Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Kosovo i Evropska komisija su razgovarali o domaćem tržištu, konkurentnosti, zdravstvenoj zaštiti i o zaštitu potrošača

фебруар 2, 2016

Priština,2. februar 2016.

Kosovske vlasti i Evropska komisija su se sastali 2. februara u kontekstu Dijaloga procesa stabilizacije i pridruživanja (SAPD). Na sastanku je bilo reči o čitavom nizu tema, poput zaštite zdravlja i potrošača, kretanja kapitala, finansijskih usluga i korporativnog prava, javnih nabavki i slobodnog kretanja usluga, prava intelektualne svojine i politikama konkurentnosti.

Kada je reč o zdravlju, obe strane su se saglasile da je važno da Kosovo osnuje održivi, troškovno efikasan i sistem koji je okrenut zdravlju pacijenata, na taj način približavajući ga međunarodno priznatim standardima iz oblasti standarda kvaliteta i bezbednosti. Osnivanje Fonda za zdravstveno osiguranje je ključni korak ka ostvarivanju toga, baš kao i dalje ulaganje u promovisanje zdravog načina života, prevenciju bolesti i zaštitu stanovništva od ozbiljnih prekograničnih zdravstvenih pretnji.

Kada je reč o zaštiti potrošača, Komisija je naglasila potrebu da se povećaju napori na jačanju svesti i da se osigura adekvatno procesuiranje pritužbi potrošača. Komisija je još jednom ukazala na potrebu za uspostavljanjem Državnog saveta za inspekciju i pregled sistema nadzora inspektorata.

Kada je reč o kretanju kapitala, finansijskim uslugama i korporativnom pravu, Komisija i kosovske vlasti su se saglasili da postoji potreba za unapređenjem zakonodavstva i njegovim spovođenjem u delo. Komisija je naglasila potrebu razmatranja uskladićenja korporatne takse u industriji osiguravajućih usluga sa ostalim industrijama.

Kada je reč o javnim nabavkama, Komisija je pozdravila napore Vlade u daljem usaglašavanju kosovskog zakonodavstva o javnim nabavkama sa kriterijuma koji proizilaze iz SSP i pokretanju nabavki elektronskim putem. Komisija je naglasila da je još uvek neophodno uložiti značajne napore kako bi se efikasno koristile javne nabavke. Ostaje od ključne važnosti da se izvrši profesionalizacija i depolitizacija sistema, te da ceo proces bude transparentan i odgovoran. Ovo podrazumeva imenovanje kompetentnih članova odbora u Revizorsko telo za javne nabavke (RTJN) kako bi bilo operativno. Komisija je ohrabrila Kosovo da dalje implementira centralizovani sistem javnih nabavki i da preduzme neophodne korake ka efikasnoj implementaciji nabavki elektronskim putem.

Kada je reč o slobodnom kretanju usluga, Komisija je primila k znanju planove za veću stopu usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa Direktivom o uslugama, a takođe je primila k znanju trenutno stanje o pregovorima o stručnim uslugama sa državama članicama CEFTA.

Kada je reč o pravima intelektualne svojine, Komisija pozdravlja razvoj u oblasti zakonodavnog okvira i daljeg usaglašavanja sa pravnim tekovinama EU, te je ohrabrila dalji rad na razvoju sekundarnog zakonodavstva koje je neophodno za implementaciju SSP. Komisija je snažno ohrabrila Kosovo da se fokusira na sprovođenje u delo i implementaciju, uključujući aktivniju ulogu Državnog saveta o intelektualnoj svojini.

Konačno, kada je reč o konkurentnosti, Komisija je ponovila svoju zabrinutost o funkcionisanju institucija koje su zadužene za konkurentnost i državnu pomoć. Ovo je kritično u smislu nadolazeće implementacije SSP i Komisija je pozvala Kosovo da imenuje kompetentne i nezavisne članove odbora Komisije za konkurentnost i da osigura dodelu adekvatnih resursa za funkcionisanje Kancelarije tela za konkurentnost i državnu pomoć.

Osnovne informacije

Diskusije i zaključci do kojih se došlo na ovom sastanku će biti uključeni u Izveštaj za Kosovo za 2016. Zaključci sa sastanaka će takođe biti postavljeni na internet stranicu Kancelarije EU na Kosovu/Specijalnog predstavnika EU i internet stranicu Ministarstva za evropske integracije.

Last modified: август 11, 2022

5 Responses to " Kosovo i Evropska komisija su razgovarali o domaćem tržištu, konkurentnosti, zdravstvenoj zaštiti i o zaštitu potrošača "

 1. 가상화폐시세 каже:

  … [Trackback]

  […] Find More on to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-komisija-su-razgovarali-o-domacem-trzistu-konkurentnosti-zdravstvenoj-zastiti-i-o-zastitu-potrosaca/ […]

 2. pk789 каже:

  … [Trackback]

  […] Information on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-komisija-su-razgovarali-o-domacem-trzistu-konkurentnosti-zdravstvenoj-zastiti-i-o-zastitu-potrosaca/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Read More here on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-komisija-su-razgovarali-o-domacem-trzistu-konkurentnosti-zdravstvenoj-zastiti-i-o-zastitu-potrosaca/ […]

 4. … [Trackback]

  […] There you will find 52884 more Information on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-komisija-su-razgovarali-o-domacem-trzistu-konkurentnosti-zdravstvenoj-zastiti-i-o-zastitu-potrosaca/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *