Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Odjel za okoliš, energiju i transport

1. Dužnosti i odgovornosti Odjeljenja za životnu sredinu, energiju i transport su:
1.1. Koordinacija procesa stabilizacije i pridruživanja, u okviru pregovaračkih poglavlja 10, 14, 15, 21 i 27;
1.2. Koordinacija vladinih pregovaračkih struktura u oblasti evropskih integracija, u okviru pregovaračkih poglavlja 10, 14, 15, 21 i 27;
1.3. Koordinacija pripreme, implementacije i praćenja Vladinih dokumenata iz oblasti evropskih integracija, u okviru pregovaračkih poglavlja 10, 14, 15, 21 i 27;
1.4. Koordinacija redovnog izvještavanja prema Evropskoj komisiji, u okviru pregovaračkih poglavlja 10, 14, 15, 21 i 27;
1.5. Pružanje podrške za institucionalni napredak za implementaciju zakonodavstva EU (acquis), u okviru pregovaračkih poglavlja 10, 14, 15, 21 i 27;
1.6. Pružanje podrške u procesu približavanja relevantnih poglavlja acquisa, u okviru pregovaračkih poglavlja 10, 14, 15, 21 i 27.
2. Šef Odjeljenja za životnu sredinu, energetiku i transport odgovara direktoru Kancelarije.
3. Broj zaposlenih u Diviziji za životnu sredinu, energetiku i transport je tri (3).

Comments are closed.