my face. It’s a need to-study!

 21. Thank you for finding the time to share your information with us.

 22. Your blog site is my guilty enjoyment – I can’t get plenty of of it!

 23. Your writing is actually a beacon of intellectual curiosity and development.

 24. You supply a unique viewpoint on this matter that I haven’t noticed anywhere else. Sustain the good get the job done!

 25. Your crafting is so instructive that I’ll be referencing this put up for months to come. Thank you for delivering this type of beneficial source.

 26. Donnetta Huyck каже:

  Your submit seriously resonated with me. It is really obvious which you set a great deal of assumed into your writing.

 27. Lawanna Tawney каже:

  Your capacity to simplify sophisticated principles is a uncommon present. Continue to keep it up! https://buzziova.com/mastering-onlyfans-how-to-promote-your-page-via-social-media/

 28. Slot88 каже:

  Your ability to connect seemingly unrelated Suggestions is usually a stroke of genius.

 29. You supply a distinctive viewpoint on this topic that I have never noticed wherever else. Keep up The great operate! https://timesofrising.com/the-rise-of-content-creator-management-and-onlyfans-agencies-in-florida-navigating-the-evolving-landscape/

 30. You do have a talent for outlining issues in a way that’s quick to understand. I’m searching ahead to reading a lot more from you. https://buzziova.com/mastering-onlyfans-how-to-promote-your-page-via-social-media/

 31. onlyfans agency каже:

  Your submit was not simply insightful but will also entertaining. I learned lots and had enjoyable doing it. https://onlinetechlearner.com/a-review-of-top-onlyfans-management-and-promotion-agencies/

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *