Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Potpisan sporazum između Republike Kosovo i Evropske Unije o učešću Kosova u programu EU „Građani, jednakost, prava i vrednosti“

децембар 11, 2023

11. decembar 2023

Nedavno su Republika Kosovo i Evropska Unija potpisale sporazum o učešću Kosova u programu EU „Građani, jednakost, prava i vrednosti“. Ukupan budžet ovog programa za period 2021-2027. iznosi 1,56 milijardi evra, u okviru čega mogu imati koristi sve zemlje članice EU, kao i zemlje koje imaju pravo učešća.

Ovaj program EU, poznat pod skraćenicom CERV (“Citizens, Equality, Rights and Value”), ima za cilj podršku i razvoj otvorenih, ravnopravnih i inkluzivnih društava. Ovo uključuje osnaženo civilno društvo, kroz podsticanje demokratskog, građanskog i društvenog učešća i negovanje raznolikosti evropskog društva, zasnovanog na zajedničkim vrednostima, istoriji i pamćenju.

Korisnici ovog programa mogu biti javne institucije na centralnom i lokalnom nivou kao i organizacije civilnog društva, a proces prijave se vrši direktno za grantove u EU, za svaki otvoreni poziv.

CERV program ima četiri stuba:

· Jednakost, prava i ravnopravnost polova – što uključuje promociju prava, nediskriminacije, jednakosti (uključujući rodnu ravnopravnost) i unapređenje rodne integracije i nediskriminacije;

· Angažovanje i učešće građana – promocija angažovanja i učešća građana u demokratskom životu Unije, razmene između građana različitih država članica i svesti o zajedničkoj evropskoj istoriji;

· Dafne (Daphne) – borba protiv nasilja, uključujući rodno zasnovano nasilje i nasilje nad decom;

· Vrednosti Unije – što uključuje zaštitu i promociju vrednosti Evropske Unije;

Stupanjem na snagu ovog sporazuma, Republika Kosovo će moći da koristi prva tri stuba, odnosno osim stuba „Vrednosti Unije“.

Prvi potpredsednik Vlade za Evropske Integracije, Razvoj i Dijalog, Besnik Bislimi, potpisao je sporazum u ime Republike Kosovo ovog meseca, dok ga je Evropska Unija unapred potpisala 27. novembra. Nakon potpisivanja, Vlada Republike Kosovo nastavlja ostale neophodne procedure kako bi obezbedila ratifikaciju i stupanje na snagu ovog sporazuma.

Za više detalja: https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en.

Last modified: децембар 11, 2023

Comments are closed.