Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Kosovo i EU održali dijalog o PSP o pravosuđu, slobodama i bezbednosti

јануар 30, 2014

Priština, 30, januar 2014. – Sastanak sektoralne komisije za pravosuđe, slobode i bezbednost u okviru dijaloga o procesu stabilizacije i pridruživanja (PSP) održan je ove nedelje u Prištini od 28-30. januara. Tokom ova tri dana Vlada Kosova i Evropska komisija su razgovarali o kretanjima u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, nezavisnosti pravosuđa, pitanjima u vezi sa readmisijom, reintegracijom i upravljanjem granicama kao i o ostalim migracionim pitanjima uključujući i viznu politiku i azil.

 

Prvi deo razgovora je takođe pokrio i civilne registre, zaštitu ličnih podataka i bezbednost dokumenata. Drugi deo sastanka je bio posvećen osnovnim i ljudskim pravima i zašiti i poštovanju manjinskih zajednica. Ova pitanja su definisana kao ključni prioriteti i kao najizazovnija pitanja  za napredak Kosova ka EU integracijama.
Što se tiče borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, strane su razmenile mišljenja o napretku i postojećim izazovima.

 

U vezi sa borbom protiv korupcije, naglasak je bio na rezultatu rada institucija, potrebi za poboljšanjem među-institucionalne saradnje i davanje prioriteta borbi protiv korupcije. U vezi sa borbom protiv organizovanog kriminala usredsređenost je bila na konfiskaciji imovine i pranju novca, kao i na borbu protiv trgovine ljudima i narkoticima. Naglasak je stavljen na potrebu da se napravi održivi sistem za prikupljanje podataka.

U vezi sa pravosuđem strane su razgovarale o saradnji sa Euleksom gde su kosovske vlasti pružile najnovije informacije o funkcionisanju sudova, tužilaštava i relevantnih veća, pravosudnoj reformi i primeni imovinskih prava.

Za vreme diskusije o izbornoj reformi Komisija je savetovala kosovske institucije da krenu napred i da završe zakonski okvir u saglasnosti sa EU preporukama i nalazima posmatračke misije na zadnjim lokalnim izborima.

U oblasti osnovnih prava,  naglašena je važnost efikasnog sprovođenja postojećeg zakonodavstva, strategija i akcionih planova. Strane su se dogovorile da su kampanje za dizanje svesti, takođe i na lokalnom nivou, veoma bitne kao i koordinacija između nacionalnog i lokalnog nivoa.

Što se tiče zaštite i poštovanja za manjinske zajednice ocenjeno je kao bitno da se odrede prioritetne aktivnosti u akcionim planovima za romsku, aškalijsku i egipćansku zajednicu koji će se sprovoditi tokom 2014. godine kao i da se odrede politički ciljevi za period do 2020. godine. Moraju se obezbediti budžetska sredstva za ove aktivnosti.

Sastanak u okviru dijaloga o PSP o pravosuđu, slobodama i bezbednosti, zaključcima koji će se naći u ovogodišnjem Izveštaju o napretku, organizovan je zajedno sa Ministarstvom za evropske integracije.

Opšte informacije

– Dijalog o PSP je okvir za EU i kosovsku administraciju za redovnu diskusiju o tehničkim i političkim pitanjima u vezi sa evropskom agendom. Ovi sastanci obezbeđuju direktne informacije za godišnji izveštaj o napretku koji priprema Evropska komisija. 


– Dijalog o PSP nadgleda i prati kosovske rezultate u reformama, naročito u vezi sa prioritetima definisanim u evropskom partnerstvu, i identifikuje kako EU može da pomogne u ovom procesu. 


– Sedam oblasti je pokriveno sektoralnim sastancima koji blisko prate format dijaloga koji EU ima sa ostalim kandidatima i potencijalmim kandidatima. Sektoralni sastanci se bave pravosuđem, slobodama i bezbednošću; inovacijama, informatičkim društvom, socijalnom politikom, obrazovanjem i kulturom; trgovinom, industrijom, carinom i oporezivanjem; unutrašnjim tržištem, konurencijom, zaštitiom potrošača i zdravstvenom zaštitom; poljoprivredom, ribarstvom, šumarstvom, bezbednošću hrane; saobraćajem,životnom sredinom, energetikom, regionalnim razvojem; ekonomskim i finansijskim pitanjima, statistikom. 


– Sektoralnim i plenarnim sastancima u okviru dijaloga o PSP zajedno predsedavaju Evropska komisija i vlada. Svaki sastanak rezultira zajednički dogovorenim propratnim aktivnostima koje kosovske vlasti moraju da preduzmu. Plenarni sastanak, na kojem će se razgovarati o prioritetima u reformama, očekuje se da će biti održan jula 2011. Zaključke sa sastanka možete naći na veb sajtu Kancelarije EU na Kosovu.

 

Last modified: август 15, 2022

One Response to " Kosovo i EU održali dijalog o PSP o pravosuđu, slobodama i bezbednosti "

  1. … [Trackback]

    […] Find More Info here to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-eu-odrzali-dijalog-o-psp-o-pravosudju-slobodama-i-bezbednosti/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *