Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Vlada Kosova i Evropska komisija razgovaraju o ekonomiji, statistici i finansijskoj kontroli

јун 14, 2013

Brisel, 14. jun 2013.- Vlada Kosova i Evropska komisija održali su u Briselu redovan sastanak u okviru dijaloga o Procesu stabilizacije i pridruživanja o ekonomiji, statistici i finansijskoj kontroli. Na sastanku su ispitane brojne oblasti politike, uključujući i makro-ekonomski razvoj Kosova, fiskalne i finansijske politike, privatizaciju, strukturne reforme i razvoj privatnog sektora, statistički sistem i finansijsko upravljanje i kontrolu javnih sredstava.

U oblasti ekonomskih i fiskalnih politika razgovarano je o ključnim ekonomskim agregatima, uključujući i rast BDP, inflaciju, tržište rada i platni bilans. Iako je Kosovo uspešno očuvalo ekonomsku stabilnost, znakovi usporavanja ekonomije su bili vidljivi u prošloj godini, i takođe su se odrazili na manji rast od predviđenog, oko 2,5%.

Što se tiče budžetskih politika, Kosovo je pokazalo posvećenost obazrivom fiskalnom stavu u proteklim godinama, što se takođe odrazilo na budžetski deficit od 2,7% BDP-a u 2012. Komisija pozdravlja fiskalnu disciplinu koja je preduslov za stabilno makro-ekonomsko okruženje. Komisija je naročito pozdravila planirano uvođenje fiskalnog pravila od 2014. godine. S tim u vezi, očekuje se da će amandmani na Zakon o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti biti usvojeni već ovog meseca.

Kosovske vlasti su predstavile trenutno stanje u pogledu strukturnih reformi ključnih sektora, kao što su zdravstvo, javna uprava i politika privatizacije. Kao i ranijih godina, Komisija je preporučila da se snažan prioritet dodeli velikim i najhitnijim potrebama. Komisija je primila na znanje da je vlada usvojila strategiju za privatni sektor i da namerava da razvije ekonomske zone.

Što se tiče statistike, službe Komisije su pozdravile proces restrukturiranja Statističke agencije, u skladu sa Zakonom o službenoj statistici. Međutim, potrebno je da se ojačaju kapaciteti Statističke agencije Kosova, a potrebni su i dodatni napori, naročito u poslovnoj i makro-ekonomskoj statistici. Pouzdana i ažurirana statistika bi trebalo da se shvati kao preduslov za donošenje odluka i kreiranje strateških politika zasnovanih na dokazima.
Na kraju, što se tiče unutrašnje kontrole javnih finansija, Komisija je naglasila da je ona još uvek u ranoj fazi razvoja. Iako je došlo do uspostavljanja većeg dela regulatornog okvira i ključnih institucija, u budžetskim institucijama bi trebalo da se ojačaju opšte razumevanje i primena relevantnih koncepata, kao što je na primer upravljačka odgovornost.

Sastankom su kopredsedavali Ministarstvo za evropske integracije i Generalni direktorat Evropske komisije za ekonomske i finansijske poslove i proširenje.

Opšte informacije

Dijalog o PSP je okvir unutar kojeg Evropska komisija i kosovska administracija redovno razgovaraju o tehničkim i pitanjima politike u vezi sa evropskom agendom. Dijalog o PSP nadgleda i prati kako Kosovo sprovodi reforme i utvrđuje kako EU može da pomogne u ovom procesu. Sektorskim i plenarnim sastancima u okviru dijaloga o PSP kopredsedavaju Evropska komisija i vlada. Na svakom sastanku se zajednički dogovaraju propratne radnje koje bi kosovske vlasti trebalo da preduzmu.

Sektorskim sastancima je obuhvaćeno sedam oblasti i oni tesno prate format dijaloga koji EU ima sa drugim zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima. Tih sedam sektora su:

– Pravosuđe, sloboda i bezbednost
– Inovacije, informaciono društvo, socijalna politika, obrazovanje i kultura
– Trgovina, industrija, carina i porezi
– Unutrašnje tržište, konkurencija, zdravstvena i zaštita potrošača
– Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, bezbednost hrane
– Saobraćaj, životna sredina, energetika, regionalni razvoj
– Ekonomska i finansijska pitanja, statistika

Vreme između sastanaka omogućava primenu preporuka i dogovorenih propratnih akcija. Očekuje se da će plenarni sastanak na kojem će se govoriti o prioritetima za reformu održati jula 2013.

 

Last modified: август 16, 2022

5 Responses to " Vlada Kosova i Evropska komisija razgovaraju o ekonomiji, statistici i finansijskoj kontroli "

 1. buy ephedra sinica каже:

  … [Trackback]

  […] Information on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/vlada-kosova-i-evropska-komisija-razgovaraju-o-ekonomiji-statistici-i-finansijskoj-kontroli-2/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Find More Information here to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/vlada-kosova-i-evropska-komisija-razgovaraju-o-ekonomiji-statistici-i-finansijskoj-kontroli-2/ […]

 3. super kaya 88 каже:

  … [Trackback]

  […] Info on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/vlada-kosova-i-evropska-komisija-razgovaraju-o-ekonomiji-statistici-i-finansijskoj-kontroli-2/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/vlada-kosova-i-evropska-komisija-razgovaraju-o-ekonomiji-statistici-i-finansijskoj-kontroli-2/ […]

 5. … [Trackback]

  […] Here you can find 31193 more Info to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/vlada-kosova-i-evropska-komisija-razgovaraju-o-ekonomiji-statistici-i-finansijskoj-kontroli-2/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *