Integrimi Evropian

Evropske Integracije

YCS Runda XIII: Preliminarno obaveštenje

новембар 1, 2022

Kancelarija Evropske unije (EUO) na Kosovu i Kancelarija Premijera Vlade Kosovanajavljuju predstojeće otvaranje XIII kruga prijavljivanja na Young Cell Scheme, EU programa postdiplomskih stipendija za državljane Kosova. Uspešnim kandidatima bićeponuđena mogućnost studiranja na jednogodišnjim ili dvogodišnjim master programima naUniverzitetima u zemljama članicama EU. Radni jezik programa stipendija je isključivoengleski.

Ovaj poziv je otvoren za javnost i za državne službenike (dodani detalji i pravila će bitiobjavljeni u konkusu) u skladu sa sledećim sektorima:

Pravo (uključujući Pravo Evropske Unije)
Javna uprava i dobra upravljačka praksa (uključujući upravljanje ljudskim resursima)
Ekonomija, finansije, menadžment (uključujući menadžment u javnom zdravlju)
Energija, životna sredina i klimatske promene, transport
Međunarodni odnosi i diplomatija (uključujući odbranu i bezbednost)
Ostali sektori prema zahtevima Javne administracije Kosova

Ovo je samo pred-najava otvaranja poziva za podnošenje prijava kako bi se potencijalni kandidati obavestili o predstojećem otvaranju konkursa. Prijave još nisu otvorene. Za dalje informacije https://ycskosovo.eu

Last modified: новембар 1, 2022

Comments are closed.