Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Odjeljenje za institucionalnu koordinaciju

Dužnosti i odgovornosti Odjeljenja za institucionalnu koordinaciju su:

1.1. Sekretarijat Komiteta za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Republike Kosovo i pregovaračke strukture sa EU;

1.2. Doprinos, u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i dijaspore, u pripremi sastanaka Saveta za stabilizaciju i pridruživanje (SAA) između Evropske unije i Republike Kosovo;

1.3. Sekretarijat međuinstitucionalnih struktura za evropske integracije kao što su Ministarski savjet za evropske integracije i Radni odbor za evropske integracije;

1.4. Doprinos radu međuinstitucionalnih struktura vlasti i drugih sličnih struktura, kako bi se u njima osigurao odraz reformi za evropske integracije;

1.5. Saradnja sa resornim institucijama koje se odnose na horizontalne aspekte u sprovođenju reformi za evropske integracije, preko njihovih ekvivalentnih glavnih resora/jedinica odgovornih za sprovođenje reformi za evropske integracije;

1.6. Saradnja sa Skupštinom Republike Kosovo u sprovođenju reformi za evropske integracije, uključujući zajedničko planiranje i praćenje njihovog sprovođenja, u koordinaciji sa Kancelarijom za političke kriterijume, Kancelarijom za ekonomske kriterijume i unutrašnje tržište i Kancelarijom za sektorsku politiku ;

1.7. Izrada, u koordinaciji sa Kancelarijom za političke kriterijume, Kancelarijom za ekonomske kriterijume i unutrašnje tržište i Kancelarijom za sektorsku politiku, dokumenata za institucionalni razvoj struktura evropskih integracija, uključujući i one za izgradnju kapaciteta, i učešće u izradi sličnih planiranje dokumenata za sve javne institucije.

1.8. Saradnja sa civilnim društvom i drugim zainteresovanim stranama u pogledu horizontalnih aspekata reformi za evropske integracije;

1.9. Održavanje i razvoj elektronskih platformi koje služe za praćenje i izvještavanje za evropske integracije;

Šef Odjeljenja za institucionalnu koordinaciju odgovara direktoru Kancelarije.
Broj zaposlenih u Odjeljenju za institucionalnu koordinaciju je tri (3).

Comments are closed.