Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Odjeljenje za socijalnu politiku, obrazovanje i zdravstvo

1. Dužnosti i odgovornosti Odjeljenja za socijalnu politiku, obrazovanje i zdravstvo su:
1.1. Koordinacija procesa stabilizacije i pridruživanja, u okviru pregovaračkih poglavlja 2, 19, 25 i 26;
1.2. Koordinacija vladinih pregovaračkih struktura u oblasti evropskih integracija, u okviru pregovaračkih poglavlja 2, 19, 25 i 26;
1.3. Koordinacija pripreme, implementacije i praćenja Vladinih dokumenata iz oblasti evropskih integracija, u okviru pregovaračkih poglavlja 2, 19, 25 i 26;
1.4. Koordinacija redovnog izvještavanja prema Evropskoj komisiji, u okviru pregovaračkih poglavlja 2, 10, 19, 25 i 26;
1.5. Pružanje podrške za institucionalni napredak za implementaciju zakonodavstva EU (acquis), u okviru pregovaračkih poglavlja 2, 19, 25 i 26;
1.6. Pružanje podrške u procesu približavanja relevantnih poglavlja acquisa, u okviru pregovaračkih poglavlja 2, 19, 25 i 26.
2. Šef Odjeljenja za socijalnu politiku, obrazovanje i zdravstvo odgovara direktoru Kancelarije.
3. Broj zaposlenih u Odjeljenju za socijalnu politiku, obrazovanje i zdravstvo je tri (3).

Comments are closed.