Integrimi Evropian

Diskutuje se o napretku u oblasti unutrašnjeg tržišta, konkurencije i zaštitu potrošača

23 априла, 2014

Priština, 23. april 2014 – Danas, 23. aprila 2014 u organizaciji Ministarstva finansija, trgovine i industrije i Ministarstva za evropske integracije, održan je sastanak Izvršnog odbora „Unutrašnje tržište, konkurencija i zaštita potrošača“, gde je razgovarano o napretku i razvojima u oblasti unutrašnjeg tržišta i trgovine, konkurencije, javnih nabavki i prava intelektualne svojine.

Tokom sastanka, Ministarstvo za evropske integracije je predstavilo nacrt doprinosa od strane dotičnih institucija za Izveštaj o napretku 2014. Učesnici su se složili o postignutom napretku prema sledećim oblastima:

Unutrašnje tržište i trgovina

Sa ovog sastanka je potvrđeno da je došlo do značajnih pomaka tokom izveštajnog perioda u spoljnotrgovinskom prometu. U trgovačkim sekcijama u SSP, vlasti su identifikovale i uspešno pregovarali trgovački deo posla. Tokom runda tehničkih pregovora, korišćeni su konsultativni mehanizmi trgovinskih politika kako bi dobili informacije od poslovnih udruženja, privrednih komora i drugih zainteresovanih strana. S druge strane, uspešno su se okončali pregovori za sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom.

Što se tiče Infrastrukture kvaliteta, potvrđen je postignut napredak u zakonodavnom okviru, gde su usvojena nekoliko administrativnih uputstava i uredbe za efikasnu primenu zakona.

Predstavnici su razgovarali o jačanju administrativnih kapaciteta, saradnje obuhvaćajući i potpisivanje Sporazuma o saradnji između Američkog društva za ispitivanje materijala i Kosovske agencije za standardizaciju, kao i niz obuka i drugih aktivnosti koje imaju za cilj dodatno povećanje stručnosti  osoblja u ovoj oblasti.

Što se tiče tehničkih kapaciteta, potvrđeno je osnivanje Laboratorije za dužinu i pritisak kao i jačanje kapaciteta tehničkih laboratorija gde se vrše električna merenja i analiza plemenitih metala.

U pogledu primene infrastrukture kvaliteta, potvrđeno je da tokom perioda izveštavanja su usvojeni 1104  standarda i realizovano je niz aktivnosti za podizanje svesti javnosti u vezi primene standarda. Osim toga, akreditovana su dva organa za ocenjivanje usaglašenosti (OCU),  nadzor je vršen na 19 OCU, vršene su dve posete za procene laboratoriji za testiranje koji čekaju na zatvaranje neusaglašenosti, kao i primljene su 8 novih aplikacija za akreditaciju. Dalje, kalibrisani su svi primarni etaloni laboratorije masa, električnih merenja i laboratorije termometrije. Vršen je značajan broj nadzornih inspekcija za primenu tehničkih propisa. U tom smislu, potvrđeno je da baza podataka za razmenu informacija i inspekcije tržišta elektronskim putem je funkcionalna i objavljena su tri priručnika kako bi se obezbedilo primena transponovanih direktiva i uredbi EU.

Što se tiče zaštite potrošača, potvrđeno je da jedna uredba usvojena, i jedan dodatni službenik je zaposlen, Savet za zaštitu potrošača se redovno sastao i primljeno je ukupno 132 žalbi tokom izveštajnog perioda.

Što se tiče slobodnog kretanja radnika, predstavljen je usvajanje Zakona o strancima i 3 administrativna uputstva, osnivanje Divizije za bilateralni sporazum u oblasti socijalnog osiguranja kao i potpisivanja dva bilateralna sporazuma u istoj oblasti sa zemljama u regionu.

Što se tiče slobodnog kretanja usluga, potvrđeno je da su osnivane tri radne grupe za olakšanje procesa transpozicije Direktive o uslugama kao i da je održan sastanak Koordinacione grupe za usklađivanje zakonodavstva o uslugama.

Što se tiče Prava na osnivanje, potvrđeno je usvajanje Zakona o stranim ulaganjima.

Što se tiče slobodnog kretanja kapitala, potvrđeno je da je usvojeno sedam uredbi za nadzor mikrofinansijskih institucija, da banka povezane SVIFT kodovima su preimenovale svoje kodove kako bi odražavali kod države Kosovo. CBK se učlanila u međunarodnoj organizaciji „Međunarodne  finansije za decu i omladinu kao i da su zaposlena 15 novih službenika u toku izveštajnog perioda. Centralna banka je takođe ovog meseca potpisala sporazume o saradnji sa Evropskom centralnom bankom. Ovaj sporazum je veoma važan zato što obezbeđuje okvir za saradnju između CBK i centralnih banaka zemalja članica Evropske unije preko Evropske centralne banke.

U oblasti konkurencije je potvrđen napredak u oblasti zakonodavstva usvajanjem  Zakona br. 04/L-226 o  Zaštiti konkurencije. Dok u pogledu institucionalnih kapaciteta je postignut napredak u osnivanju Kancelarije za  Državnu pomoć gde se zaposlio upravnik službe i jedan službenik, ali ostaje da se popunjava osobljem ubuduće. Dok u pogledu sprovođenja Nacionalnog autoriteta za konkurenciju u okviru svog mandata, razmatrano je (11) zahteva za zaštitu potrošača i konkurencije.

Što se tiče oblasti nabavke takođe je potvrđen napredak u oblasti zakonodavstva usvajanjem Zakona br. 04/L-237 o Javnim nabavkama u Republici Kosovo. Što se sprovođenja, RKJN je sprovela postupke  nabavke u skladu sa zakonom kada su dati ukupno 12.551 ugovora, odnosno 87,86 % sa otvorenom postupkom i 5,60%  sa postupkom pregovora/dogovora. Diskutovano je i o broju slučajeva koji nisu bili u skladu sa pravilima i smernicama za JN i nadgledanje nadležnih organa nabavke.

Imenovani su članovi Tela za razmatranje nabavki (TRN) od Skupštine 19. marta 2014, gde je primljeno 469 žalbi od ekonomskih operatera, 254 od njih su ispunila zakonske uslove da budu razmatrane, u skladu sa ZJN.

Što se tiče prava intelektualne svojine, takođe je potvrđeno napredak u oblasti zakonodavstva usvajanjem dve direktive o primenu Zakona o Geografskim oznakama i zemlji porekla.

Što se tiče sprovođenja  u oblasti prava intelektualne svojine potvrđeno je da baza podataka Agencije za intelektualnu svojinu postala funkcionalna, gde su uneseni 378  trgovinske marke, 44 patenata i 14 industrijskih dizajna. Agencija za industrijsku svojinu je primila 1.457 aplikacije, 107 za patente, 27 za industrijski dizajn i 1 aplikacija za geografski pokazatelj.

Što se tiče mera za sprovođenja oko falsifikovane robe iz Carine Kosova, potvrđeno da je vršena kontrola u 54 slučaja, stvarani su 20 novih profila rizika  i (3) slučajeva po službenoj dužnosti. Da bi povećali broj profila rizika, razvile su se u elektronski sistem Carine. Što se tiče prava intelektualne svojine, potvrđeno je da  je održano ukupno 11 obuka u oblasti prava na intelektualnu svojinu za sve institucije i vršene su tri studijske posete.

Doprinos za Izveštaj o napretku će biti zvanično predat Evropskoj komisiji 2. maja 2014. Ovo će predstavljati prvi doprinos institucija za 2014 godinu, dok drugi i konačni doprinos će biti predat  1. septembra 2014 godine.

Last modified: 12 августа, 2022

One Response to " Diskutuje se o napretku u oblasti unutrašnjeg tržišta, konkurencije i zaštitu potrošača "

  1. … [Trackback]

    […] There you will find 13288 more Info to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/diskutuje-se-o-napretku-u-oblasti-unutrasnjeg-trzista-konkurencije-i-zastitu-potrosaca/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *