Integrimi Evropian

Kosovo i Evropska komisija razgovaraju o napretku u oblasti trgovine, industrije, carine i oporezivanja

10 марта, 2014

Brisel, 10. mart 2014. – Trgovina, industrija i MSP politika, carina i oporezivanje su bile glavne teme o kojima se razgovarano na sastanku EU procesnog dijaloga o stabilizaciji i pridruživanju (PDSP)u ponedeljak, 10. marta u Briselu. Na sastanku su razmatrana sva dešavanja u ovim oblastima, od kojih će neka takođe biti istaknuta u novom pristupu Komisije upravljanju ekonomijom u regionu proširenja koji je zvanično pokrenut u Londonu 24. februara.

Sastanak je održan tokom perioda kada pregovori o SIP-u brzo napreduju. Među pitanjima koja su pokrenuta tokom sastanka, razgovaralo se o trgovinskom bilansu Kosova i EU i razmeni trgovinskih statističkih podataka, gde su obe stavke ključni delovi pregovora o SIP. Pored toga, Kosovo je predstavilo značaj i uticaj sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom, koji je zaključen prošle godine.

U oblasti carine i oporezivanja, razgovarano je o administrativnim kapacitetima i radu obe institucije. Primećen je važan napredak u rešavanju zaostalih predmeta u okviru Nezavisnog odbora za reviziju.

Kada je reč o razvoju industrijskog sektora i malih i srednjih preduzeća (MSP), Kosovo je posebno predstavilo radnje preduzete u oblasti pristupa finasijama i uklanjanja administrativnih prepreka za biznise. Pored toga, razgovaralo se o predstavljenim nalazima Indeksa politike MSP za 2013: Zapadni Balkan i Turska, sa posebnim akcentom na napredak u sprovođenju Akta malih biznisa za Evropu.

Primena zaključaka i pratećih radnji nakon sastanka će biti od ključne važnosti prilikom ocenjivanja napretka Kosova u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja EU, u kome su trgovinski odnosi Kosova i Eu jedan od ključnih prioriteta.

Sastanci PSP dijaloga, čiji će zaključci biti deo sledećeg izveštaja o napretku, su organizovani zajedno sa Ministartvom za evropsku integraciju.

Osnovne informacije


PSP dijalog je okvir unutar kojeg Evropska komisija i adminsitracija Kosova redovno razgovaraju o tehničkim i pitanjima javne politike u vezi sa evropskom agendom. PSP dijalog nadlgeda i prati donošenje reformi na Kosovu, i utvrđuje kako EU može pomoći u ovom procesu. Sektornim i plenarnim sastancima PSP dijaloga zajednički predsedavaju Evropska komisija i vlada. Rezultat svakog sastanka su zajednički dogovorene prateće radnje koje institucije Kosova trebaju preduzeti.


Postoje sedam oblasti koje su pokrivene sektornim sastancima i oni blisko slede format dijaloga koji EU vodi sa ostalim kandidatima i potencijalnim kandidatima. Tih sedam oblasti su:


– Pravosuđe, sloboda i bezbednost
– Inovacije, informaciono društvo, socijalna politika, obrazovanje i kultura
– Trgovina, industrija, carina i oporezivanje
– Unutrašnje tržište, konkurencija, zaštita potrošača i zaštita zdravlja
– Poljoprivreda, ribarstvo, šimarstvo, bezbednost hrane
– Transport, životna sredina, energija, regionalni razvoj
– Ekonomska i finansijska pitanja, statistika.

 

Last modified: 15 августа, 2022

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *