Integrimi Evropian

EU i Kosovo nastavili dijalog o pravnim pitanjima, slobodama i bezbednosti

29 јануара, 2015

Brisel, 29. januar 2015 – Sastanak sektorskog komiteta za pravo, slobode i bezbednost u okviru dijaloga o procesu stabilizacije i pridruživanja (PSP) održan je ove nedelje u Briselu. Tri dana su kosovske vlasti i Evropska komisija razgovarali o razvoju situacije u oblasti zaštite i poštovanja manjinskih zajednica, zakonodavstva koje se odnosi na ljudska prava, reforme pravosuđa u vezi sa funkcionisanjem i nezavisnošću pravosuđa i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Sve su to ključni prioriteti za evropski put Kosova.Komisiji su predstavljene najnovije informacije u vezi sa saradnjom sa organizacijama civilnog društva, funkcionisanjem Skupštine i aktivnostima u vezi zaštite ličnih podataka,  kao i o bitnim pitanjima iz oblasti tranzicionog prava i nestalih lica.

U vezi sa zaštitom manjinskih zajednica dogovoreno je da se strategija i akcioni plan za integraciju romske, aškalijske i egipćanske zajednice moraju u potpunosti sprovesti kako bi se došlo do uspešnog zaključka.  Biće potrebna dodatna politička volja za period posle 2015. godine. Kosovske vlasti su se obavezale da će raditi na poboljšanju uslova za dobrobit manjinskih zajednica. Što se tiče integracije zajednica, Kosovo mora da se obaveže da će uraditi sve što je u njegovoj moći kako bi trajna rešenja stupila na snagu, uključujući i ona koja se odnose na povratak. Razgovarano je i o zabrinjavajućoj situaciji u vezi sa povećanim brojem pojedinaca i porodica koje napuštaju Kosovo.

U vezi sa primenom osnovnih prava, razgovarano je o potrebi da se ojača institucionalno uređenje. Komisija je zatražila da se pre usvajanja paketa zakona o ljudskim pravima sprovedu transparentne i konkretne javne konsultacije. Diskusija je takođe bila usredsređena i na pitanja koja se odnose na anti-diskriminaciju, prava žena i dece, zaštitu LGBTI zajednice i osoba sa invaliditetom. Kosovske vlasti su se složile da će se baviti ovim presudnim pitanjima sa dodatnom energijom i da će ostvariti konkretne rezultate.

Na sastanku su razmatrani napredak i trenutni izazovi u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. U vezi sa borbom protiv korupcije, Komisija je još jednom podvukla bitnost proaktivnog ostvarivanja rezultata, razvoja održive prakse i potrebe da se unapredi međuinstitucionalna saradnja. U razgovorima o borbi protiv organizovanog kriminala posebna pažnja je posvećena oduzimanju imovine i aktivnostima suzbijanja pranja novca. Aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima i narkoticima se moraju dodatno ojačati. Naglasak je stavljen na potrebu da se razvije održiva arhiva delovanja. Na dnevnom redu sastanka takođe je bilo i pitanje borbe protiv terorizma.

U vezi sa pravosuđem, strane su razgovarale o saradnji sa EULEX-om i kosovske vlasti su predstavile najnovije informacije u vezi sa nezavisnošću, odgovornošću i efikasnošću pravosuđa. Kosovske vlasti su izvestile o funkcionisanju sudova, tužilaštava i relevantnih saveta i selidbi sudova i tužilaštva u Palatu pravde. Komisija je podvukla bitnost odgovarajućeg funkcionisanja Palate pravde za efikasnost i nezavisnost pravosuđa. Kosovske vlasti i Evropska komisija su naglasili  hitnu potrebu za imenovanjem članova KSS kako bi se obezbedio kvorum za donošenje odluka. Razgovarano je o planovima za buduću reformu pravosuđa i budućim zakonodavstvom, kao i o potrebi za strategijom i koordinacijom u vezi sa upravljanjem i sprovođenjem imovinskih prava.

Sastanak u okviru PSP dijaloga o pravnim pitanjima, slobodama i bezbednosti, kojeg zaključci će biti uvršteni u ovogodišnji izveštaj o napretku, je organizovan zajedno sa Ministarstvom za evropske integracije.

Istorija:


• PSP dijalog je okvir unutar kojeg EU i kosovska vlada redovno razmatraju tehnička i politička pitanja u vezi sa evropskom agendom. Sastanci obezbeđuju direktne informacije za godišnji izveštaj o napretku Evropske komisije.
• PSP dijalog nadgleda i prati rezultate Kosova u reformama i identifikuje kako EU  može da pomogne u ovom procesu.
• Sedam oblasti je obuhvaćeno sektorskim sastancima i oni blisko prate format dijaloga koji EU ima sa ostalim kandidatima i potencijalnim kandidatima. Sektorski sastanci se održavaju za oblasti prava, sloboda i bezbednosti; inovacije, informacionog društva, socijalne politike, obrazovanja i kulture; trgovine, industrije, carine i poreza; unutrašnjeg tržišta, konkurencije, zdravstvene i zaštite potrošača; poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, bezbednosti hrane; saobraćaja, životne sredine, energetike, regionalnog razvoja; ekonomskih i finansijskih pitanja, statistike.
• Sektorskim i plenarnim sastancima u okviru PSP dijaloga zajedno predsedavaju Evropska komisija i vlada. Svaki sastanak rezultira zajednički dogovorenim aktivnostima koje kosovske vlasti moraju da preduzmu. Očekuje se da će plenarni sastanak na visokom nivou, na kome će se raspravljati  o prioritetima reformi, održati u julu 2015. Zaključke sa sastanaka možete naći na sajtu Kancelarije EU na Kosovu.

 

 

Last modified: 12 августа, 2022

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *